Biblioteka - miejsce bezpiecznego Internetu

Wystartował nowy konkurs dla bibliotek!

Konkurs jest organizowany w ramach kampanii „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”, mającej na celu popularyzację zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród młodych użytkowników bibliotek.

Informacje o kampanii „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”

Partnerami konkursu są:

            

 

Aby wziąć udział w konkursie, biblioteki powinny:

I KROK

Włączyć się w kampanię „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”. Placówki, które przystąpią do akcji otrzymają bezpłatny dostęp do e-learningowych kursów na temat bezpieczeństwa w Internecie. Wystarczy, jeżeli zarejestrują się na platformie www.fdn.pl/kursy/biblioteki. Kurs „3…2…1 Internet” jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, a kurs „W Sieci” - dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Oba mogą zostać przeprowadzone w każdej bibliotece publicznej wyposażonej w komputer podłączony do Internetu, a dzieci mogą ukończyć je samodzielnie. Obecnie w kampanii bierze już udział ponad 200 bibliotek z całej Polski, a kursy ukończyło ponad 600 młodych osób. Szczegółowe informacje, jak biblioteka może włączyć się do akcji, znajdują się na www.biblioteki.org, w dziale "Konkursy", Konkurs "Biblioteka - miejsce bezpiecznego Internetu" (Regulamin, Informacje dodatkowe, wyniki).

II KROK

Umożliwić młodym osobom przychodzącym do biblioteki samodzielne ukończenie kursu bezpiecznego korzystania z Internetu. Aby zachęcić młodych ludzi do skorzystania z kursu, w bibliotece można zorganizować zajęcia promujące zarówno kurs, jak i zasady bezpiecznego używania Internetu.

III KROK

Przygotować krótką (maksymalnie trzyminutową) relację multimedialną na temat korzystania w bibliotece z kursów i umieścić ją w serwisie YouTube lub w serwisie prezi.com lub zamieścić relację (opis i zdjęcia) podsumowującą przeprowadzone zajęcia edukacyjne na wybranej witrynie internetowej, np. stronie internetowej biblioteki, stronie internetowej gminy, lokalnym portalu informacyjnym itp.). Wskazówki, jak przygotować dobrą relację, można znaleźć w dokumencie „Jak zrobić dobrą i ciekawą relację i …wygrać konkurs!”

IV KROK

Do 21 sierpnia 2012 roku wypełnić formularz konkursowy online na portalu www.biblioteki.org. W formularzu należy umieścić:

  • dane biblioteki (nazwa, adres) oraz imię, nazwisko i adres e-mailowy osoby zgłaszającej,
  • opis przeprowadzonych przez bibliotekę działań w ramach kampanii „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu” (maksymalnie 1500 znaków),
  • liczbę młodych użytkowników biblioteki, którzy ukończyli kurs bezpiecznego korzystania z Internetu na platformie http://fdn.pl/kursy/biblioteki/,
  • link do relacji multimedialnej w Internecie,
  • relację młodego użytkownika biblioteki, który ukończył kurs bezpiecznego korzystania z Internetu (maksymalnie 1000 znaków),
  • dla chętnych bibliotek – opinię rodzica (maksymalnie – 500 znaków),
  • informację o partnerze/ach biblioteki w kampanii „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”.

Pięć bibliotek, które prześlą najciekawsze relacjezamieszczone w serwisie YouTube lub prezi.com, otrzyma konsole do gry Xbox 360 z sensorem Kinect ufundowane przez firmę Microsoft. Atrakcyjne nagrody otrzyma również pięciu młodych użytkowników, którzy ukończą kurs i których relacje znajdą się w zgłoszeniach konkursowych nagrodzonych bibliotek. Dostaną urządzenia tBook-7200 – czytniki elektronicznych książek z funkcją odtwarzacza multimedialnego z radiem i grami oraz przeglądarką plików graficznych przekazane przez Fundację Orange.

