Konkurs Kierunek: BIBLIOTEKA

 

Dziękujemy za zainteresowanie konkursem „Kierunek: BIBLIOTEKA”! Informujemy, że limit zgłoszeń został wyczerpany i nie przyjmujemy już więcej wniosków.

 

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania webinarium dla uczestników konkursu "Kierunek: BIBLIOTEKA". Webinarium odbyło się 17 kwietnia 2014 r.


Zobacz też:
Film o projekcie M3, zrealizowanym na osiedlu Służew w Warszawie przez Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego Odblokuj.

„Ja cię widzą, tak cię piszą” – mówi stare przysłowie. I oczywiście lepiej jest kiedy mówią o nas pozytywnie. Aby jednak zaczęto o nas mówić trzeba się pokazać, oznakować, stworzyć swój wizerunek. W tym celu w grudniu 2012 roku FRSI oddała w ręce bibliotekarzy system oznakowania wizualnego bibliotek, który jest efektem projektu „kierunek: biblioteka”, prowadzonego przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Identyfikacja wizualna jest zgodna z aktualnymi trendami, przyciąga uwagę energetycznymi kolorami, a jednocześnie jest prosta, profesjonalna i czytelna. Ze wszystkich projektów biblioteki mogą korzystać bezpłatnie. 

FRSI wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj” ogłasza konkurs „Kierunek: BIBLIOTEKA”. Konkurs skierowany jest do bibliotek publicznych będących uczestnikami I, II lub III rundy Programu Rozwoju Bibliotek i zainteresowanych oznakowaniem swoich placówek bibliotecznych w przestrzeni gminy. Uczestnikiem konkursu może być biblioteka publiczna i/ lub jej filie. 
 
Celem Konkursu jest wsparcie bibliotek w informowaniu i promocji usług bibliotecznych w przestrzeni gminy i zachęcenie potencjalnych nowych użytkowników do korzystania z zasobów biblioteki poprzez wprowadzenie systemu oznakowania zewnętrznego opartego na poradniku przygotowanym przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej pt. "Przewodnik po systemie oznakowania" opracowanym w ramach projektu "Kierunek: biblioteka". System oznakowania zewnętrznego zawiera następujące elementy: kierunkowskazy, tablice informacyjne w przestrzeni gminy, oznakowanie usług dostępu do Internetu, logotyp.

W ramach konkursu wyłonionych zostanie 100 placówek bibliotecznych, które otrzymają dotację w wysokości ok. 1800 PLN na wdrożenie systemu oznakowania zewnętrznego w swoich placówkach. Dodatkowo każda z zakwalifikowanych placówek otrzyma wsparcie konsultanta w celu przygotowania projektu technicznego oznakowania. 
 
W 20 placówkach bibliotecznych , spośród powyższych 100, przeprowadzone zostaną konsultacje techniczne i przygotowane projekty oznakowania wewnętrznego, pod warunkiem finansowania jego realizacji ze środków własnych bibliotek. 

Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie formularza dostępnego w Wirtualnym Segregatorze w zakładce „Kierunek: biblioteka”. 
 
UWAGA: Konkurs „Kierunek: BIBLIOTEKA” jest konkursem otwartym co oznacza, że o przyjęciu do Konkursu decyduje kolejność wpływających zgłoszeń oraz prawidłowe wypełnienie formularza aplikacyjnego. Formularz aplikacyjny będzie dostępny w Wirtualnym Segregatorze od 14 kwietnia 2014 roku do wyczerpania miejsc. 
 
 

Zobacz wzór formularza do Konkursu "Kierunek: BIBLIOTEKA"
 

Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj” realizuje konkurs „Kierunek: BIBLIOTEKA” na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.