Jeśli Drukarka OfficeJet 8500 nie reaguje na polecenie drukowania, należy wykonać następujące czynności:

Krok I – Podłączenie komputera do sieci

Okienko z listą połączeń wyświetli się po naciśnięciu na ikonkę w prawym dolnym rogu ekranu przedstawiającą  symbol    

W przypadku gdy komputer nie jest połączony z siecią, klikamy na nazwę sieci (np. „biblioteka”), a następnie „połącz”.


Krok II – Ustawienie opcji wydruku

Przykład dla drukowania dokumentu w Wordzie z użyciem urządzenia HP OfficeJet Pro 8500. Analogicznie, gdy planujemy drukować z innego urządzenia, wybieramy je z tej samej listy.

Wybieramy opcję Drukuj.

Jeżeli urządzenie nadal nie drukuje, przechodzimy do kroku trzeciego.

Krok III – Ponowne uruchomienie urządzenia

Wyłączamy i włączamy urządzenie ponownie.

Sprawdzamy, czy jest poprawnie podłączone (Drukarka HP OfficeJet 8500 działa bezprzewodowo, powinna być podłączona tylko do prądu).

Próbujemy ponownie wydrukować. Jeżeli urządzenie nadal nie reaguje, przechodzimy do kroku czwartego.

Krok IV – Instalacja urządzenia na komputerze

Usuwamy stare urządzenie z panelu START > Urządzenia i drukarki.

Znajdujemy nasze urządzenie (HP OfficeJet Pro 8500 A909g Series).

Klikamy prawym przyciskiem myszki na ikonkę i wybieramy opcję Usuń urządzenie.

 

Akceptujemy klikając Tak.

 

 

Klikamy START i rozwijamy listę „Wszystkie programy”.

Znajdujemy folder HP, a w nim folder o nazwie naszej drukarki.

Otwieramy aplikację Dodaj urządzenie.

System zapyta, czy chcemy zezwolić aplikacji na wprowadzenie zmian. Klikamy Tak, aby zezwolić.

Powinien uruchomić się program instalujący urządzenie.

Wybieramy sposób połączenia urządzenia i klikamy Dalej.

Każda drukarka HP OfficeJet 8500 powinna łączyć się z komputerem bezprzewodowo. Jeżeli nie jesteśmy pewni, w jaki sposób drukarka komunikuje się z komputerem, sprawdzamy, czy  jest ona połączona przewodowo z komputerem lub routerem

W przypadku gdy komputer łączy się za pomocą przewodu bezpośrednio z drukarką, wybieramy opcję Kabel USB.

W przypadku gdy drukarka jest połączona przewodowo z urządzeniem sieciowym (switch/router), wybieramy opcję Przewodowe połączenie sieciowe z użyciem połączenia Ethernet.

W przypadku gdy nie zauważamy żadnych przewodów łączących drukarkę z komputerem lub urządzeniem sieciowym, wybieramy Bezprzewodowe połączenie sieciowe 802.11.

Komputer wykrywa drukarkę.

 

Komputer wykrył drukarkę.

Klikamy dalej (jeżeli dane urządzenie nie pojawia się na liście, przechodzimy do kroku piątego).

Po instalacji drukarki odrzucamy rejestrację i testujemy połączenie drukując jakikol-wiek dokument / obraz.

Krok V – Diagnostyka komunikacji sieciowej drukarki

Należy wyłączyć i włączyć ponownie urządzenie dostępowe (router / modem) i wykonać poniższe czynności w celu wydrukowania raportu sieciowego na drukarce:

  • Klikamy „kluczyk” na panelu dotykowym.
  • Wybieramy opcję „sieć”, a następnie „Wyświetl ustawienia sieciowe” i „Drukuj stronę konfiguracji sieci”.
  • Na pierwszej wydrukowanej stronie należy znaleźć pole „Brama domyślna” i sprawdzić jej wartość (np. 192.168.0.1).

Jeżeli do pola „Brama domyślna” nie będzie przypisana żadna wartość lub w polu "stan" będzie informacja „rozłączono”, przechodzimy do kroku szóstego.

Następnie na komputerze klikamy START i w polu „Wyszukaj programy i pliki” wpisujemy „cmd” i zatwierdzamy enterem.

Wyświetli się czarne okno w którym wpisujemy „ipconfig” i również zatwierdzamy enterem.

 

Znajdujemy pole „Brama domyślna” i porównujemy z tym na wydrukowanym raporcie. W przypadku gdy są takie same, należy ponownie spróbować opcji drukowania.

Jeżeli mimo to drukarka nadal nie reaguje na polecenia, należy skontaktować się ze Wsparciem Technicznym (tel. 618 275 456).

Jeśli adresy „Brama domyślna” się zgadzają, przechodzimy do kroku szóstego.

Krok VI – Ponowna konfiguracja drukarki w sieci

Klikamy „kluczyk” na panelu dotykowym.

Wybieramy opcję „sieć”, a następnie „Kreator konf. łącza bezprzew.”

Wybieramy z listy biblioteczną sieć bezprzewodową (jeżeli próba nawiązania  połączenia kończy się niepowodzeniem oraz biblioteka korzysta z Liveboxa, przechodzimy do kroku siódmego).

Kończymy konfigurację wydrukiem raportu sieciowego.

Jeżeli Adres IP na raporcie ma końcówkę 11 i nadal nie drukuje, wracamy do kroku czwartego. W przeciwnym wypadku kontynuujemy konfigurację.

Wracamy do menu „sieć”, a następnie „Ustawienia zaawansowane” - „Ustawienia IP” - „Ręczne”.

Wprowadzamy adres IP taki jak na wydrukowanym raporcie, ale z końcówką 11 (np. 192.168.0.11).

Próbujemy wydrukować dokument. W przypadku niepowodzenia wracamy do kroku czwartego.

Jeżeli mimo to drukarka nadal nie reaguje na polecenia należy skontaktować się ze Wsparciem Technicznym (tel. 618 275 456).

Krok VII – Konfiguracja Liveboxa do połączenia z drukarką

Sprawdzamy, czy którykolwiek komputer jest połączony przewodowo z Liveboxem. Jeżeli nie:

Podłączamy komputer z Liveboxem za pomocą przewodu USB dostarczonego razem z urządzeniem.

Jeżeli Livebox nie był instalowany wcześniej na danym komputerze, należy zainstalować oprogramowanie.

Uruchamiamy przeglądarkę Internet Explorer, wybierając z paska zadań:

lub uruchamiając z listy programów: klikamy START i w polu Wyszukaj programy i pliki wpisujemy „Internet” i wybieramy z góry listy program Internet Explorer.

W adresie strony wpisujemy „192.168.1.1” i zatwierdzamy enterem.

Wprowadzamy nazwę użytkownika i hasło

  • nazwa użytkownika: admin
  • hasło: TalexFRSI

Jeżeli podane wyżej hasło nie zadziała należy skontaktować się ze Wsparciem Technicznym (tel. 618 275 456).

Na wyświetlonej stronie wchodzimy w zakładkę Sieć bezprzewodowa.

 

Znajdujemy pozycję Konfiguracja sieci bezprzewodowej i w polu Tryb ustawiamy 802.11 b+g.

Następnie opcję Adres MAC (po prawej) ustawiamy na Wyłącz.

Zapisujemy zmiany.

Wracamy do kroku szóstego.

Jeżeli mimo to drukarka nadal nie reaguje na polecenia, należy skontaktować się ze Wsparciem Technicznym (tel. 618 275 456).