Czy udział w szkoleniach jest obowiązkowy?

data dodania: 18/01/2010

kategoria: O szkoleniach

Tak. Szkolenia są bardzo ważną częścią Programu Rozwoju Bibliotek. Ich zasięg jest zróżnicowany – inny dla Bibliotek Wiodących, inny dla Bibliotek Partnerskich. Każda biblioteka zobowiązała się w umowie o współpracy do uczestnictwa w szkoleniach.

Jesień 2010 r. to intensywny czas szkoleń specjalistycznych. Spośród osimu specjalizacji bibliotekarze wybierali te tematy, kóre najbardziej odpowiadają potrzebom użytkowników ich bibliotek i wpisują się w kierunek rozwoju biblioteki. Harmonogram szkoleń specjalistycznych dostępny jest tutaj.