Konkurs Kreatywne selfowanie w ramach kampanii "Tydzień z Internetem 2015"

 

TYDZIEŃ Z INTERNETEM 2015
ORAZ KONKURS „KREATYWNE SELFOWANIE
"

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Na czym polega kampania Tydzień z Internetem 2015?

„Tydzień z Internetem 2015” to ogólnoeuropejska kampania koordynowana przez Telecentre Europe, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania i wykorzystania różnych możliwości, jakie daje Internet. W Polsce kampania organizowana jest po raz piąty, a krajowym koordynatorem polskiej edycji jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

2. Kto może wziąć udział w Tygodniu z Internetem 2015?

W kampanii Tydzień z Internetem 2015 mogą wziąć udział wszystkie instytucje oferujące publiczny dostęp do Internetu (mogą to być na przykład biblioteki, szkoły, domy kultury, pracownie internetowe). 

3. Biblioteka, która będzie chciała wziąć udział w kampanii Tydzień z Internetem 2015, powinna:

  • zapoznać się ze scenariuszami spotkań, przygotowanymi przez partnerów polskiej edycji kampanii oraz z innymi materiałami dotyczącymi kampanii, znajdującymi się na portalu www.biblioteki.org,
  • zgłosić chęć udziału w kampanii poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie kampanii,
  • między 23 a 29 marca przeprowadzić spotkanie według jednego z zaproponowanych scenariuszy lub według własnego pomysłu.

4. Czy instytucja może wziąć udział w Tygodniu z Internetem 2015, jeśli nie zdążyła zgłosić chęci udziału w kampanii (tzn. zarejestrować się na www.biblioteki.org)?

Rejestracja poprzez formularz udostępniony na www.biblioteki.org ma ułatwić nawiązanie kontaktu z wolontariuszami i dziennikarzami, ale nie jest obowiązkowa. Jeśli instytucja nie wypełniła tego formularza, to i tak może bez przeszkód uczestniczyć w kampanii (to znaczy między 23 a 29 marca zorganizować spotkania według zaproponowanych scenariuszy, wykorzystać wszystkie materiały dotyczące kampanii, udostępnione na www.biblioteki.org, jak również wziąć udział w konkursie „Kreatywne selfowanie".

5. Jak zorganizować spotkanie w ramach Tygodnia z Internetem 2015?

Szczegółowe informacje, jak zorganizować spotkanie, a także materiały pomocnicze (plakaty, ulotki, wzory zaproszenia i informacji prasowej) znajdują się w scenariuszach spotkań na stronie kampanii.

6. Z jakich scenariuszy można skorzystać organizując spotkanie?

Organizując spotkanie można skorzystać z trzech scenariuszy przygotowanych w ramach tegorocznej edycji kampanii: Selfuj się kto może, Zakoduj selfie i Zawodowe selfie, można też zrealizować spotkanie wedłg własnego pomysłu.

7. Czy można przeprowadzić więcej niż jedno spotkanie i wykorzystać wszystkie scenariusze?

Tak, instytucje biorące udział w Tygodniu z Internetem 2015 mogą przeprowadzić wiele spotkań według wszystkich zaproponowanych scenariuszy lub według własnego pomysłu. Zależy to wyłącznie od chęci i zasobów, jakimi dysponują organizatorzy spotkań.

8. Na czym polega konkurs „Kreatywne selfowanie" i kto może wziąć w nim udział?

Konkurs jest przeznaczony dla uczestników spotkań zorganizowanych w okresie od 23 do 29 marca 2015 r. przez instytucje lub organizacje biorące udział w kampanii Tydzień z Internetem 2015. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu w języku Scratch z wykorzystaniem zdjęcia "selfie" uczestnika spotkania LUB zdjęcia "selfie" nawiązującego do tematu spotkania w "Tygodniu z Internetem 2015".

9. Czy do konkursu może zgłosić się też biblioteka lub inna instytucja, która zorganizowała spotkanie w ramach Tygodnia z Internetem 2015?

Nie. Do konkursu może się zgłosić tylko uczestnik spotkania.

10. Do kiedy można zgłaszać się do konkursu?

Formularz konkursowy, udostępniony 31 marca 2015 roku  na stronie konkursu, w zakładce "Zgłoś się!" należy wypełnić do 30 kwietnia 2015 roku, do godz. 23:59:59.

12. Czy do konkursu można zgłaszać się tylko za pośrednictwem formularza internetowego?

Tak, jest to jedyna możliwa forma zgłoszenia się do konkursu.