Biblioteka - miejsce bezpiecznego Internetu

 

Znamy wyniki konkursu "Biblioteka - miejsce bezpiecznego Internetu". Jury nagrodziło dziesięć bibliotek oraz dziesięcioro młodych użytkowników bibliotek - uczestników e-learningowego kursu bezpiecznego korzystania z Internetu. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach. 
 
Wyniki konkursu:
 
Kategoria pierwsza – relacja multimedialna; zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu relacji multimedialnej z przeprowadzonych działań edukacyjnych i umieszczenie jej w serwisie YouTube lub w serwisie prezi.com.
Laureaci:
 
 1. Biblioteka Publiczno-Szkolna w Naramicach (woj. łódzkie) oraz Błażej Misiak.
 2. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży w Konstantynowie Łódzkim, Filia nr 1 oraz Alicja Rosiak.
 3. Centrum Kultury – Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchołazach (woj. opolskie) oraz Michał Stadnik.
 4. Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego, Sucha Beskidzka (woj. małopolskie) oraz Bruno Gach.
 5. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach (woj. świętokrzyskie) oraz Anna Jodkowska.
Kategoria druga – fotorelacja; zadanie konkursowe polegało na zamieszczeniu relacji (opis i zdjęcia) podsumowującej przeprowadzone zajęcia edukacyjne na wybranej witrynie internetowej.
Laureaci:
 
 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi, Filia nr 1 (woj. śląskie) oraz Kacper Pasoń.
 2. Piątka – Biblioteka Dzieci i Młodzieży, oddział Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie) oraz Marcin Marcinkowski.
 3. Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich (woj. śląskie) oraz Wojtek Rabus.
 4. Miejska Biblioteka Publiczna w Żaganiu (woj. lubuskie) oraz Emilia Kwiatkowska.
 5. Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju (woj. śląskie) oraz Bartek Kołeczko.
 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Na czym polega konkurs i kto może wziąć w nim udział?

W konkursie mogą brać udział biblioteki z terenu całej Polski, oferujące swoim użytkownikom bezpłatny dostęp do Internetu. Konkurs polega na przygotowaniu relacji z działań przeprowadzonych przez bibliotekę w ramach kampanii „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu” oraz wypełnieniu odpowiedniego formularza na www.biblioteki.org, w dziale Konkursy, Konkurs „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”.

2. Jakie warunki należy spełnić, żeby móc zgłosić się do konkursu?

Biblioteki mogą zgłosić się do konkursu, jeśli:

 • Umożliwią młodym użytkownikom biblioteki samodzielne ukończenie kursów e-learningowych z bezpiecznego korzystania z Internetu. W tym celu muszą zarejestrować swoją bibliotekę na platformie www.fdn.pl/kursy/biblioteki, gdzie otrzymają kod aktywacyjny, który następnie przekażą osobom zainteresowanym kursem. Aby zachęcić młodych ludzi do skorzystania z kursu, w bibliotece można zorganizować zajęcia promujące zarówno kursy, jak i zasady bezpiecznego używania Internetu.
 • Przygotują krótką (maksymalnie trzyminutową) relację multimedialną na temat korzystania w bibliotece z e-learningowych kursów bezpiecznego używania Internetu i umieszczą ją w serwisie YouTube lub w serwisie prezi.com lub zamieszczą relację (opis i zdjęcia) podsumowującą przeprowadzone zajęcia edukacyjne na wybranej witrynie internetowej, np. stronie internetowej biblioteki, stronie internetowej gminy, lokalnym portalu informacyjnym itp.
 • Do 21 sierpnia 2012 roku wypełnią formularz konkursowy, udostępniony na www.biblioteki.org, w dziale Konkursy, Konkurs „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”.

3. Czy biblioteka, zgłaszając się do konkursu, powinna wykazać określoną liczbę osób przeszkolonych z bezpiecznego korzystania z Internetu?

