Konkurs "Co trzy głowy to nie jedna!" w ramach kampanii "Tydzień z Internetem 2012"

KAMPANIA „TYDZIEŃ Z INTERNETEM 2012”
ORAZ KONKURS „CO TRZY GŁOWY TO NIE JEDNA!”

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Na czym polega kampania „Tydzień z Internetem 2012”?

„Tydzień z Internetem 2012” to ogólnoeuropejska kampania koordynowana przez Telecentre Europe, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania i wykorzystania różnych możliwości, jakie daje Internet. Koordynatorem polskiej edycji jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a hasłem przewodnim akcji - aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa.

2. Kto może wziąć udział w „Tygodniu z Internetem 2012”?

W kampanii „Tydzień z Internetem 2012” mogą wziąć udział wszystkie instytucje oferujące publiczny dostęp do Internetu. Mogą to być na przykład biblioteki, szkoły, domy kultury, pracownie internetowe. 


3. Biblioteka, która będzie chciała wziąć udział w kampanii „Tydzień z Internetem 2012”, powinna:

 • zapoznać się z trzema scenariuszami spotkań, przygotowanymi przez FRSI oraz z innymi materiałami dotyczącymi kampanii, znajdującymi się na www.biblioteki.org,
 • między 7 a 19 marca zgłosić chęć udziału w kampanii (formularz rejestracyjny dostępny na www.biblioteki.org),
 • między 26 a 30 marca przeprowadzić wspólne spotkanie dla dzieci, rodziców i dziadków według jednego z zaproponowanych scenariuszy lub według własnego pomysłu; podczas spotkania uczestnicy będą rejestrować swój udział w „Tygodniu z Internetem 2012” korzystając z internetowego licznika.

4. Czy instytucja może wziąć udział w „Tygodniu z Internetem 2012”, jeśli między 7 a 19 marca nie zdążyła zgłosić chęci udziału w kampanii (tzn. zarejestrować się na www.biblioteki.org)?

Rejestracja poprzez formularz udostępniony na www.biblioteki.org ma ułatwić nawiązanie kontaktu z wolontariuszami i dziennikarzami, ale nie jest obowiązkowa. Jeśli instytucja nie wypełniła tego formularza, to i tak może bez przeszkód uczestniczyć w kampanii (to znaczy między 26 a 30 marca zorganizować spotkania według zaproponowanych scenariuszy, wykorzystać wszystkie materiały dotyczące kampanii, udostępnione na www.biblioteki.org, jak również wziąć udział w konkursie „Co trzy głowy to nie jedna!”).

5. Jak zorganizować spotkanie w ramach „Tygodnia z Internetem 2012”?

Szczegółowe informacje, jak zorganizować spotkanie, a także materiały pomocnicze (prezentacje, quizy, plakaty, ulotki, wzory zaproszenia i informacji prasowej) znajdują się w scenariuszach spotkań na stronie konkursu "Co trzy głowy to nie jedna!".

6. Co zrobić w sytuacji, gdy nie wszyscy uczestnicy spotkania zdążą zarejestrować się w internetowym liczniku „Tygodnia z Internetem 2012”?

W takiej sytuacji organizator spotkania może wykorzystać listę obecności i sam wprowadzić dane uczestników, każdorazowo wybierając przycisk „Jestem uczestnikiem Get Online Week 2012” i podając dane uczestnika (jeden formularz na jednego uczestnika).

7. Czy można przeprowadzić więcej niż jedno spotkanie i wykorzystać wszystkie scenariusze?

Tak, instytucje biorące udział w „Tygodniu z Internetem 2012” mogą przeprowadzić wiele spotkań według wszystkich trzech zaproponowanych scenariuszy lub według własnego pomysłu. Zależy to wyłącznie od chęci i zasobów, jakimi dysponują organizatorzy spotkań.

8. Na czym polega konkurs „Co trzy głowy to nie jedna!” i kto może wziąć w nim udział?

Konkurs jest przeznaczony dla tych instytucji, które wzięly udział w „Tygodniu z Internetem 2012”, tzn. między 26 a 30 marca zorganizowały spotkanie międzypokoleniowe według jednego z trzech zaproponowanych przez FRSI scenariuszy lub według własnego scenariusza zgodnego z celami konkursu (cele konkursu określone są w par. 2 Regulaminu Konkursu). Zadanie konkursowe polega na:

 • przygotowaniu krótkiej (maks. 3 minuty) relacji multimedialnej ze spotkania i umieszczeniu jej w serwisie YouTube lub prezi.com,
 • uzyskaniu wypowiedzi przynajmniej jednego uczestnika spotkania i – opcjonalnie – jednego wolontariusza,
 • wypełnieniu do 30 kwietnia 2012 roku formularza konkursowego na stronie konkursu, w zakładce "Zgłoś się!" (formularz dostępny od 31 marca 2012 r.).

