Konkurs "America@ your library"

Program „america@your library®” opiera się na partnerstwie między ambasadą USA i wybranymi bibliotekami publicznymi w Polsce. Jego celem jest stworzenie platformy służącej przekazywaniu informacji i materiałów na temat Stanów Zjednoczonych oraz prowadzenia związanej z tym działalności, skierowanej do odbiorców  w miastach, w których nie ma amerykańskiej ambasady ani żadnej innej sponsorowanej przez USA działalności. Biuro ds. Prasy i Kultury przy ambasadzie zarządza programami informacyjnymi i kulturalnymi oraz programami wymiany, utrzymuje kontakty z polskimi mediami oraz wspiera programy współpracy z instytucjami lokalnymi, działającymi na rzecz obopólnego zrozumienia pomiędzy Polakami a Amerykanami.  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  - powołana przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności - realizuje w Polsce Program Rozwoju Bibliotek. Ambasada amerykańska będzie współpracowała z FRSI przy wprowadzaniu i rozwijaniu programu „america@your library” w spełniających odpowiednie warunki bibliotekach w całej Polsce. W ramach pierwszego etapu zapraszamy biblioteki publiczne – również Państwa bibliotekę – z  geograficznie zróżnicowanych miast do składania zgłoszeń do udziału w programie. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy na drodze konkursu biblioteki, którym zaproponujemy kolekcję „america@your library”.

Biblioteki partnerskie biorące udział w programie „america@your library” otrzymają zbiór książek w języku angielskim i innych materiałów poświęconych Stanom Zjednoczonym, jak również dostęp do internetowych baz danych. Wyjściowy pakiet składa się z około 100 tytułów książkowych oraz dostępu online do ponad 20 komercyjnych baz danych, m.in. baz artykułów z periodyków, książek elektronicznych, encyklopedii, informacji na temat nauki i technologii, wiadomości biznesowych, literatury i krytyki literackiej oraz spraw bieżących. Ponadto ambasada USA w Polsce będzie współpracowała z bibliotekami partnerskimi przy organizacji warsztatów i zapraszaniu prelegentów na prezentacje, jak również przy organizacji innych programów kulturalnych poświęconych Stanom Zjendoczonym. Współpraca będzie realizowana w oparciu o podpisane porozumienie (Memorandum of Understanding).

Lista miast, z których biblioteki mogą zgłaszać się do konkursu "America@ your library":

Bydgoszcz,
Częstochowa,
Toruń,
Kielce,
Rzeszów,
Olsztyn,
Elbląg,
Płock,
Opole,
Gorzów Wielkopolski,
Wałbrzych,
Zielona Góra,
Włocławek,
Tarnów,
Koszalin,
Kalisz,
Suwałki.

Procedura składania zgłoszeń:

  • Wypełnienie formularza w języku angielskim,
  • Dyrektorzy bibliotek mogą wyrazić poparcie dla zgłoszenia poprzez wysłanie wypełnionego zgłoszenia bezpośrednio ze swojej skrzynki internetowej lub przez złożenie swojego podpisu na osobnej stronie, którą personel biblioteki może dołączyć w formacie pdf do wysyłanego zgłoszenia.
  • Wysłanie wypełnionego formularzy na adres: ayl@biblioteki.org
  • Termin nadsyłania zgłoszeń: zgłoszenia muszą wpłynąć do 7  października  2011 r.

Dane kontaktowe – w przypadku pytań:

Ramy czasowe:
Komisja składająca się z pracowników FRSI oraz ambasady USA w Polsce oceni wszystkie zgłoszenia, które zostaną nadesłane do 7 października 2011 r. Do 30 listopada wszyscy ubiegający się otrzymają informację o statusie swojego zgłoszenia. W trakcie kolejnego etapu selekcji przedstawiciele ambasady amerykańskiej w Polsce oraz FRSI odwiedzą potencjalne biblioteki partnerskie do programu „america@your library®”. Wybór pierwszych  bibliotek, które wezmą udział w programie, nastąpi według planu do kwietnia 2012 r.

Formularz aplikacyjny
Kopia zaproszenia biblioteki do konkursu