Akcja „Powódź. Pomagamy!”

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego prowadzą pod patronatem „Gazety Wyborczej” akcję pomocy dla szkół i bibliotek, które ucierpiały w czasie powodzi. W ramach akcji przyznawane są granty dla poszkodowanych, zbierane są oferty pomocy od firm, instytucji i osób prywatnych oraz informacje o tym, które biblioteki i szkoły gotowe są taką pomoc przyjąć.

 

Konkurs Grantowy „Aktywna Biblioteka” ogłoszony!

Biblioteki uczestniczące w I rundzie Programu Rozwoju Bibliotek mają szansę otrzymać dotacje na realizację ciekawych usług dla mieszkańców gminy. Każda biblioteka, która w ramach szkoleń przygotowała plan rozwoju biblioteki, może starać się o grant w wysokości 5 tys. zł na projekty przewidziane w planie.


„Lokalne biblioteki jako centra edukacji obywatelskiej w Europie" - Instytut Spraw Publicznych zorganizował seminarium, w którym wzięli udział eksperci z całej Europy.

Fotorelacja z wystawy "Biblioteka. Miejsce czytania, miejsce działania" w BUW, która w maju prezentowana była w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. W lipcu wystawa zagości w Bydgoszczy.

Biblioteki mają nowe pomysły na promowanie czytelnictwa: akcja „Pociąg do książki – książka do pociągu” w województwie zachodniopomorskim.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przystąpiła do koalicji „Masz głos, masz wybór”.15.07
Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych prowadzi w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Szkołę Trenerską dla bibliotekarek i bibliotekarzy PRB-STOP. Trwa nabór do drugiej edycji Szkoły.
02.08
W połowie wakacji ogłoszona zostanie kolejna edycja konkursu grantowego Równać Szanse

Cztery żywioły biblioteki

Wprowadzanie zmian w aranżacji przestrzeni biblioteki to ogromne wyzwanie. Wymaga dokładnej analizy, poszukiwania inspiracji i osobistego zaangażowania. O swoich doświadczeniach związanych z niedawnym remontem Oddziału dla Dzieci opowiedziała Joanna Wyrwa-Krzyżańska, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Pile.

Krótkie filmy o digitalizacji

Fundacja Wspomagania Wsi uczy pisania wniosków o dotacje i pracy metodą projektu (warsztaty i szkolenia e-learningowe)

Witryna Narodowego Archiwum Cyfrowego - kopalnia wiedzy dla dorosłych i mądra zabawa dla dzieci

Słubfurt (Słubice + Frankfurt nad Odrą): wspólna polsko-niemiecka biblioteka na granicy

„Mamo, tato, zapisz mnie do biblioteki” – lęborscy bibliotekarze prowadzą międzynarodowy projekt

Media informują o Gminnych Koalicjach na rzecz Rozwoju Bibliotek, które powstają w całej PolsceFundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Puławska 14
02-512 Warszawa
tel.: 22 123 90 20
e-mail: kontakt@biblioteki.org


Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek jest realizowany w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.Jeżeli nie chcesz już otrzymywać biuletynu na swoją skrzynkę kliknij tutaj!