Jeśli urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM2320fxi MFP nie reaguje na polecenie drukowania, należy wykonać następujące czynności:

Krok I – Podłączenie komputera do sieci

Okienko z listą połączeń wyświetli się po naciśnięciu na ikonkę w prawym dolnym rogu ekranu przedstawiającą  symbol    

W przypadku gdy komputer nie jest połączony z siecią, klikamy na nazwę sieci (np. „biblioteka”), a następnie „połącz”.

 Krok II – Ustawienie opcji wydruku

Wybieramy z listy urządzeń drukarkę HP Color LaserJet CM2320fxi MFP.

Wybieramy opcję Drukuj.

Jeżeli urządzenie nadal nie drukuje, przechodzimy do kroku trzeciego.

Krok III – Ponowne uruchomienie urządzenia.

Wyłączamy i włączamy urządzenie ponownie.

Sprawdzamy, czy jest poprawnie podłączone (urządzenie HP LaserJet CM2320 powinno być połączone przewodem z urządzeniem TP-Link).

Próbujemy  ponownie wydrukować. Jeżeli urządzenie nadal nie reaguje, przechodzimy do kroku czwartego.

Krok IV – Instalacja urządzenia na komputerze.

Sprawdzamy czy przewód sieciowy, który łączy urządzenie HP Color LaserJet CM2320fxi MFP z urządzeniem TP-Link, jest poprawnie podłączony, odłączamy kabel z obu stron i podłączamy ponownie.

Usuwamy stare urządzenie z panelu START->Urządzenia i drukarki.

Znajdujemy nasze urządzenie (HP Color LaserJet CM2320 MFP Series PCL 6).

Klikamy prawym przyciskiem myszki na ikonę i wybieramy Usuń urządzenie.

Akceptujemy, klikając Tak.

Klikamy Start a następnie „Komputer”.

Otwieramy dysk C:

Otwieramy folder CM_2320_FullSolution_Win7_3_1_EMEA3.

Uruchamiamy aplikację Setup.


W przypadku gdy nie znajdujemy takiego folderu w komputerze, wkładamy płytę instalacyjną dołączoną do urządzenia. Gdy wyświetli się ekran startowy, wykonujemy instrukcje opisane poniżej.

Wybieramy opcję Połącz z innym urządzeniem CM2320.

Typ połączenia wybieramy „Za pośrednictwem sieci” i Dalej.

Każde urządzenie HP LaserJet CM2320 powinno być połączone bezprzewodowo, jeżeli jednak wiemy, że urządzenie komunikuje się z komputerem przewodowo należy wybrać opcję „Bezpośrednio do tego komputera (np. przy użyciu kabla USB).

Klikamy Dalej.

Wpisujemy adres drukarki tak jak powyżej (192.168.0.10) i klikamy Dalej.

Po zakończeniu instalacji testujemy funkcjonowanie urządzenia, drukując jakikolwiek dokument / obraz.

Jeżeli urządzenie nadal nie działa, przechodzimy do kroku piątego.

Krok V – Diagnostyka komunikacji sieciowej drukarki.

Należy wyłączyć i włączyć ponownie urządzenie dostępowe (router/modem) i wykonać poniższe czynności w celu wydrukowania raportu sieciowego na urządzeniu:

• Klikamy „kluczyk” podpisany „konfiguracja”,
• Wybieramy opcję „Raporty”, a następnie „Raport sieci

Na pierwszej wydrukowanej stronie należy znaleźć pole „Brama domyślna” i sprawdzić jej wartość (np. 192.168.0.1).

Jeżeli do pola „Brama domyślna” nie będzie przypisana żadna wartość lub w polu stan będzie informacja „rozłączono”, przechodzimy do kroku szóstego.

Następnie na komputerze klikamy START i w polu „Wyszukaj programy i pliki” wpisujemy „cmd” i zatwierdzamy enterem.

Wyświetli się czarne okno, w którym wpisujemy „ipconfig” i również zatwierdzamy enterem.


Znajdujemy pole „Brama domyślna” i porównujemy z tym na wydrukowanym raporcie. W przypadku gdy są takie same, należy ponownie spróbować opcji drukowania.

Jeżeli mimo to urządzenie nadal nie reaguje na polecenia, należy skontaktować się ze Wsparciem Technicznym 618 275 456.

Jeśli adresy „Brama domyślna” się zgadzają, przechodzimy do kroku szóstego.

Krok VI – Ponowna konfiguracja urządzenia w sieci

W przypadku gdy urządzenie poprosi  o podanie hasła, należy wprowadzić: „BIBLIOTEKA2010

Klikamy „kluczyk” podpisany „konfiguracja”.

Wybieramy opcję „konf. sieci”, a następnie „Konfiguracja TCP/IP” i „Ręczne”.

Ustawiamy kolejno:

  • Adres IP: 192.168.0.10 (w przypadku, gdy w bibliotece jest Livebox, adres IP powinien wyglądać tak: 192.168.1.10)
  • Maska: 255.255.255.0
  • Brama: 192.168.0.1 (w przypadku, gdy w bibliotece jest Livebox, brama powinna wyglądać tak: 192.168.1.1)

Wracamy do kroku czwartego

Jeżeli po ponownej próbie instalacji urządzenia komputer nadal go nie widzi, problem może dotyczyć urządzenia sieciowego Access Point - przechodzimy więc do działu poświęconego konfiguracji Access Point TP-LINK.

Jeżeli mimo to drukarka nadal nie reaguje na polecenia, należy skontaktować się ze Wsparciem Technicznym 618 275 456.

Krok VII – Konfiguracja Liveboxa do połączenia z drukarką.

Sprawdzamy, czy którykolwiek komputer jest połączony przewodowo z Liveboxem. Jeżeli nie, to:

Podłączamy komputer z Liveboxem za pomocą przewodu USB dostarczonego razem z urządzeniem.
Jeżeli Livebox nie był instalowany wcześniej na danym komputerze, należy zainstalować oprogramowanie.
Uruchamiamy przeglądarkę Internet Explorer, wybierając z paska zadań.

… lub uruchamiając z listy programów.

Klikamy START i w polu Wyszukaj programy i pliki wpisujemy Internet i wybieramy z góry listy program Internet Explorer.

W adresie strony wpisujemy „192.168.1.1” i zatwierdzamy enterem.


Wprowadzamy nazwę użytkownika i hasło:

  • nazwa użytkownika: admin
  • hasło: TalexFRSI

Jeżeli podane wyżej hasło nie zadziała, należy skontaktować się ze Wsparciem Technicznym 618 275 456.

Na wyświetlonej stronie wchodzimy w zakładkę Sieć bezprzewodowa.

Znajdujemy pozycję Konfiguracja sieci bezprzewodowej i w polu Tryb ustawiamy 802.11 b+g.

Następnie opcję Adres MAC (po prawej) ustawiamy na Wyłącz.

Zapisujemy zmiany.

Jeżeli mimo to urządzenie nadal nie reaguje na polecenia, należy skontaktować się ze Wsparciem Technicznym 618,275,456.