Regionalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek w województwie świętokrzyskim

Data publikacji: 17/04/2024
Kategoria: Regionalne Partnerstwa na rzecz Rozwoju Bibliotek
Dzień później, 30 czerwca 2009 roku, Regionalne Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Bibliotek powstało w Świętokrzyskiem. Uroczystość odbyła się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach, a sygnatariuszami porozumienia byli: Wojewoda Świętokrzyski – Bożena Pałka-Koruba, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego –Adam Jarubas i prezes FRSI – Jacek Wojnarowski.