FunEnglish w bibliotece - jak przystąpić do projektu

W projekcie „FunEnglish w bibliotece” może wziąć udział każda biblioteka publiczna w Polsce wyposażona w przynajmniej jeden komputer z dostępem do Internetu (przydatne, choć nie niezbędne będą także: kamerka internetowa i słuchawki).

Podpisanie umów: o współpracy i licencyjnej

Biblioteka musi podpisać z firmą Funmedia dwie umowy: umowę o współpracy i umowę licencyjną, zapisać na komputerze i uzupełnić żółte pola. Następnie należy wydrukować po dwa egzemplarze obu umów, podpisać każdy z nich i wysłać pocztą na adres:

Funmedia sp. z o.o.
Ul. Kiełczowska 70
51-354 Wrocław

Do pobrania:
Umowa o współpracy (aktualizacja 5.08.2014 r.)
Umowa licencyjna (aktualizacja 5.08.2014 r.)
 
Po podpisaniu umów, Funmedia odeśle do biblioteki po jednym egzemplarzu każdej z nich.
Informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 333 24 23, lub pisząc na adres mailowy: biblioteki@funenglish.pl

Dostęp do kursu na komputerze / komputerach

Kurs funenglish.pl może być dostępny w bibliotece zarówno na jednym, jak i na wielu komputerach. Dzięki temu w kursie będzie mogło uczestniczyć więcej dzieci.

Liczbę stanowisk komputerowych, na których dostępny będzie kurs, biblioteka wskaże w umowie licencyjnej. Po jej podpisaniu (a także po podpisaniu umowy o współpracy), Funmedia stworzy taką listę stanowisk komputerowych dla każdej biblioteki i przydzieli każdemu z nich login i hasło dostępu do kursu funenglish.pl. Do każdego takiego stanowiska będzie także przyporządkowany e-mail Administratora, czyli osoby upoważnionej w umowie przez bibliotekę do reprezentowania jej w sprawach związanych z użytkowaniem serwisu funenglish.pl.

Aby dziecko mogło skorzystać z kursu na danym komputerze, wystarczy wpisać nazwę i hasło w odpowiednim polu na stronie funenglish.pl. Oznacza to, że na jednym komputerze z kursu będzie mogło korzystać bardzo wiele dzieci, ale nie będzie możliwości elektronicznego zapisywania efektów ich nauki.

Szczegółowe informacje na temat logowania na stronie funenglish.pl oraz sposobu korzystania z kursu e-learningowego, zostaną przekazane bibliotece po podpisaniu umowy przez firmę Funmedia.