Regionalne Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Bibliotek w województwie śląskim

Data publikacji: 01/01/1970
Kategoria: Regionalne Partnerstwa na rzecz Rozwoju Bibliotek
11 maja 2010 r. w Bibliotece Śląskiej zostało podpisane porozumienie o współpracy Wojewody Śląskiego, Województwa Śląskiego i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Na mocy porozumienia powstało w województwie śląskim Regionalne Partnerstwo na rzecz Rozwoju Bibliotek.