Regionalna konferencja Programu Rozwoju Bibliotek w Opolu

data dodania: 21/09/2010
Do opolskich bibliotek trafiły komputery, drukarki, projektory multimedialne, aparaty cyfrowe. Bibliotekarki ukończyły szereg szkoleń i wkrótce rozpoczną realizację ciekawych projektów. To efekty Programu Rozwoju Bibliotek, który ponad rok temu rozpoczął się na Opolszczyźnie. Bierze w nim udział 88 bibliotek. W całej Polsce w programie uczestniczy prawie 1900 bibliotek znajdujących się na wsiach i w małych miastach.

W województwie opolskim są to między innymi placówki z Głuchołazów, Grodkowa, Nysy, Tarnowa Opolskiego, Pakosławic, Gogolina, Ozimka, Korfantowa, Lubszy czy Popielowa. Łącznie biblioteki na Opolszczyźnie otrzymały:

  • 67 komputerów wraz z monitorami i oprogramowaniem Windows 7 i Office 2007 (przekazanym bezpłatnie przez firmę Microsoft) oraz oprogramowaniem antywirusowym i ogólnodostępnym oprogramowaniem użytkowym
  • 58 urządzeń wielofunkcyjnych (drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w jednym urządzeniu) 
  • 5 drukarek A3
  • 4 laptopy
  • 4 projektory multimedialne wraz z ekranami
  • 88 aparatów cyfrowych wraz z przewodnikiem „Projekt: fotografia"

W sprzęt informatyczny została również wyposażona Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu.

W bibliotekach można także skorzystać z Internetu. Jacek Wojnarowski, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: To efekt porozumienia, jakie w sierpniu 2009 roku nasza fundacja podpisała z Telekomunikacją Polską, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych
i Administracji. TP SA uruchomiła program „Biblioteki z Internetem TP”, polegający na  bezpłatnym dostarczeniu Internetu do wszystkich bibliotek gminnych w Polsce. Obecnie dzięki tej inicjatywie już ponad 3000 bibliotek w naszym kraju korzysta z szerokopasmowego Internetu. 

Pracownicy opolskich bibliotek wzięli też udział w cyklu praktycznych szkoleń.  Ukończyli warsztat planowania rozwoju biblioteki. Podczas pięciu dwudniowych spotkań uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób zaplanować działania biblioteki tak, aby były ciekawe dla mieszkańców i zgodne z ich potrzebami, jak promować działalność swoich placówek, a także w jaki sposób pozyskiwać partnerów do współpracy. Biblioteki opracowały już trzyletnie plany rozwoju, będące rezultatem szkolenia. Na wymienione w nich zadania mogą pozyskać dofinansowanie do 5 tysięcy złotych, dzięki udziałowi w konkursie grantowym „Aktywna biblioteka”. Biblioteki mają także możliwość uzyskania tzw. mikrograntów. Środki te będą przeznaczane na spotkania kilku współpracujących ze sobą bibliotek, co ułatwi integrację środowiska bibliotekarzy i wymianę doświadczeń.

Ponadto opolskie biblioteki, mogą ubiegać się o skorzystanie ze specjalnych ofert, które przygotowały cztery organizacje pozarządowe: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Ośrodka KARTA, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Propozycje organizacji pozarządowych koncentrują się przede wszystkim na pracy z młodymi ludźmi, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wśród nich znajdują się jednak również pomysły bazujące na lokalnym dziedzictwie kulturowym, skierowane do różnych grup użytkowników, w tym także do osób starszych.

Bibliotekarze uczestniczą również w szkoleniach informatycznych, które organizuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Dowiadują się na nich, jak w pełni wykorzystywać dostarczony do bibliotek sprzęt.

Jesienią rozpoczną się szkolenia specjalistyczne. Będzie to kluczowy element systemu szkoleniowego, ponieważ zdecyduje o kierunku, w jakim będzie dalej rozwijać się biblioteka i prowadzonych przez nią w najbliższych latach działaniach. Biblioteki będą mogły wyspecjalizować się w różnych obszarach, między innymi w e-administracji, multimediach i nowoczesnej komunikacji czy usługach dla seniorów.

 

Kontakt:
Małgorzata Dąbrowska – komunikacja, rzecznictwo i rozwój, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
malgorzata.dabrowska@frsi.org.pl, tel. 022 579 14 51, kom. 0 722 002 316
Więcej informacji na stronach:
www.biblioteki.org, www.frsi.org.pl

 

DO POBRANIA: