Konkurs "Pochwal się!"
Wiemy, że wiele bibliotek w Programie Rozwoju Bibliotek oferuje ciekawe i innowacyjne działania dla swoich użytkowników. Wiemy, że dzięki bogatej ofercie są w stanie dotrzeć do różnych grup wiekowych i społecznych.  Wiemy, ze są biblioteki, które swoimi pomysłami  inspirują społeczności do działania.

A czy inni o tym wiedzą? 

Oferujemy czas i miejsce gdzie będą mogli Państwo opowiedzieć o swoich działaniach i pochwalić się swoimi osiągnięciami.

Konkurs „Pochwal się!” jest skierowany do bibliotek z I rundy Programu Rozwoju Bibliotek, które organizują ciekawe, niekonwencjonalne przedsięwzięcia w swoich lokalnych społecznościach. Prowadzą działania, z których są dumne i którymi chciałby się nie tylko pochwalić przed innymi bibliotekami, ale także podzielić pomysłami i doświadczeniami. Szukamy przykładów działań nie na wielką skalę, ale takich które pokazują że „biblioteka to więcej niż myślisz”.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie biblioteki i ich filie. Do wyboru przygotowaliśmy 8 tematów.  Każda placówka biblioteczna (biblioteka gminna lub filia) może pochwalić się swoją działalnością w obrębie jednego tematu.  Placówki, które prowadzą konkretne działania w opisanych obszarach powinny:

  • Zapoznać się z regulaminem konkursu dostępnym online na stronie www.biblioteki.org, zakładka Konkursy i Konkurs „Pochwal się!”
  • Opisać działanie w formularzu zgłoszeniowym dostępnym poniżej jak również w Wirtualnym Segregatorze (opis powinien maksymalnie zawierać 1500 znaków) i przesłać  go na adres e-mail: konkurs@biblioteki.org do dnia 22 sierpnia 2011 roku.

Nagrodą w Konkursie „Pochwal się!” będzie:

  • specjalne zaproszenie na drugi kongres bibliotek publicznych „Biblioteka: więcej niż myślisz”, który odbędzie się w dniach 13-14 października w Warszawie,
  • pokrycie kosztów przejazdu i zakwaterowania związanych z udziałem w kongresie,
  • współpraca z konsultantkami z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nad atrakcyjnym przedstawieniem opisanej w konkursie działalności
  • wystąpienie przedstawicielki/przedstawiciela nagrodzonej placówki na drugim kongresie bibliotek publicznych „Biblioteka: więcej niż myślisz” w ramach bloku tematycznego „Pochwal się!”, w którym prezentowane będą przykłady dobrych praktyk wśród bibliotek uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek,
  • dyplom dla biblioteki i list gratulacyjny skierowany do władz gminy,
  • promocja działalności nagrodzonej placówki na portalu www.biblioteki.org.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 sierpnia 2011 roku. Komisja oceniająca wybierze 16 bibliotek, których przedstawicielki/przedstawiciele będą gospodarzami bloku „Pochwal się!” na Kongresie „Biblioteka więcej niż myślisz”.

Wszelkie informacje na temat konkursu możecie Państwo kierować na adres email: konkurs@biblioteki.org lub telefonicznie pod numerem infolinii: 22 579 17 39 czynnej w dni robocze w godz. 10-16.

Życzymy powodzenia!

LISTA TEMATÓW KONKURSOWYCH do pobrania tutaj

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY