Konkurs "Moja Przygoda z e-Aktywnością Obywatelską"

Nagrody dla laureatów konkursu:

  1. Nagroda dla Laureatów poniżej 16. roku życia – Tablet Toshiba Encore 2,
  2. Nagroda dla Laureatów w wieku od 16 lat – Tablet Toshiba Encore 2 oraz rekomendacja dla wybranej osoby do ogólnoeuropejskiego konkursu, w którym nagrodą jest udział w konferencji „e-Partycypacja z perspektywy obywatela” organizowanej w Brukseli w grudniu 2015 r.

W przypadku zgłoszeń od grup (do 3 uczestników) Tablet Toshiba zostanie przyznany każdemu członkowi grupy. Z wyjazdu na konferencję będzie mógł skorzystać jeden przedstawiciel grupy.

Dodatkowo pierwsze 50 osób, które nadeślą swoje zgłoszenia, otrzyma nagrodę gwarantowaną – kubek z hasłem nawiązującym do Europejskiego Dnia e-Aktywności Obywatelskiej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 sierpnia 2015 roku.