Konkurs "Inspiracje"


 

INSPIRACJA znaczy natchnienie, pomysł, wpływ. To także poddawanie, podsuwanie myśli lub sugestii. Inspiracja to motywowanie do działania. 

Wiele bibliotek w Polsce to miejsca inspiracji. Dzięki swojej bogatej i innowacyjnej ofercie nie tylko zaspokajają i odpowiadają na potrzeby mieszkańców, lecz także zachęcają ich do rozwijania swoich pasji, odkrywania nowych zainteresowań, motywują do działania, bycia aktywnym i wprowadzania zmian. Podczas III Kongresu Bibliotek Publicznych chcielibyśmy, aby biblioteki, które aktywnie działają w obszarach edukacji, informacji i wiedzy, kultury oraz integracji społecznej, opowiedziały nam o tym, podzieliły się swoimi doświadczeniami, zainspirowały i natchnęły innych do podobnych lub nawet lepszych działań. 

Konkurs „Inspiracje” adresowany jest do bibliotek publicznych będących uczestnikami I rundy i II rundy Programu Rozwoju Bibliotek oraz do bibliotek uczestniczących w programie Global Libraries z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Rumunii, Bułgarii.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie biblioteki i ich filie. Każda placówka biblioteczna (biblioteka gminna lub filia) może wybrać 1 z 4 obszarów działania podanych poniżej i opisać, jak konkretnie wygląda działalność biblioteki lub filii w wybranym obszarze. Należy:

a)    przygotować prezentację Power Point w szablonie konkursowym, maksymalnie wykorzystując wskazówki zamieszczone w szablonie,
b)    skupić się na pokazaniu działalności biblioteki z wybranego obszaru od 2010 roku wzwyż,
c)    opisywać konkrety – skupiać się na efektach działalności, podać szacunkowe liczby, opisywać korzyści, jakie odnoszą użytkownicy biblioteki w wybranym obszarze, przytoczyć historię konkretnego użytkownika, dla którego działalność biblioteki w wybranym obszarze była pożyteczna i pomocna, zawrzeć wnioski na przyszłość.

Obszary konkursowe w Konkursie „Inspiracje” to:

 

 1. Informacja i wiedza
  Bibliotekarze pomagają ludziom dotrzeć do potrzebnych im informacji i zasobów dostępnych na miejscu i przez Internet. Bibliotekarze pokazują użytkownikom, jak skorzystać z zasobów dostępnych on-line, jakie możliwości daje Internet i nowe technologie oraz pomagają znaleźć adekwatne, wiarygodne treści. Maturzyści i studenci dowiadują się, jak korzystać z katalogów bibliotecznych, docierać do wartościowych źródeł, utworzyć bibliografię. Informacje dostępne w bibliotece mogą być związane z życiem codziennym, poszukiwaniem pracy i ścieżek rozwoju zawodowego, programami stypendialnymi, zdrowiem i profilaktyką, finansami osobistymi, ale też z historią lokalną, turystyką czy życiem gminy. W bibliotekach odbywają się spotkania z ekspertami w różnych dziedzinach. Bibliotekarze pomagają użytkownikom tworzyć ich własne treści np. gazetkę lokalną, portal lokalny, blog podróżniczy, galerię zdjęć.
   
 2. Kultura 
  Bibliotekarze ułatwiają ludziom uczestnictwo w najszerzej rozumianej kulturze poprzez informowanie o wydarzeniach kulturalnych w Polsce i na świecie, podnoszenie kompetencji kulturowych, ułatwianie kontaktu z dziełem sztuki, działania animacyjne. Jednym ze sposobów tego uczestnictwa jest kontakt z literaturą, innym jest wirtualna wycieczka po najsłynniejszych muzeach świata czy też dyskusyjny klub filmowy. Biblioteki dają ludziom przestrzeń do tworzenia kultury dzięki organizowaniu amatorskiego teatru, kursu grafiki komputerowej czy wystawy prac lokalnych twórców. W małych miejscowościach biblioteki są „oknem na świat” – inspirują mieszkańców, rozwijają kreatywność, ale też aktywnie wsłuchują się w ich potrzeby i oczekiwania.
   
