Dlaczego Program Rozwoju Bibliotek skierowany jest tylko do bibliotek publicznych z małych miejscowości?

data dodania: 18/01/2010

kategoria: O programie

Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie planowania Programu jasno wskazały, że spośród 8489 bibliotek publicznych aż 6650 z nich ulokowanych jest na wsi i w małych miastach. Taka gęsta sieć lepiej wyposażonych placówek bibliotecznych, których kadra poszerza swoje kompetencje i unowocześnia sposób funkcjonowania małych bibliotek pozwoli mieszkańcom łatwiej i szybciej dotrzeć do wiedzy, informacji i kultury.