Konkurs "Odkrycia - Przeżycia" w ramach kampanii "Tydzień z Internetem 2013"

 

KAMPANIA „TYDZIEŃ Z INTERNETEM 2013”
ORAZ KONKURS „ODKRYCIA - PRZE
ŻYCIA"

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Na czym polega kampania „Tydzień z Internetem 2013”?

„Tydzień z Internetem 2013” to ogólnoeuropejska kampania koordynowana przez Telecentre Europe, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania i wykorzystania różnych możliwości, jakie daje Internet. Koordynatorami polskiej edycji są: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo i Stowarzyszenie Miasta w Internecie.

2. Kto może wziąć udział w „Tygodniu z Internetem 2013”?

W kampanii „Tydzień z Internetem 2013” mogą wziąć udział wszystkie instytucje oferujące publiczny dostęp do Internetu (mogą to być na przykład biblioteki, szkoły, domy kultury, pracownie internetowe), a także Latarnicy Polski Cyfrowej Równych Szans. 

3. Biblioteka, która będzie chciała wziąć udział w kampanii „Tydzień z Internetem 2013”, powinna:

  • zapoznać się ze scenariuszami spotkań, przygotowanymi przez koordynatorów polskiej edycji kampanii oraz z innymi materiałami dotyczącymi kampanii, znajdującymi się na www.biblioteki.org,
  • zgłosić chęć udziału w kampanii (formularz rejestracyjny dostępny na www.biblioteki.org),
  • między 18 a 24 marca przeprowadzić spotkanie według jednego z zaproponowanych scenariuszy lub według własnego pomysłu; podczas spotkania uczestnicy będą rejestrować swój udział w „Tygodniu z Internetem 2013” korzystając z internetowego licznika.

4. Czy instytucja może wziąć udział w „Tygodniu z Internetem 2013”, jeśli między 18 a 24 marca nie zdążyła zgłosić chęci udziału w kampanii (tzn. zarejestrować się na www.biblioteki.org)?

Rejestracja poprzez formularz udostępniony na www.biblioteki.org ma ułatwić nawiązanie kontaktu z wolontariuszami i dziennikarzami, ale nie jest obowiązkowa. Jeśli instytucja nie wypełniła tego formularza, to i tak może bez przeszkód uczestniczyć w kampanii (to znaczy między 18 a 24 marca zorganizować spotkania według zaproponowanych scenariuszy, wykorzystać wszystkie materiały dotyczące kampanii, udostępnione na www.biblioteki.org, jak również wziąć udział w konkursie „Odkrycia - Przeżycia”).

5. Jak zorganizować spotkanie w ramach „Tygodnia z Internetem 2013”?

Szczegółowe informacje, jak zorganizować spotkanie, a także materiały pomocnicze (plakaty, ulotki, wzory zaproszenia i informacji prasowej) znajdują się w scenariuszach spotkań na stronie konkursu "Odkrycia - Przeżycia".

6. Co zrobić w sytuacji, gdy nie wszyscy uczestnicy spotkania zdążą zarejestrować się w internetowym liczniku „Tygodnia z Internetem 2013”?

W takiej sytuacji organizator spotkania może wykorzystać listę obecności i sam wprowadzić dane uczestników, każdorazowo wybierając przycisk „Jestem uczestnikiem Get Online Week 2013” i podając dane uczestnika (jeden formularz na jednego uczestnika).

7. Z jakich scenariuszy można skorzystać organizując spotkanie?

Organizując spotkanie można skorzystać z trzech scenariuszy przygotowanych przez tegorocznych koordynatorów kampanii "TYdzień z Internetem: Fundację Rozwoju Społeczeńsywa Informacyjnego (scenariusz "Zagrajmy w eksperymenty"),  Stowarzyszenie Miasta w Internecie (scenariusz "Pierwszy krok w cyfrowy świat z Latarnikiem Polski Cyfrowej") i Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo (Scenariusz "Usiądź na moim miejscu"). Można także wykorzystać scenariusze z ubiegłorocznych edycji "Tygodnia z Internetem", zaktualizowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na potrzeby tegorocznej edycji: scenariusz "Koncert życzeń",scenariusz "Poradnia zdrowia", scenariusz "Rozmowa? Bezcenna", scenariusz "Zasadź drzewo w Internecie" i scenariusz "W 80 minut dookoła świata".  

8. Czy można przeprowadzić więcej niż jedno spotkanie i wykorzystać wszystkie scenariusze?

Tak, instytucje biorące udział w „Tygodniu z Internetem 2013” mogą przeprowadzić wiele spotkań według wszystkich zaproponowanych scenariuszy lub według własnego pomysłu. Zależy to wyłącznie od chęci i zasobów, jakimi dysponują organizatorzy spotkań.

9. Na czym polega konkurs „Odkrycia - Przeżycia” i kto może wziąć w nim udział?

Konkurs jest przeznaczony dla tych instytucji, które wzięly udział w „Tygodniu z Internetem 2013”, tzn. między 18 a 24 marca zorganizowały spotkanie według jednego z zaproponowanych przez koordynatorów kampanii scenariuszy lub według własnego scenariusza zgodnego z celami konkursu (cele konkursu określone są w Regulaminie Konkursu), a także dla uczestników spotkań. Latarnicy Polski Cyfrowej Równych Szans będą mogli zgłosić do konkursu tę instytucję, w której zorganizowali spotkanie w ramach Tygodnia z Internetem

9. Czy instytucja, zgłaszając się do konkursu, powinna wykazać określoną liczbę osób, które wzięły udział w spotkaniach zorganizowanych w ramach „Tygodnia z Internetem 2013”?

Nie ma formalnego wymogu dotyczącego liczby osób, które uczestniczyły w spotkaniu/spotkaniach zorganizowanych w ramach „Tygodnia z Internetem 2013”.

10. Do kiedy można zgłaszać się do konkursu?

Formularz konkursowy, udostępniony 25 marca 2013 roku  na stronie konkursu, w zakładce "Zgłoś się!" należy wypełnić do 15 kwietnia 2013 roku, do godz. 23:59:59.

12. Czy do konkursu można zgłaszać się tylko za pośrednictwem formularza internetowego?

Tak, jest to jedyna możliwa forma zgłoszenia się do konkursu.