Konkurs "Pomyszkuj w bibliotece - Tydzień z Internetem 2011"

Czy w konkursie mogą uczestniczyć tylko biblioteki publiczne uprawnione do udziału w Programie Rozwoju Bibliotek?

Nie tylko. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie biblioteki publiczne. Odpowiedni zapis znajduje się w Regulaminie zamieszczonym na stronie konkursu w § 2 Warunki uczestnictwa w pkt. 1.

Czy do konkursu może przystąpić osobno biblioteka główna i jej filia?

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że w niniejszym konkursie poprzez bibliotekę rozumiana jest osobno każda placówka biblioteczna, tj. biblioteka główna lub filia. Tzn. do konkursu może przystąpić osobno biblioteka główna i jej filia. W przypadku zgłoszenia się do konkursu biblioteki głównej wraz z filiami (jedno, wspólne zgłoszenie) nagroda przekazana zostanie bibliotece głównej.
 

Czy filie mogą wybrać inny scenariusz niż biblioteka główna?

Tak, filie mogą wybrać inny scenariusz niż biblioteka główna.

Czy są jakieś wymagania dotyczące minimalnej liczby osób biorących udział w spotkaniu oraz czasu spotkania?

Nie ma minimalnej wymaganej liczby uczestników spotkania, nie ma też ściśle określonego czasu trwania spotkania, choć w scenariuszach jest podany szacunkowy czas potrzebny na przeprowadzenie spotkania – to zależy od biblioteki i uczestników spotkania.

Ile spotkań z seniorami w czasie tygodnia trzeba przygotować? Czy jedno wystarczy, czy można kilka?

Wystarczy zorganizowanie jednego spotkania, choć w miarę Państwa możliwości zachęcamy do zorganizowania większej liczby spotkań i opisania ich w relacji zgłaszanej do konkursu.

Czy biblioteka może wybrać i przygotować więcej niż jeden scenariusz?

Tak, biblioteka może wybrać i zrealizować więcej niż jeden scenariusz.

Jeżeli biblioteka ma za mało komputerów do przeprowadzenia akcji, czy może zmienić placówkę i zorganizować spotkanie, np. w szkole lub w GOKu, gdzie jest więcej komputerów? Organizatorem nadal byłaby biblioteka.

Tak, biblioteka może zorganizować spotkanie w innymi miejscu.

Czy istnieje możliwość otrzymania wzoru ogólnego plakatu (nie na poszczególne scenariusze) dotyczącego wydarzeń jakie mogą mieć miejsce w ciągu „Tygodnia z Internetem 2011”?

W ramach „Tygodnia z Internetem 2011” przygotowane zostały wyłącznie plakaty dla zaproponowanych scenariuszy.

Gdzie jest dostępny formularz zgłoszeniowy?

Zgodnie z informacją zamieszczoną w Regulaminie zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od 7 marca 2011 r., wtedy zostanie udostępniony formularz zgłoszeniowy.

Czy po wypełnieniu formularza on-line, trzeba go drukować i wysłać też pocztą?

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego poprzez stronę www.biblioteki.org. Zgłoszenia nadesłane tradycyjną pocztą nie będą uwzględniane.

Co to jest konsola xBox 360 z sensorem Kinect?

Kinect to urządzenie, które potrafi rozpoznać ruchy ludzkiego ciała i przełożyć je na komunikaty rozumiane przez konsolę xBox 360, np. widząc na ekranie piłkę, można ją kopnąć, rzucić lub złapać za pomocą naturalnych ruchów. Zapraszamy do zapoznania się z opisem i filmem pokazowym na stronie firmy Microsoft: http://www.xbox.com/pl-PL/kinect