Nie ma formalnego wymogu dotyczącego liczby przeszkolonych osób. Komisja oceniająca zgłoszenia konkursowe będzie brała pod uwagę nie tylko liczbę przeszkolonych, ale także sposób udziału biblioteki w kampanii „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”, podjęte przez nią działania promocyjne czy włączenie w akcję partnerów (np. szkołę, Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Miasta lub Gminy czy organizację pozarządową).

4. Jak biblioteka może przeprowadzić kursy bezpiecznego korzystania z Internetu?

 • Należy wejść na platformę e-learningową: www.fdn.pl/kursy/biblioteki.
 • Następnie należy kliknąć w link „Rejestracja bibliotekarza”.
 • Trzeba wypełnić formularz rejestracyjny. Na podany w trakcie rejestracji adres e-mail zostanie przysłany link aktywacyjny.
 • Należy odebrać wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym i kliknąć na ten link (uwaga: link ważny jest 7 dni!). W wiadomości email zostanie też podany kod aktywacyjny, który należy przekazać młodym użytkownikom biblioteki, którzy będą przechodzić kurs e-learningowy. Dzięki temu każdy z nich zostanie powiązany z daną biblioteką, a bibliotekarz będzie miał kontrolę nad przeprowadzanymi kursami.

W ten sposób zakończona zostaje rejestracja biblioteki. Młodzi użytkownicy biblioteki, aby zarejestrować się na platformie e-learningowej, powinni:

 • Wejść na www.fdn.pl/kursy/biblioteki
 • Kliknąć w przycisk „rejestracja ucznia”.
 • Wypełnić formularz rejestracyjny, podając między innymi kod aktywacyjny otrzymany od bibliotekarza.
 • Po zakończeniu rejestracji, logując się przy użyciu właściwego loginu i hasła, młodzi użytkownicy biblioteki mogą korzystać z przygotowanych dla nich kursów bezpiecznego używania Internetu: „3…2…1…Internet” lub „W Sieci”.

5. Czy użytkownicy bibliotek muszą ukończyć kursy indywidualnie? Czy możliwa jest organizacja zajęć grupowych?

Każdy młody użytkownik biblioteki, który jest zainteresowany kursem, powinien zarejestrować się indywidualnie na platformie http://fdn.pl/kursy/biblioteki/ i ukończyć kurs samodzielnie – wówczas otrzymuje certyfikat i jest traktowany jako uczestnik kampanii „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”. Kursy nie są przeznaczone do przeprowadzania zajęć grupowych.

W bibliotece można natomiast zorganizować zajęcia "wokół" kursów i zagadnień bezpiecznego używania Internetu. Bibliotekarze mogą zebrać grupę młodych osób i przeprowadzić z nimi dyskusję na temat Internetu. Mogą ją zorganizować zarówno dla tych, którzy dopiero będą przechodzić kurs e-learningowy (jak często korzystają z sieci, czy mają świadomość ryzyka itp.), jak i dla osób, które już ukończyły kurs (jak go oceniają, czy im w czymś pomógł, czy przedstawione zagrożenia są realne). Dzięki takim zajęciom bibliotekarze pomogą młodym osobom wzmocnić i utrwalić wiedzę uzyskaną podczas kursu.

6. Do kiedy można zgłaszać się do konkursu?

Formularz konkursowy, udostępniony od 9 stycznia 2012 roku na www.biblioteki.org, w dziale Konkursy, Konkurs „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”, należy wypełnić do 21 sierpnia 2012 roku, do godz. 23:59:59.

7. Na czym polega zgłoszenie się do konkursu?

Biblioteka musi wypełnić formularz konkursowy, udostępniony na www.biblioteki.org, w dziale Konkursy, Konkurs „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”. W formularzu należy umieścić:

 • dane biblioteki (nazwa, adres) oraz imię, nazwisko i adres e-mailowy osoby zgłaszającej,
 • opis przeprowadzonych przez bibliotekę działań w ramach kampanii „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu” (maksymalnie 1500 znaków),
 • liczbę młodych użytkowników biblioteki, którzy ukończyli kurs bezpiecznego korzystania z Internetu na platformie http://fdn.pl/kursy/biblioteki/,
 • link do relacji multimedialnej w Intrenecie,
 • relację młodego użytkownika biblioteki, który ukończył kurs bezpiecznego korzystania z Internetu (maksymalnie 1000 znaków),
 • dla chętnych bibliotek – opinię rodzica (maksymalnie – 500 znaków),
 • informację o partnerze/ach biblioteki w kampanii „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”.

