Regionalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek w województwie warmińsko-mazurskim

Data publikacji: 01/01/1970
Kategoria: Regionalne Partnerstwa na rzecz Rozwoju Bibliotek
29 czerwca 2009 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie zostało uroczyście podpisane porozumienie, na mocy którego władze województwa przyłączyły się do regionów aktywnie wspierających rozwój bibliotek. Sygnatariuszami porozumienia są Marian Podziewski – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Jacek Protas – Marszałek Województwa i Jacek Wojnarowski – prezes FRSI.