Porozumienie w sprawie utworzenia programu informatyzacji polskich bibliotek publicznych

Data publikacji: 16/04/2024
Kategoria: Wydarzenia
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Grupa Telekomunikacja Polska zawarły 6 sierpnia 2009 roku Porozumienie w sprawie utworzenia programu informatyzacji polskich bibliotek publicznych. Na mocy Porozumienia Grupa TP zaoferuje wszystkim bibliotekom publicznym w Polsce bezpłatne podłączenie do Internetu (i zwolnienie z opłat abonamentowych). Porozumienie będzie obowiązywać przez trzy lata.