Organizacje pozarządowe wspólnie z bibliotekami

data dodania: 16/08/2010
16 sierpnia 2010 rusza projekt współpracy organizacji pozarządowych z bibliotekami publicznymi uczestniczącymi w Programie Rozwoju Bibliotek. Prawie 1900 placówek będzie mogło ubiegać się o skorzystanie ze specjalnych ofert, które przygotowało Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Ośrodka KARTA, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Po raz pierwszy na taką skalę biblioteki i organizacje pozarządowe będą wspólnie pracować nad ciekawymi projektami. Dzięki nim mieszkańcy małych miejscowości w całej Polsce będą mogli wziąć udział w zróżnicowanych zajęciach oferowanych przez biblioteki, w zależności od swoich potrzeb i zainteresowań.

Do tej pory systematyczna współpraca bibliotek publicznych i organizacji pozarządowych należała do rzadkości. A przecież świat bibliotek i świat pozarządowy mają sobie bardzo wiele do zaproponowania. Organizacje pozarządowe posiadają doświadczenie w pracy na rzecz różnych grup i społeczności lokalnych, szczególnie na wsiach i w małych miastach.  Mogą więc wspomóc bibliotekarki i bibliotekarzy w ich codziennych staraniach, aby biblioteka stała się otwartym, atrakcyjnym miejscem spotkań – mówi Noemi Gryczko, specjalistka - rozwój funkcji bibliotek, z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

Propozycje organizacji pozarządowych koncentrują się przede wszystkim na pracy z młodymi ludźmi, wykorzystując nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Wśród nich znajdują się jednak również pomysły bazujące na lokalnym dziedzictwie kulturowym, skierowane do różnych grup użytkowników, w tym także do osób starszych.

  • Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach

Ofertę dla młodzieży w wieku 15-25 lat przygotowało Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. To projekt „Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach”, polegający na nawiązaniu twórczej i partnerskiej współpracy bibliotekarek i bibliotekarzy z młodymi ludźmi. Umożliwi on młodzieży zrealizowanie w bibliotece swojego pierwszego projektu społeczno-kulturalnego, np. warsztatów filmowych, fotograficznych, spotkań z artystami, happeningów, wystaw, spektakli teatralnych.

  • Kulturalnie i obywatelsko

Młodzi ludzie będą mogli wziąć również udział w projektach, które wspólnie z bibliotekami będzie realizowało Centrum Edukacji Obywatelskiej. Są to:

Młodzieżowe kluby filmowe – projekt dla pasjonatów kina, dzięki któremu bibliotekarze stworzą mini filmoteki i poprowadzą młodzieżowe kluby filmowe,

Literacki Atlas Polski – biblioteka w terenie, dzięki któremu bibliotekarze zostaną przygotowani do poprowadzenia projektu polegającego na odkrywaniu i dokumentowaniu lokalnego dziedzictwa literackiego. Dowiedzą się, jak pracować z młodymi ludźmi przy opisywaniu miejsc obecnych w literaturze lub związanych z życiem pisarzy, poetów, znanych dziennikarzy,

Ślady przeszłości – coś dla miłośników zabytków, projekt polegający na współpracy z młodzieżą w poszukiwaniu informacji oraz dokumentów opowiadających o przeszłości regionu i swojej miejscowości.

  • Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej

Z kolei Fundacja Ośrodka KARTA proponuje pomoc w tworzeniu w bibliotekach społecznych archiwów historii lokalnej. Oznacza to pozyskiwanie i gromadzenie źródłowych materiałów takich, jak dzienniki, pamiętniki, listy, kroniki, zdjęcia, dokumenty osobiste, nagrane relacje świadków historii i wiele innych, dotyczących historii społeczności i regionu, służących aktywnemu ocalaniu pamięci. Co ważne, projekt zakłada digitalizację pozyskanych zbiorów i  udostępnianie ich w bibliotece.

  • Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców

W bibliotekach znajdzie się też coś dla najmłodszych. Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego proponuje wprowadzenie do oferty bibliotek zajęć przeznaczonych dla małych dzieci – od nawet 3 miesięcy do 10 lat – i ich rodziców oraz opiekunów. Biblioteki będą mogły organizować:

Grupy Zabawowe – zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz ich rodziców,

Biblioteczkę dla Najmłodszych – wypożyczalnię książek i gier edukacyjnych dla najmłodszych dzieci,

Zajęcia Mali Badacze - prowadzone metodą projektów badawczych dla dzieci, rozwijające ich ciekawość świata i wykorzystujące zasoby biblioteki.

Prace nad propozycjami dla bibliotek trwały ponad rok, a oferty były konsultowane z bibliotekarkami i bibliotekarzami, dlatego mamy nadzieję, że będą dla użytkowników bardzo atrakcyjne. Wierzymy też, że obecna współpraca bibliotek z organizacjami pozarządowymi będzie cenną inspiracją dla obu środowisk i w przyszłości przyczyni się do powszechnego i ścisłego współdziałania coraz większej liczby instytucji trzeciego sektora z bibliotekami publicznymi – mówi Jacek Wojnarowski, prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Kontakt:
Małgorzata Dąbrowska – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl, tel. (22) 579 14 51, kom. 0 722 002 316, www.frsi.org.pl, www.biblioteki.org

 

DO POBRANIA: