Trzeci ogólnopolski kongres bibliotek publicznych "Biblioteka z wizją", 11-12 października 2012 r.

 

 

Trzeci ogólnopolski kongres bibliotek publicznych
11-12 października 2012

Inauguracja: Kino „Wisła”, Plac Wilsona 2, rejestracja od godz. 10:30
Warsztaty: Centrum Sztuki - Fort Sokolnickiego, ul. Czarnieckiego 51

Kongres bibliotek publicznych to doroczne wydarzenie, organizowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, prowadzącą Program Rozwoju Bibliotek. Przez dwa dni blisko 400 bibliotekarek i bibliotekarzy z całej Polski bierze udział w praktycznych zajęciach, zapoznaje się z dobrymi praktykami, wymienia doświadczenia. Spotkanie służy też integracji i wzajemnej inspiracji

Tegoroczny kongres odbył sie w dniach 11-12 października na warszawskim Żoliborzu. Uroczyste otwarcie miało miejsce w kinie „Wisła” (Plac Wilsona 2), natomiast część warsztatowo-integracyjna w pobliskim Forcie Sokolnickiego (ul. Czarnieckiego 51)

Zapraszamy do obejrzenia relacji multimedialnej z kongresu:

Prezentujemy także: 
Wybór zdjęć z kongresu - "Pamiątka z wizją", 
galerię zdjęć z kongresu "Biblioteka z wizją".

III Ogólnopolski kongres bibliotek publicznych stał się okazją do zaprezentowania „Biblioteki z wizją” – modelu działania biblioteki publicznej w małej miejscowości, który został opracowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w oparciu o dotychczasowe doświadczenia z realizacji Programu Rozwoju Bibliotek. Nie jest wzorcem konkretnej biblioteki, ale zbiorem opcji rozwojowych, które biblioteki z małych miejscowości mogą twórczo interpretować i adaptować do konkretnych warunków, w których działają.

Podczas inauguracji kongresu odbyła się debata na temat wartości, którymi kieruje się „Biblioteka z wizją”. W debacie wzięli udział: Elżbieta stefańczyk - Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dr Tomasz Makowski - dyrektor Biblioteki Narodowej, Joanna Orlik - dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury, dr Alek Tarkowski - dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt Polska. Sesje warsztatowe były poświęcone sposobom funkcjonowania takiej modelowej biblioteki oraz obszarom świadczonych przez nią usług. W części warsztatowo-integracyjnej znalazło się 36 warsztatów zgrupowanych w 9 następujących blokach tematycznych:

„Z jak Zespół” (blok przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich) - tematyka bloku dotyczy różnych aspektów współpracy w zespole bibliotecznym, np. relacji między dyrektorem a pracownikami, sytuacji zespołu rozproszonego (placówka główna i filie), motywowania pracowników, efektywnego zarządzania.  

„O jak Otwartość” - blok poświęcony jest zagadnieniom komunikacji w działalności biblioteki. Tematy warsztatów dotyczą badania potrzeb mieszkańców, wychodzenia z informacją do osób, które z usług biblioteki nie korzystają, bycia widocznym w przestrzeni publicznej, aktywnosci bibliotek w świecie wirtualnym. 

„W jak Współpraca” (blok przygotowany we współpracy z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL) - blok poświecony jest tworzeniu i funkcjonowaniu lokalnych partnerstw w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.  

„A jak Argumenty w Akcji” - blok prezentuje ideę rzecznictwa na rzecz bibliotek oraz konkretne narzędzia i metody służące do skutecznego prowadzenia działań rzeczniczych. 

„I jak Informacje” – tematyka warsztatów dotyczy biblioteki jako miejsca udostępniania informacji, w tym: edukacji informacyjnej i medialnej w bibliotece, mobilnych narzędzi dostępu do informacji, usług internetowych dla mieszkańców i wolnych zasobów edukacyjnych. 

„K jak Kultura” (blok przygotowany we współpracy z Instytutem Książki) - tematyka bloku dotyczy działalności kulturalnej bibliotek, w tym, udostępniania i promocji kultury, animacji kulturalnej i stymulowania tworzenia dóbr kultury. 

„E jak Edukacja” – podczas warsztatów zostanie zaprezentowana działalność edukacyjna bibliotek publicznych w różnych obszarach tematycznych, takich jak: finanse, praca, zdrowie i sport, edukacja poprzez gry. 

„I jak Integracja” – tematyka warsztatów obejmuje takie zagadnienia, jak: włączanie mieszkańców i ich grupy w działania lokalne, np. wolontariat, tworzenie stowarzyszeń lokalnych, Ted jako źródło informacji i inspiracji do organizowania ciekawych spotkań, młodzieżowe rady gminy. 

„I jak Inspiracje” – w bloku zostaną zaprezentowane działania bibliotek wyłonionych w konkursie "Inspiracje". 

Zobacz program kongresu "Biblioteka z wizją"