Konkurs "Pomyszkuj w bibliotece - Tydzień z Internetem 2011"

POMYSZKUJ W BIBLIOTECE
TYDZIEŃ Z INTERNETEM 2011

SCENARIUSZ 1
„KONCERT ŻYCZEŃ”

„Koncert życzeń” to integracyjne spotkanie dla seniorów polegające na wyszukaniu i wspólnym wysłuchaniu ich ulubionych piosenek w serwisie YouTube (www.youtube.com). Przy okazji uczestnicy spotkania mogą podzielić się wspomnieniami lub anegdotami związanymi z daną piosenką.

Jak należy przygotować się do spotkania?

Sprzęt i oprogramowanie

Podczas spotkania potrzebne będą komputery z dostępem do Internetu, głośniczki, rzutnik multimedialny, ekran (funkcję ekranu może pełnić też zwykła biała ściana, a przy mniejszych spotkaniach wystarczy zwykły monitor), stoliki i krzesła.

Jeden komputer posłuży do wyszukiwania i odtwarzania piosenek, dlatego należy podłączyć do niego głośniczki o wystarczającej mocy - dźwięk musi być dobrze słyszany przez wszystkich uczestników spotkania (warto zrobić próbę). Do tego komputera trzeba podłączyć też rzutnik multimedialny lub monitor.

Ważne jest, by szybkość Internetu była wystarczająca do przeglądania filmików z YouTube, bez konieczności oczekiwania na „załadowanie się” piosenek (to też warto przetestować wcześniej). Na ogół wystarcza prędkość 1024 kb/s. Prędkość łącza można sprawdzić używając odpowiedniego narzędzia dostępnego na przykład na stronie http://www.speedtest.pl/.

Jeśli biblioteka dysponuje innymi komputerami z dostępem do Internetu, to warto udostępnić je uczestnikom spotkania. Poza wyszukaniem i odtworzeniem dla innych swojej ulubionej piosenki będą mogli wówczas sprawdzić w Google, Bing lub innej wyszukiwarce informacje na temat danego wykonawcy, samej piosenki, jej tekstu, a może nawet możliwości jej zakupu przez Internet.

Wolontariusze

Wolontariusze mogą pomóc przy promocji wydarzenia lub w przygotowaniu sali i sprzętu. Mogą również spełnić bardzo ważną rolę, asystując uczestnikom spotkania przy posługiwaniu się komputerem i wyszukiwaniu informacji w Internecie.

Wolontariuszami mogą być stali bywalcy biblioteki, uczniowie, harcerze, a także inne osoby, włącznie z samymi seniorami.

Wolontariuszy warto wcześniej zaprosić do biblioteki, żeby pokazać im salę, pozwolić wypróbować sprzęt oraz przekazać kilka podstawowych wskazówek dotyczących komunikowania się z uczestnikami spotkania. Ważne jest, aby uwrażliwić wolontariuszy na potrzeby osób, które do tej pory z komputerów i Internetu nie korzystały.

Wolontariusze powinni umieć posługiwać się prostym językiem (bez specjalistycznych określeń, komputerowego żargonu) oraz wykazać cierpliwością: pozwolić uczestnikom obsługiwać komputer w ich własnym tempie, nie wyręczać ich, a jedynie służyć pomocą.

Na początku spotkania należy przedstawić wolontariuszy, a na zakończenie publicznie im podziękować. W przypadku uczniów warto też przekazać podziękowania nauczycielom, dyrektorowi szkoły i rodzicom.

Więcej o wolontariacie można znaleźć w podręczniku „Aktywna Biblioteka. Miejsce dla młodych”, na stronach 85 - 92, który można bezpłatnie pobrać z naszej strony (działu "Publikacje").

