Termin przyjmowania zgłoszeń konkursowych minął 21 sierpnia 2012 r.