9. Czy instytucja, zgłaszając się do konkursu, powinna wykazać określoną liczbę osób, które wzięły udział w spotkaniach zorganizowanych w ramach „Tygodnia z Internetem 2012”?

Nie ma formalnego wymogu dotyczącego liczby osób, które uczestniczyły w spotkaniu/spotkaniach zorganizowanych w ramach „Tygodnia z Internetem 2012”.

10. Do kiedy można zgłaszać się do konkursu?

Formularz konkursowy, udostępniony 31 marca 2012 roku  na stronie konkursu, w zakładce "Zgłoś się!" należy wypełnić do 30 kwietnia 2012 roku, do godz. 23:59:59.

11. Na czym polega zgłoszenie się do konkursu?

Instytucja zainteresowana  udziałem w konkursie musi wypełnić formularz konkursowy, udostępniony na stronie konkursu, w zakładce "Zgłoś się!" . W formularzu należy umieścić:

 • dane instytucji występującej w roli uczestnika konkursu (nazwa, adres) oraz imię, nazwisko i adres e-mailowy osoby zgłaszającej,
 • link do relacji multimedialnej (maksymalnie trzyminutowej) w serwisie YouTube lub prezi.com ze spotkania zorganizowanego między 26 a 30 marca 2012 roku w ramach kampanii „Tydzień z Internetem 2012”,
 • pisemną wypowiedź uczestnika spotkania – dziecka, rodzica lub babci/dziadka (maksymalnie 500 znaków ze spacjami),
 • dla chętnych – pisemną wypowiedź wolontariusza (maksymalnie 1500 znaków ze spacjami),
 • dane teleadresowe uczestnika spotkania i wolontariusza umożliwiające powiadomienie o przyznaniu nagrody,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez osobę zgłaszającą instytucję (zaznaczenie okienka w formularzu),
 • oświadczenie osoby zgłaszającej, że posiada zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika spotkania i wolontariusza, których wypowiedzi znajdują się w zgłoszeniu konkursowym (wzór zgody znajduje się na www.biblioteki.org).

12. Czy do konkursu można zgłaszać się tylko za pośrednictwem formularza internetowego?

Tak, jest to jedyna możliwa forma zgłoszenia się do konkursu.

13. Co ma zawierać relacja multimedialna wymagana przy zgłaszaniu się do konkursu?

Relacja multimedialna może zawierać slajdy, zdjęcia, filmiki nakręcone aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym, wypowiedzi uczestników spotkań lub wolontariuszy. Może to być relacja umieszczona w serwisie YouTube lub prezentacja wykonana i zamieszczona w serwisie prezi.com (http://prezi.com/). Może opowiadać konkretną historyjkę, być reportażem, ankietą podsumowującą lub zestawem ciekawych zdjęć. Relacja powinna zawierać także logo kampanii „Tydzień z Internetem 2012” (do pobrania na (dokładny link) oraz dane instytucji zgłaszającej się do konkursu.

Wiele cennych wskazówek można znaleźć w dokumencie „Jak zrobić dobrą i ciekawą relację i …wygrać konkurs!”.

14. Ile powinna trwać relacja multimedialna?

Relacja może trwać maksymalnie  trzy minuty (czas trwania materiału w serwisie YouTube lub czas trwania prezentacji w serwisie prezi.com wyświetlanej za pomocą funkcji autoplay).

15. Jak przygotować i zamieścić relację w serwisie YouTube?

Instrukcje znajdują się w dokumencie Jak przygotować i zamieścić relację multimedialną w serwisie YouTube.

16. Jak przygotować i zamieścić relację w prezi.com?

Instrukcje znajdują się w dokumencie Jak przygotować i zamieścić relację w serwisie Prezi.

17. Kto będzie oceniał zgłoszenia konkursowe?

Zgłoszenia konkursowe oceniać będzie komisja złożona z przedstawicieli instytucji lub organizacji będących partnerami kampanii „Tydzień z Internetem 2012”, w tym między innymi: Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Microsoft sp. z o.o., UPC Polska sp. z o.o., Centrum Edukacji Obywatelskiej, Federacji Inicjatyw Oświatowych, Fundacji Matematyków i Informatyków Niesprawnych Ruchowo.

18. Kiedy i w jaki sposób zostaną ogłoszone wyniki konkursu?

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 28 maja 2012 roku, a nagrody zostaną przekazane zwycięzcom podczas gali. Nie później niż 10 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu przedstawiciel Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego skontaktuje się ze zwycięzcami i powiadomi ich o dacie i sposobie wręczenia nagród.

19.  Co stanie się z nagrodą, jeśli przedstawiciel nagrodzonej instytucji lub nagrodzona osoba nie będą mogli odebrać jej osobiście podczas gali?

Zwycięzcy, którzy nie będą mogli wziąć udziału w gali wręczenia nagród, otrzymają nagrody przesyłką pocztową lub kurierską.