Partnerzy

Zachęcamy do zaangażowania w organizację spotkania inne organizacje i instytucje. Tacy partnerzy mogą pomóc między innymi:

 • w skompletowaniu potrzebnego sprzętu, jeśli biblioteka nie dysponuje odpowiednimi zasobami - można w tej sprawie zwrócić się do szkoły, domu kultury czy zaprzyjaźnionej organizacji pozarządowej; w niektórych miejscowościach działają Gminne Centra Informacji i inne instytucje dysponujące komputerami, rzutnikami itp.
 • w przygotowaniu poczęstunku (kawa, herbata, ciastka) – tu pomóc mogą właściciele kawiarni czy cukierni, ale także osoby indywidualne, które zdecydują się np. upiec ciasto.
 • w przygotowaniu scenografii - na podstawie wstępnego rozeznania gustów muzycznych uczestników spotkania można wyszukać w Internecie i wydrukować portrety wykonawców, okładki płyt lub zdjęcia z popularną w tym czasie modą; takie elementy scenografii mogą przygotować np. młodzi ludzie pod opieką instruktora domu kultury w ramach aktywności tej placówki.
 • w pozyskaniu wolontariuszy – szkoła (podstawowa, gimnazjum, liceum), uczelnia wyższa, dom kultury, straż pożarna, ZHP, koło gospodyń wiejskich itd.

Źródła informacji

 1. Ogólne informacje o YouTube można znaleźć tu: http://pl.wikipedia.org/wiki/YouTube lub http://www.youtube.com/t/about?hl=pl
 2. Można przesłuchać za darmo fragmenty utworów lub zakupić płyty z polską muzyką rozrywkową na portalu: http://www.pigasus-shop.de/index.php/language/pl/cat/c20_BIG-BEAT-POLSKA-MUZYKA.html
 3. Informacje o polskich wykonawcach wraz z ich dyskografiami można znaleźć na stronie http://www.archiwumrocka.art.pl/zespoly.html lub http://www.polskirock.pl/rock_w.html
 4. Poradnik „Zdjęcia, filmy i muzyka dla seniora” omawiający sposoby korzystania z muzyki w serwisie YouTube można kupić za 13,90 zł na stronie: http://www.literia.pl/504951,Ksiazki_Poradniki-hobby-hobbies_Komputer-Swiat-Biblioteczka-Extra-Zdjecia-filmy-muzyka-dla-seniora.html
 5. Dla tych, którzy chcą porozmawiać z innymi seniorami o muzyce i nie tylko, polecamy stronę http://www.klub.senior.pl/

Działania promocyjne przed spotkaniem

Co najmniej tydzień przed terminem spotkania należy:

 • wywiesić plakaty promujące spotkanie wewnątrz i na zewnątrz biblioteki, w urzędzie gminy, domu kultury, na miejscowej tablicy ogłoszeń itd. – plakat można pobrać tu, wystarczy wydrukować w potrzebnej liczbie egzemplarzy, dopisać datę, godzinę i adres biblioteki;
 • zadbać o jak najszerszą dystrybucję ulotek zapraszających do udziału w spotkaniu – można je rozdać osobom odwiedzającym bibliotekę, wyłożyć w domu kultury, urzędzie gminy, na przystanku autobusowym, w sklepie, na poczcie itd.; można też poprosić wolontariuszy o wrzucenie ulotek do skrzynek pocztowych w prywatnych domach czy mieszkaniach – ulotkę można pobrać tu, wystarczy wydrukować w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, dopisać datę, godzinę i adres;
 • zachęcić młodzież szkolną do przyprowadzenia na „Koncert życzeń” babci lub dziadka – w tym celu przygotowaliśmy materiały do rozpowszechnienia w szkołach i innych miejscach skupiających młodzież; do pobrania plakat  i ulotka; wystarczy wydrukować w potrzebnej liczbie egzemplarzy, dopisać datę, godzinę i adres biblioteki;
 • zaprosić wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub innych gości specjalnych – wzór zaproszenia do pobrania tu;
 • wysłać informację prasową do mediów, z opisem spotkania i zaproszeniem dziennikarzy do wzięcia w nim udziału – informacja prasowa do pobrania tu;

