Zgłoszenia do konkursu "Czarna książka kolorów" były przyjmowane do 25 marca 20013 r.