Konkurs "Pomyszkuj w bibliotece - Tydzień z Internetem 2011"

Konkurs „Pomyszkuj w bibliotece – Tydzień z Internetem 2011” został rozstrzygnięty. Łącznie w okresie od 7 do 31 marca br. wpłynęło aż 359 zgłoszeń z relacjami ze spotkań w bibliotekach. Spośród nich wyłonionych zostało 6 laureatów nagród I, II i III stopnia oraz 100 laureatów, którym przyznane zostały nagrody specjalne, choć interesujących relacji było znacznie więcej. Oprócz inspirujących historii opisanych w relacjach i ciekawej formy przedstawienia relacji pod uwagę brane były również załączone zdjęcia, a także zgodność z celami akcji. Wszystkie biblioteki, które nadesłały zgłoszenia do konkursu, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w „Tygodniu z Internetem 2011”, a do władz samorządowych przesłane zostanie specjalne podziękowanie, do którego będzie dołączona relacja biblioteki. Za wszystkie zgłoszenia serdecznie dziękujemy! 

Zapoznaj się z wynikami konkursu!

W odbywających się w bibliotekach spotkaniach w ramach akcji "Tydzień z Internetem 2011" uczestniczyło 6786 osób.   

 

 

Konkurs "Pomyszkuj w bibliotece - Tydzień z Internetem 2011" przeprowadzany jest w ramach europejskiego „Tygodnia z Internetem 2011”.  Do wygrania cenne nagrody rzeczowe: sprzęt multimedialny, zestawy podręczników ufundowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Microsoft i UPC Polska.

Od 28 lutego do 5 marca 2011 roku trwała ogólnoeuropejska kampania mająca na celu zachęcenie jak największej liczby osób – przede wszystkim tych, które dotąd nie używały Internetu – do wykorzystania jego różnych możliwości. „Tydzień z Internetem 2011” koordynowała organizacja Telecentre-Europe, a patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Neelie Kroes - Komisarz Unii Europejskiej ds. agendy cyfrowej.

                                                        

Koordynatorem polskiej edycji jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizująca Program Rozwoju Bibliotek. W Polsce „Tydzień z Internetem 2011” jest skierowany przede wszystkim do osób powyżej 50. roku życia, bowiem z najnowszych badań wynika, że ponad 10 milionów Polaków po pięćdziesiątym roku życia nie korzysta z Internetu! Biblioteka jest znakomitym miejscem, by zachęcić i nauczyć osoby starsze używania komputera i Internetu. Seniorzy czują się tu dobrze i bezpiecznie, mają również dużo zaufania do bibliotekarek i bibliotekarzy. Dlatego liczymy na to, że właśnie biblioteki, biorąc udział w tej akcji, dokonają przełomu: nie tylko pomogą seniorom oswoić Internet, ale także pokażą konkretne korzyści i przyjemności, które można czerpać za jego pośrednictwem.

„Pomyszkuj w bibliotece” to konkretne pomysły, jak w prosty sposób włączyć się w tę ogólnoeuropejską kampanię. Opracowaliśmy trzy scenariusze spotkań dla seniorów w bibliotekach:

  1. Koncert życzeń – integracyjne spotkanie polegające na wyszukaniu i wspólnym wysłuchaniu ulubionych piosenek w serwisie YouTube. Uczestnicy spotkania mogą podzielić się wspomnieniami lub anegdotami związanymi z daną piosenką.
  2. Poradnia zdrowia - spotkanie mające na celu zapoznanie seniorów z zasobami Internetu na temat zdrowia. Uczestnicy spotkania mogą nie tylko uzyskać informacje i porady zdrowotne, ale także poznać podstawowe zasady obsługi komputera.
  3. Rozmowa? – bezcenna, czyli jak skorzystać z komunikatora internetowego - spotkanie polegające na pokazaniu seniorom łatwego i bezpłatnego narzędzia, jakim jest komunikator internetowy.

Każdy scenariusz zawiera:

  • dokładny opis, jak przeprowadzić spotkanie,
  • wskazówki, jak promować wydarzenie oraz gotowe materiały (plakat, ulotka, zaproszenie, informacja prasowa),
  • listę publikacji i stron internetowych do wykorzystania podczas spotkania,
  • informacje na temat wolontariuszy, partnerów, korzyści promocyjnych.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane były do 31 marca br.

Kontakt:
Mariusz Boguszewski – koordynator akcji
email:
mariusz.boguszewski@frsi.org.pl
tel. 22 579 12 65

Fundatorami nagród w konkursie są: UPC Polska Sp. z o.o., Microsoft Sp. z o.o. i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.