Czy wszystko zostało przygotowane? - lista sprawdzająca

1 Zostały przeprowadzone działania promocyjne.   
2 Wolontariusze potwierdzili obecność, znają swoje zadania, są przygotowani.   
3 Goście specjalni i dziennikarze potwierdzili obecność (opcjonalnie).   
4 Sprzęt (komputer z dostępem do Internetu, podłączony do rzutnika i głośniczków) jest skompletowany i sprawdzony.   
5 Prędkość Internetu została przetestowana. Wiemy, jak działa serwis YouTube.   
6 Ustawienie mebli i sprzętu w sali jest zaplanowane, osoby odpowiedzialne za aranżację - wyznaczone.   
7 Prowadzący spotkanie zna swoje zadania.   
8 Lista obecności jest przygotowana.   
9 Poczęstunek został zamówiony (opcjonalnie).   
10 Działanie formularza rejestrującego udział w „Tygodniu z Internetem 2011” zostało sprawdzone, arkusz ułatwiający zbieranie danych uczestników jest wydrukowany.   
11 Aparat fotograficzny do robienia pamiątkowych zdjęć jest przygotowany i sprawny.  

 

Jak przeprowadzić spotkanie?

Przywitanie

Przy wejściu uczestnicy wpisują swoje imię i nazwisko na przygotowaną wcześniej listę obecności (wzór listy do pobrania tutaj). Lista może być później potrzebna bibliotece do zgłoszenia uczestników spotkania w internetowym liczniku akcji „Tydzień z Internetem 2011”.

Dyrektor biblioteki lub inna osoba prowadząca spotkanie wita uczestników, gości specjalnych, dziennikarzy i wolontariuszy. Warto podkreślić, że akcja odbywa się w ramach międzynarodowego tygodnia promowania Internetu. Można też krótko zaprezentować działalność biblioteki, a zwłaszcza aktywności skierowane do seniorów (można przekazać ulotki i inne materiały informacyjne, żeby zachęcić do ponownego przyjścia do biblioteki).

Następnie osoba prowadząca przekazuje krótką informację o spotkaniu: na czym będzie polegać, ile będzie trwało, jaka jest rola wolontariuszy. Prosi uczestników o przedstawienie się; można również przygotować plakietki, na których napiszą swoje imię.

Potem osoba prowadząca zapoznaje obecnych z przestrzenią („tutaj znajduje się komputer, w którym będziemy wyszukiwać piosenki, to co widoczne jest na monitorze będzie można dzięki rzutnikowi obserwować na tym ekranie”, „tutaj znajduje się kilka stanowisk z komputerami podłączonymi do Internetu, tutaj wolontariusze pomagać będą w wyszukiwaniu dodatkowych informacji”). Warto także przewidzieć czas na zadanie pytań przez uczestników.

Przebieg

Stoliki i krzesła lub same krzesła powinny być ustawione w taki sposób, by uczestnicy siedzieli w miarę blisko siebie i widzieli się nawzajem. W centrum powinien być ustawiony komputer z dostępem do Internetu, podłączony do rzutnika multimedialnego lub monitora i głośniczków. Komputer jest obsługiwany przez pracownika biblioteki lub wolontariusza, obok przygotowane jest drugie krzesło dla uczestnika spotkania, który w danym momencie będzie wyszukiwał swoją piosenkę.

Uczestnicy:

 • informują, jaką piosenkę wybrali (podają tytuł, nazwisko wykonawcy) i dlaczego - z jakimi wspomnieniami im się kojarzy, komu i dlaczego chcieliby ją zadedykować;
 • siadają przy komputerze i wpisują do pola wyszukiwarki nazwę zespołu / nazwisko wykonawcy oraz tytuł piosenki (gdyby zdarzyło się, że danej piosenki nie ma w YouTube, można zaproponować uczestnikowi, by wybrał inną tego samego wykonawcy).
 • można również poprosić uczestników o przećwiczenie prostych funkcji w YouTube np. zatrzymywania odtwarzania, powiększania obrazu na cały ekran, regulacji głośności.

Po wysłuchaniu piosenki można spytać innych uczestników, czy znali ją wcześniej, czy również była dla nich ważna itp. Po wysłuchaniu wszystkich piosenek można zaproponować przerwę na poczęstunek, która zarazem będzie dla uczestników okazją do porozmawiania, powspominania czasów przywołanych przez piosenki itp.

Po przerwie uczestnicy mogą podzielić się na grupki (zależnie od liczby uczestników i dostępnych komputerów), w których będą poznawać podstawy obsługi komputera: jak go włączyć? do czego służy monitor, klawiatura, myszka? jak wyszukać w Google lub innej wyszukiwarce informacje np. o wykonawcy i piosence, którą wybrali? (wiele biogramów wykonawców wraz z dyskografiami i omówieniami płyt dostępnych jest w Wikipedii).