 3. Edukacja
  Bibliotekarze pomagają ludziom w różnym wieku rozwijać swój potencjał. Biblioteki są miejscem edukacji przez całe życie – w wielu placówkach organizowane są kursy i warsztaty wykorzystujące aktywne metody pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą: kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku nastawione na poszerzanie wiedzy o świecie, kluby malucha angażujące rodziców w proces edukacyjny, kąciki dla odrabiających lekcje czy też kursy e-learningowe języków obcych – są to tylko niektóre przykłady działalności edukacyjnej bibliotek. Bibliotekarze pokazują mieszkańcom, jak korzystać z nowych technologii i Internetu, pomagają im zdobywać nowe umiejętności w różnych obszarach, a także wspierają działania edukacyjne i grupy samokształcenia.
   
 4. Integracja społeczna
  Bibliotekarze angażują ludzi we wspólne przedsięwzięcia. Przyczyniają się do integrowania mieszkańców, budowania wzajemnego zaufania, co ułatwia współpracę między lokalnymi instytucjami i organizacjami. Integracji mieszkańców sprzyjają np. wspólne rajdy rowerowe, głośne czytanie nocą, święto miejscowości. Biblioteka jest miejscem, gdzie mieszkańcy mogą się spotkać i dyskutować o ważnych dla nich sprawach. Biblioteka jest miejscem pielęgnowania i upowszechniania historii i tradycji lokalnej oraz budowanie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi i małych miast. Bibliotekarze pomagają ludziom organizować się i podejmować wspólne działania – oddają do ich dyspozycji przestrzeń i sprzęt (komputer, rzutnik, aparat fotograficzny, skaner), udostępniają informacje dotyczące zakładania organizacji społecznych itp. Biblioteki mogą przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu – pracownicy biblioteki i wolontariusze prowadzą szkolenia dla mieszkańców w różnym wieku mające na celu podniesienie ich umiejętności obsługi komputera i poruszania się w Internecie. W bibliotece każdy może uzyskać indywidualną poradę dotyczącą korzystania z nowych technologii i Internetu.

Nagrodą w konkursie „Inspiracje” będzie:

a)    specjalne zaproszenie na III Ogólnopolski Kongres Bibliotek Publicznych, który odbędzie się w dniach11-12 października w Warszawie, 
b)    pokrycie kosztów przejazdu i zakwaterowania związanych z udziałem w Kongresie,
c)    współpraca z konsultantkami z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nad atrakcyjnym przedstawieniem opisanej w konkursie działalności,
d)    wystąpienie przedstawicielki/przedstawiciela nagrodzonej placówki na III Ogólnopolskim Kongresie Bibliotek Publicznych w ramach bloku tematycznego "Inspiracje””, w którym prezentowane będą przykłady dobrych praktyk wśród bibliotek uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek oraz w programie Global Libraries z 5 krajów europejskich: Litwy, Łotwy, Ukrainy, Rumunii i Bułgarii,
e)    dyplom dla biblioteki i list gratulacyjny skierowany do władz gminy,
f)    promocja działalności nagrodzonej placówki na portalu www.biblioteki.org

Zgłaszając się do Konkursu należy:

a)    przygotować prezentację Power Point w szablonie konkursowym, maksymalnie wykorzystując wskazówki zamieszczone w szablonie 
b)    skupić się na pokazaniu działalności biblioteki z wybranego obszaru od 2010 roku wzwyż,
c)    Zgłoszenia należy przesyłać do 10 sierpnia 2012 do godziny 23:59 na adres: konkurs@biblioteki.org ; zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 
d)    Zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Komisję, a wyniki będą opublikowane na portalu www.biblioteki.orgw dziale Konkursy do 23 sierpnia 2012 r. 
Wszelkie informacje na temat konkursu możecie Państwo kierować na adres email: konkurs@biblioteki.org lub telefonicznie pod numerem infolinii: 22 579 17 39 czynnej w dni robocze w godz. 10-16.


Szablon konkursowy w programie Power Point do pobrania tutaj


Zainspirujcie nas na Kongresie!!!