Województwo śląskie partnerem Programu Rozwoju Bibliotek

data dodania: 11/05/2010
Marszałek i wojewoda śląski będą wspierać małe, lokalne biblioteki. 11 maja w Bibliotece Śląskiej władze województwa i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego utworzyły Regionalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek. Śląskie jest już 15 województwem, w którym podpisano takie porozumienie.

Porozumienie zainicjowała Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która prowadzi Program Rozwoju Bibliotek. Do swojego przedsięwzięcia stara się pozyskać jak najwięcej partnerów tak, aby biblioteki publiczne w Polsce mogły uzyskać jak najsilniejsze wsparcie.

Partnerstwo zostało utworzone przez Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Zygmunta Łukaszczyka, Wojewodę Śląskiego, Zbyszka Zaborowskiego, Wicemarszałka Województwa Śląskiego oraz Jacka Wojnarowskiego, Prezesa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Władze województwa zadeklarowały wsparcie gminnych bibliotek publicznych i ich filii, między innymi poprzez prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz rozwoju bibliotek.

Bogusław Śmigielski, Marszałek Województwa Śląskiego:Obchodzony właśnie Tydzień Bibliotek przypomina nam, że biblioteki to nie przeżytek i historia. Wręcz przeciwnie – to przyszłość – skarbnica wiedzy, z której zawsze będziemy korzystać. Dlatego niezwykle ważne jest by ośrodki te zostały dostosowane do wymogów naszych czasów, zmodernizowane, wyposażone w wysokiej klasy sprzęt: laptopy, projektory multimedialne, drukarki. Dzięki ogólnopolskiemu Programowi Rozwoju Bibliotek czytelnie znajdujące się na wsiach czy w małych miejscowościach mogą stać się ośrodkiem szkolenia dla mieszkańców np. w zakresie obsługi komputera, a także miejscem szerokiego dostępu do wiedzy. Przeszkolona kadra i odpowiedni sprzęt pozwolą zapoznać się tym mieszkańcom nie tylko z tradycyjnymi zbiorami, ale da im również możliwość korzystania z bogactwa Internetu”. 

Zygmunt Łukaszczyk, Wojewoda Śląski: „Wierzę głęboko w potencjał środowisk bibliotekarskich i jestem przekonany, że podpisanie trójstronnego porozumienia inicjującego powstanie Regionalnego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Bibliotek pozwoli lokalnym placówkom bibliotecznym przekształcić się w dynamiczne ośrodki wiedzy i życia społecznego. W dobie powszechnej globalizacji oraz komputeryzacji podejmowanie takich inicjatyw jest niezwykle cenne. Pamiętając o tym, że biblioteka to najlepsza skarbnica wiedzy, możemy – dzięki Programowi – zerwać ze stereotypowym myśleniem o bibliotece, jako tylko o miejscu wypożyczania i udostępniania książek”.

Jacek Wojnarowski, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: „Cieszymy się, że coraz więcej organizacji i instytucji dostrzega potrzebę wspierania bibliotek. Dziś do tego grona dołączają władze województwa śląskiego. Ta gotowość wzmacniania bibliotek cieszy nas tym bardziej, że obecnie na Śląsku w Programie bierze udział prawie 130 bibliotek, ale już na początku 2011 roku kolejne biblioteki wraz z samorządami będą mogły przystąpić do jego II rundy”.

Do Partnerstwa mogą dołączyć również inne instytucje, takie jak uczelnie, organizacje pozarządowe i gospodarcze oraz instytucje oświatowe.

Poprzez zawarcie porozumienia Wojewoda i Marszałek angażują się w Program Rozwoju Bibliotek, którego celem jest wzmocnienie potencjału lokalnych bibliotek. Dzięki Programowi nawet najmniejsze biblioteki będą mogły rozwijać się i poszerzać swoją działalność. W takich placówkach każdy znajdzie coś dla siebie: dzieci i młodzież będą mogły uczestniczyć w ciekawych zajęciach, dorośli przyjdą na spotkanie z ich ulubionym autorem, a seniorzy dowiedzą się, jak korzystać z Internetu.

Obecnie w pierwszej rundzie Programu w całej Polsce uczestniczy 1865 bibliotek. W województwie śląskim w Programie bierze udział 129 bibliotek.

Do końca maja do śląskich bibliotek, które w ramach Programu otrzymują sprzęt informatyczny, trafią komputery, laptopy, drukarki, projektory multimedialne, ekrany, aparaty fotograficzne.

Bibliotekarki i bibliotekarze uczestniczą w cyklu praktycznych szkoleń – w warsztacie planowania rozwoju biblioteki i w szkoleniach informatycznych. Dzięki nim dowiadują się, jak stworzyć plan rozwoju swojej placówki tak, aby był zgodny z oczekiwaniami mieszkańców, jak zdobyć dodatkowe pozabudżetowe fundusze na działalność, jak zachęcać inne instytucje czy organizacje do realizowania wspólnych projektów, oraz w jaki sposób wypromować swoją placówkę. Z kolei podczas szkoleń informatycznych zdobywają wiedzę z zakresu obsługi komputera i dowiadują się, jak swoje umiejętności przekazywać osobom odwiedzającym biblioteki.

Celem ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miejscowościach. Dzięki Programowi biblioteki będą bardziej aktywne – będą lepiej rozpoznawały i zaspokajały potrzeby mieszkańców oraz przyczynią się do włączania ich w główny nurt życia społecznego i gospodarczego.

Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Budżet Programu to 28 milionów dolarów. Fundusze te pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates. Są przeznaczane na cykl praktycznych szkoleń dla bibliotekarek i bibliotekarzy,  wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, wzmacnianie środowiska bibliotecznego oraz promocję bibliotek.

Program jest zaplanowany na pięć lat – rozpoczął się w 2009 roku i potrwa do roku 2013. Swoim zasięgiem obejmie ponad połowę bibliotek znajdujących się na wsiach i w małych miejscowościach – ponad 3 300 bibliotek. Obecnie w pierwszej rundzie Programu bierze udział 1865 bibliotek, w styczniu 2011 roku odbędzie się nabór do drugiej rundy.

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Kontakt:
Aleksandra Marzyńska - Rzecznik Prasowy, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
amarzynska@silesia-region.pl tel. (32) 207 83 77, Biuro prasowe: tel./faks. (32) 20 78 383

Marta Malik – Rzecznik Prasowy Wojewody Śląskiego, Śląski Urząd Wojewódzki, malikm@katowice.uw.gov.pl  tel. (32) 207 72 65

Małgorzata Dąbrowska – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl, tel. (22) 579 14 51, kom. 0 722 002 316

 

DO POBRANIA: