Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych

data dodania: 21/07/2010
kategoria: Wydarzenia

Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski, które  w ramach Programu Rozwoju Bibliotek realizuje projekt związany z kształceniem bibliotekarzy wydało publikację „Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych”.

W publikacji znalazły się analizy i teksty, które są ważnym punktem wyjścia do dyskusji o kształceniu bibliotekarzy i kreślą pewne ramy dla projektu prowadzonego przez PTB OW. Oprócz analizy kontekstu pracy bibliotekarek i bibliotekarzy w małych miejscowościach i na wsiach, spojrzenia biblioteki wojewódzkiej na działanie bibliotek lokalnych, raportu z badań studentów studiów bibliotekarskich, znajdują się tu dodatkowe inspiracje związane z pracami IFLA czy opis metody partycypacyjnej w planowaniu przestrzeni bibliotek.
 
Lektura godna polecenia, nie tylko dla bibliotekarzy.
 
DO POBRANIA:
„Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych” (plik PDF)
 
 
Celem projektu prowadzonego przez PTB OW jest zwrócenie uwagi na potrzeby bibliotekarzy z małych bibliotek publicznych i wprowadzenie w dydaktykę na poziomie akademickim większej liczby elementów, pomagających w rozwiązywaniu bieżących problemów bibliotek i wspomagających ich rozwój. Projekt zakłada korektę kształcenia uniwersyteckiego pracowników gminnych bibliotek publicznych.
 
Celem zmodyfikowanego kształcenia w ramach omawianego kierunku studiów będzie przygotowanie absolwentów do kreowania nowej roli i nowego obrazu lokalnych bibliotek publicznych. Współczesne kształcenie powinno kształcić umiejętności, które dadzą bibliotekarzom możliwość stworzenia z bibliotek centrów życia kulturalnego i społecznego, ośrodków integrujących, otwartych placówek medialnych bogatych w zasoby informacji różnego typu.
 
Wprowadzenie nowych treści programowych może stać się także sposobem na przyciągnięcie na uniwersytety grupy osób zainteresowanych pracą w lokalnych, instytucjach kultury i informacji, jakimi coraz częściej stają się biblioteki gminne. 
Kolejną przewidywaną zaletą modyfikacji kształcenia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo jest renesans zainteresowania tematyką bibliotekoznawczą, szczególnie w odniesieniu do małych bibliotek lokalnych.