Projekt „RozPRACUJ to z biblioteką” – spotkanie podsumowujące projekty grantowe bibliotek

Data publikacji: 17/04/2024
Kategoria: Inne projekty FRSI
Spotkanie podsumowujące projekty grantowe w ramach „RozPRACUJ to z biblioteką” odbyło się w Warszawie w dn. 16-17 czerwca 2014 roku. Było to pierwsze spotkanie bibliotek z trzech województw (łódzkiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego), w których realizowany jest projekt. Jednocześnie było to też ostatnie spotkanie w ramach projektu RozPRACUJ to z biblioteką, który zakończy się pod koniec sierpnia. Celem dwudniowego spotkania było: wymiana doświadczeń nabytych podczas realizacji projektów przez biblioteki, uczestniczące w RozPRACUJ to z biblioteką, wzajemne zainspirowanie się pomysłami na kontynuowanie działań adresowanych do osób poszukujących pracy i/lub zawodu, bądź myślących o ich zmianie, umożliwienie spotkania się wszystkim bibliotekom uczestniczącym w "RozPRACUJ to z biblioteką", by mogły wymienić się kontaktami, które będą wykorzystywać w przyszłości.