8. Czy do konkursu można zgłaszać się tylko za pośrednictwem formularza internetowego?

Tak, jest to jedyna możliwa forma zgłoszenia się do konkursu.

9. Co ma zawierać relacja wymagana przy zgłaszaniu się do konkursu?

Relacja multimedialna może zawierać slajdy, zdjęcia, filmiki nakręcone aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym, wypowiedzi młodych użytkowników biblioteki, którzy ukończyli kursy bezpiecznego korzystania z Internetu, ich rodziców lub partnerów kampanii „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu” (np. przedstawicieli szkoły, Gminnego Ośrodka Kultury, Urzędu Miasta czy Gminy). W przypadku zamieszczenia wypowiedzi młodych osób, które ukończyły kurs, konieczne jest uzyskanie zgody rodziców oraz umieszczenie na końcu relacji zapisu: „Wizerunek dzieci został wykorzystany w relacji za wiedzą i zgodą ich opiekunów prawnych.”

Może to być relacja umieszczona w serwisie YouTube lub prezentacja wykonana i zamieszczona w serwisie prezi.com (http://prezi.com/). Może opowiadać konkretną historyjkę, być reportażem, ankietą podsumowującą lub zestawem ciekawych zdjęć.

Relacja powinna zawierać także logo kampanii „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu” (do pobrania tutaj) oraz dane biblioteki.

Wiele cennych wskazówek można znaleźć w dokumencie „Jak zrobić dobrą i ciekawą relację i …wygrać konkurs!”, zamieszczonym na www.biblioteki.org, w dziale Konkursy, Konkurs „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”.

Można też przygotować relację w formie opisu ilustrowanego zdjęciami i umieszczonego na dowolnej witrynie internetowej (np. na stronie biblioteki, urzędu gminy, czy na lokalnym portalu informacyjnym).

10. Ile powinna trwać relacja multimedialna?

Relacja może trwać maksymalnie  trzy minuty.

11. Jak przygotować i zamieścić relację w serwisie YouTube?

Instrukcje znajdują się na www.biblioteki.org, w dziale Konkursy, Konkurs „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”.

12. Jak przygotować i zamieścić relację w prezi.com?

Instrukcje znajdują się na www.biblioteki.org, w dziale Konkursy, Konkurs „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”.

13. Kto będzie oceniał zgłoszenia konkursowe?

Zgłoszenia konkursowe oceniać będzie komisja złożona z przedstawicieli Fundacji Dzieci Niczyje, Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Microsoft sp. z o.o.

14. Kiedy i w jaki sposób zostaną ogłoszone wyniki konkursu?

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 11 października 2012 roku, a nagrody zostaną przekazane zwycięskim bibliotekom podczas gali. Nie później niż 10 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu przedstawiciel Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego skontaktuje się ze zwycięskimi bibliotekami i powiadomi je o dacie i sposobie wręczenia nagród.

15. Co stanie się z nagrodą, jeśli przedstawiciel nagrodzonej biblioteki nie będzie mógł odebrać jej osobiście podczas gali?

Zwycięskie biblioteki, które nie będą mogły wziąć udziału w gali wręczenia nagród, otrzymają nagrody przesyłką pocztową lub kurierską.

16. Czy do konkursu może przystąpić osobno biblioteka główna i jej filia?

Przez „bibliotekę” rozumiana jest osobno każda placówka biblioteczna, tj. biblioteka główna lub filia. Tzn. do konkursu może przystąpić osobno biblioteka główna i jej filia. W przypadku zgłoszenia się do konkursu biblioteki głównej wraz z filiami (jedno, wspólne zgłoszenie) nagroda przekazana zostanie bibliotece głównej.