Strategie dla przyszłości, II spotkanie

W kwietniu w Krakowie odbyło się drugie spotkanie warsztatowe uczestników projektu "Biblioteki w społeczeństwie wiedzy - strategie dla przyszłości". W bibliotece na Rajskiej przez trzy dni pracowało 54 przedstawicieli wszystkich 18 bibliotek wojewódzkich w Polsce, 6 bibliotekarzy z Norwegii, pracownicy ABM-utvikling (Państwowego Centrum Archiwów, Bibliotek i Muzeów z Norwegii), członkowie IFLI, przedstawicielka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, pracownicy Małopolskiego Instytutu Kultury.