WAŻNE! Na zakończenie uczestnicy rejestrują swój udział w ogólnoeuropejskiej akcji na stronie www.biblioteki.org. Wybierają przycisk „Jestem uczestnikiem Get Online Week 2011” (angielska nazwa „Tygodnia z Internetem 2011”) i wypełniają krótki formularz (zawód, płeć, przedział wiekowy). Po podaniu tych danych wartość licznika wyświetlającego liczbę uczestników akcji w Polsce zwiększy się o jeden. Przycisk będzie dostępny na naszej stronie w czasie "Tygodnia z Internetem 2011" - w dniach 28.02 - 5.03).

Jeśli uczestnicy będą mieli trudności z samodzielnym wypełnieniem formularza (lub nie będzie do tego wystarczającej liczby komputerów), dyrektor lub pracownik biblioteki może wypełnić formularz za nich: spisuje na kartce potrzebne dane każdego uczestnika (zawód, płeć i przedział wiekowy) lub korzysta z listy obecności, którą uczestnicy wypełniali przy wejściu, a następnie sam wprowadza dane uczestników, każdorazowo wybierając przycisk „Jestem uczestnikiem Get Online Week 2011” i podając dane uczestnika (jeden formularz na jednego uczestnika). Na tej stronie będzie też można pobrać gotowy arkusz, ułatwiający zbieranie danych uczestników.

Zakończenie

Osoba prowadząca prosi każdego uczestnika o powiedzenie, co podobało się w spotkaniu, co można byłoby zrobić lepiej, czy potrzebują więcej spotkań z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Można wręczyć uczestnikom dyplomy przypominające ich pierwszy kontakt z komputerem i Internetem (mogą to być również pamiątki wykonane przez uczniów w porozumieniu z nauczycielem plastyki czy informatyki). Można zrobić każdemu z osobna i wszystkim razem pamiątkowe zdjęcia. Uwaga! Warto uzyskać zgodę na wykorzystanie wizerunku osoby znajdującej się na zdjęciu, żeby móc je potem wykorzystywać w celach promocyjnych. Wzór stosownego dokumentu można pobrać tu.

Osoba prowadząca dziękuje seniorom za udział w spotkaniu, a wolontariuszom i partnerom za pomoc w zorganizowaniu „Koncertu życzeń”.

Efekty spotkania

Działania promocyjne po spotkaniu

 • można przesłać pisemne podziękowanie gościom specjalnym, którzy wzięli udział w spotkaniu oraz rodzicom / nauczycielom uczniów zaangażowanych w to przedsięwzięcie;
 • warto przygotować krótką relację ze spotkania dla mediów i rozesłać wraz z kilkoma zdjęciami dokumentującymi wydarzenie;
 • można zorganizować w bibliotece lub innym miejscu wystawę zdjęć zrobionych podczas spotkania;

Konkurs na najlepszą relację

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ogłasza konkurs na najlepszą relację ze spotkania zorganizowanego w ramach akcji „Pomyszkuj w bibliotece. Tydzień z Internetem 2011”.

Należy przygotować krótki opis spotkania oraz zdjęcia i do 31 marca 2011 roku przekazać organizatorowi konkursu za pośrednictwem formularza konkursowego, który niebawem pojawi się w dziale poświęconym konkursowi i akcji „Tydzień z Internetem 2011” na witrynie www.biblioteki.org.

Wszystkie biblioteki, które przekażą relację, otrzymają certyfikat udziału w europejskim „Tygodniu z Internetem 2011”, a do ich władz zostanie przesłane specjalne pismo z podziękowaniem.

Za najlepsze relacje biblioteki otrzymają cenne nagrody rzeczowe: zestawy komputerowe, Xbox 360 z sensorem Kinect, pakiety materiałów edukacyjnych. Komisja, złożona z przedstawicieli Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz firm – fundatorów nagród, przyzna trzy nagrody główne i dziesięć wyróżnień.

Nagrody zostały ufundowane przez: Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Microsoft Polska i UPC Polska. 

 

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska.