Konkurs "Społeczeństwo wiedzy w akcji"

 

Są już wyniki konkursu „Społeczeństwo wiedzy w akcji”. Dofinansowanie otrzymały 2 projekty:

 • "Szybkie randki z książką" - projekt przygotowany przez Koło Naukowe Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Grodzisk Mazowiecki,
 • "I Ty zostań Napoleonem! Konkurs podstaw szybkiego i efektywnego czytania” - projekt przygotowany przez Studenckie Koło Informacji Naukowej "Palimpsest" z Lublina oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Gratulujemy! Relacje z projektów oraz opis pomysłów do wykorzystania także przez inne biblioteki – wkrótce na stronie.

„Społeczeństwo wiedzy w akcji” to konkurs, dzięki któremu aktywni studenci  bibliotekoznawstwa i informacji naukowej mogą sprawdzić się w działaniu. Studenci zrzeszeni w Kołach Naukowych mają zazwyczaj chęć do działania i wiele pomysłów. Biblioteki publiczne są miejscami, w których można realizować wiele ciekawych idei, a bibliotekarki i bibliotekarze znają dobrze lokalną społeczność, dla której pracują, a jednocześnie są otwarci na współpracę i wolontariat. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego postanowiła połączyć te dwa zasoby.

Konkurs  „Społeczeństwo wiedzy w akcji” ma na celu:

 • wsparcie studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w zdobyciu umiejętności i praktyki w realizacji lokalnych działań społeczno-edukacyjnych związanych ze społeczeństwem wiedzy;
 • zrealizowanie 3 mini-projektów przez studentów w partnerstwie z bibliotekami publicznymi;
 • promocję idei wolontariatu studenckiego oraz dostępu do nowoczesnych technologii i wiedzy związanej z ich wykorzystaniem.

Konkurs adresowany jest do:

 • studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej zrzeszonych w Kołach Naukowych, których przedstawiciele wzięli udział w Kongresie Kół Naukowych Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa "Co i jak studiujemy - poszukiwanie tożsamości studenta INiB", w dniach 12-13 maja 2011 r. na Uniwersytecie Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • oraz do bibliotekarzy/bibliotekarek z bibliotek publicznych.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego objęła patronatem merytorycznym drugi dzień studenckiego Kongresu. Dzień ten rozpoczął się wykładem Olgi Napiontek - Biblioteki jako centra lokalnej sfery publicznej (Fundacja Civis Polonus). Kolejnym punktem były warsztaty prowadzone przez Dorotę Kostowską z FRSI, które przygotowywały jednocześnie do udziału w konkursie.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją podsumowującą warsztaty. Może być przydatna w przygotowywaniu wniosków w konkursie:

Pobierz prezentację (PDF)


Studentów zachęcamy do udziału w konkursie – szczegółowe informacje i formularz wniosku znajdują się w zakładce Regulamin.

Konkurs „Społeczeństwo wiedzy w akcji” koordynuje Magdalena Kubecka z FRSI. Warto kontaktować się z Magdą przed napisaniem wniosku, aby:

 • dopytać się o szczegóły;
 • skonsultować pomysł;
 • otrzymać list polecający - z listem można będzie się zwrócić do biblioteki publicznej, z którą studenci chcieliby współpracować przy składaniu wniosku i realizacji mini-projektu;
 • upewnić się, że wniosek jest dobrze wypełniony;

... a w trakcie realizacji mini-projektów, aby:

 • skonsultować się w sprawach merytorycznych i finansowych;
 • promować swoje działanie.

Kontakt:
Magdalena Kubecka
tel. 022 579 14 35 tel. kom.: 722 002 015
e-mail: magdalena.kubecka@frsi.org.pl
www.frsi.org.pl, www.biblioteki.org
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz wniosku i do 30 czerwca 2011 r. przesłać go pocztą elektroniczną na adres konkurs@biblioteki.org.

Weź udział w konkursie - pobierz formularz wniosku