Zgłoszenia do konkursu były przyjmowane do 22 września 2013 roku.