Dodatkowo pięć bibliotek, które zamieszczą najciekawsze relację z przeprowadzonych zajęć (opis i zdjęcia) na innej wybranej witrynie internetowej, otrzyma czytniki e-booków Onyx Boox x61s. Pięciu młodych użytkowników bibliotek, którzy ukończą kurs i których relacje znajdą się w zgłoszeniach nagrodzonych bibliotek, otrzyma nagrody w postaci urządzeń mp4.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 11 października 2012 roku.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem:

Tekst jednolity regulaminu (Word)
Tekst jednolity regulaminu (PDF)
Aneks do regulaminu (Word)
Aneks nr 2 do regulaminu (Word)

Polecamy także dokumenty:

„Jak przygotować i zamieścić relację multimedialną w serwisie YouTube” (PPT)
„Jak przygotować i zamieścić relację w serwisie prezi.com?” (PPT)
Zgoda na wykorzystanie wizerunku (wzór)

Prosimy o zapoznanie się z "najczęściej zadawanymi pytaniami" na stronie Konkurs "Biblioteka - miejsce bezpiecznego Internetu" - informacje dodatkowe

Zapraszamy do udziału w konkursie! Życzymy powodzenia!

Informacje o partnerach konkursu „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”

Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, która od 1991 roku zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. Fundacja prowadzi ośrodki pomocy dzieciom krzywdzonym oraz jest organizatorem konferencji, szkoleń i kampanii społecznych. Od 2003 roku FDN zajmuje się problematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. W ramach programu „Dziecko w Sieci” prowadzi badania i działania edukacyjne dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu, w tym serwis internetowy sieciaki.pl. W ramach projektu Helpline.org.pl konsultanci FDN świadczą pomoc w sytuacjach zagrożeń dla dzieci online. Od stycznia 2005 roku FDN wraz z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową realizuje w Polsce program Komisji Europejskiej Safer Internet, mający na celu promocję bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu wśród dzieci i młodzieży. Głównym partnerem programu jest Fundacja Orange.

Fundacja Orange jest organizacją pozarządową działającą na rzecz dzieci i młodzieży. Została powołana w 2005 roku przez Telekomunikację Polską i PTK Centertel (Orange). Fundacja prowadzi autorskie ogólnopolskie programy w obszarach nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży, kultury i ochrony zdrowia oraz wspiera ważne społecznie inicjatywy innych organizacji. Poprzez działania edukacyjne Fundacja upowszechnia zastosowanie nowoczesnych technologii w zdobywaniu wiedzy o świecie, dostępie do kultury i pokonywaniu barier społecznych. We wszystkie programy Fundacji angażują się Wolontariusze Grupy TP. Prowadzą m.in. zajęcia dla dzieci w szkołach, bibliotekach i szpitalach o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Do programu „Akademia Orange dla Bibliotek” przystąpiło już ponad 3000 placówek z całej Polski. Fundacja przekazuje im dotacje na udostępnienie Internetu ich użytkownikom oraz wyposaża placówki w profesjonalne narzędzia dydaktyczne i kursy e-learning, przygotowane wspólnie z Fundacją Dzieci Niczyje - dzięki nim biblioteka przygotowuje dzieci do świadomego poruszania się po Internecie.

Microsoft jest międzynarodowym producentem oprogramowania komputerowego, a także dostawcą kompleksowych rozwiązań cloudcomputing, aplikacji serwerowych i innych technologii informatycznych dla klientów indywidualnych, firm i administracji. Microsoft Corporation powstał w 1975 roku w USA, a polski oddział firmy istnieje od 1992 roku. Polski oddział Microsoft bierze aktywny udział w rozwoju gospodarki i społeczności lokalnych w Polsce. W ramach realizacji swojej strategii odpowiedzialności, polski oddział Microsoft koncentruje działania na zwalczaniu zjawiska „wykluczenia informacyjnego” poprzez upowszechnianie wiedzy i umiejętności informatycznych. W tym celu współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi i wspólnie z nimi wspiera społeczności marginalizowane w dostępie do nowych technologii. Od maja 2009 roku Microsoft we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje oraz Fundacją „Kierowca Bezpieczny” Krzysztofa Hołowczyca, prowadzi także inicjatywę na rzecz bezpieczeństwa internetowego dzieci „3...2..1...Internet!”. W ramach kampanii ponad 100 tysięcy dzieci w całej Polsce dowiedziało się, jak bezpiecznie korzystać z Internetu.