PRACA. ENTER.
BIBLIOTEKA JAKO MIEJSCE
INFORMACJI O RYNKU PRACY

 

 

„Pomysły mogą zmienić życie. Czasami wszystko 
czego potrzebujesz do otwarcia drzwi
to kolejny dobry pomysł."

Jim Rohn

  fot. Paul Lowry na licencji CC 

Zapraszamy do...

projektu, dzięki któremu użytkownicy Twojej biblioteki będą mogli chętniej wstawać każdego dnia i czerpać radość z wykonywanej pracy.
 
Bezrobocie jest ogromnym problemem, jednak w równie trudnej sytuacji, co osoby bezrobotne, znajdują się pracownicy, którzy chodzą do pracy przygaszeni i wychodzą bez satysfakcji. Praca, której nie lubimy – tak jak bezrobocie -  rodzi lęk, smutek, poczucie niespełnienia. Przyczyną nie musi być wypalenie zawodowe czy zła atmosfera w pracy. Głęboką, trudniejszą do odkrycia przyczyną jest niedostosowanie wykonywanego zawodu do umiejętności, predyspozycji lub preferencji.
 
Spędzamy w pracy średnio 1969 godzin (82 doby!) rocznie. Warto, aby był to czas, który uznamy za pożyteczny, ale... jak sprawdzić do jakiej pracy się nadajemy? Gdzie szukać informacji o profilach pracowników? Co w życiu zawodowym, oprócz zarobków, daje satysfakcję? Może sam/a szukasz odpowiedzi, na pewno szukają ich Twoich czytelnicy – Ci młodzi, wchodzący na rynek pracy i Ci z doświadczeniem, zagubieni, desperacko szukający bodźca do zmiany. Zostań ich przewodnikiem i doradcą! 

Projekt polega na...

przygotowaniu 30 bibliotek do pełnienia roli lokalnych centrów wsparcia dla osób poszukujących pracy lub planujących karierę zawodową. 

Przebieg projektu: 

1. Biorąc udział w projekcie masz gwarantowany udział w 4-dniowym szkoleniu z doradztwa zawodowego (2 zjazdy po 2 dni), na którym nauczysz się wspierać – na miarę swoich możliwości – osoby poszukujące pracy lub chcące wybrać / zmienić zawód. Formy takiego wsparcia mogą być bardzo różne – podczas zajęć przybliżymy Ci szeroki wachlarz możliwości, a Ty dopasujesz metody do swojego stylu pracy, tworząc „profil” doradcy, który będziesz stosować w pracy ze swoimi czytelnikami. Program szkolenia zawiera także elementy komunikacji interpersonalnej, niezbędne w takich działaniach, więc masz pewność, że przygotujemy Cię na wiele sytuacji, także tych trudnych.
 
W szkoleniu mogą brać udział wyłącznie pracownicy bibliotek: 2 osoby z jednej biblioteki i/lub jej filii (w sumie 60 osób w 4 średnio 15-osobowych grupach).
 
2. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z nowo powstającym narzędziem internetowym, pomagającym w poruszaniu się po rynku pracy. Będzie to rodzaj interaktywnego przewodnika po zawodach, umiejętnościach i instytucjach, które mogą udzielić wsparcia osobie poszukującej pracy lub wybierającej / zmieniającej zawód. Dzięki temu bezpłatnemu narzędziu Ty i Twoi czytelnicy dostaniecie dostęp do opisów 100 różnych zawodów (ze wskazaniem na zawody deficytowe), a także listy kompetencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, zawodów pokrewnych i ścieżek rozwoju. Biblioteki będą mogły korzystać z narzędzia także po zakończeniu projektu.
 
3. Kolejnym krokiem będzie uczestnictwo w 2-dniowych warsztatach
Weźmie w nich udział 60 osób – średnio po dwie z każdej biblioteki i/lub jej filii, przy czym przynajmniej jedna z nich będzie musiała ukończyć wcześniejsze szkolenie z doradztwa zawodowego. Podczas warsztatów powstaną scenariusze lokalnych działań mające na celu przyciągnięcie do biblioteki potencjalnych użytkowników (szczególnie tych dotąd jej nie odwiedzających) i zainteresowanie ich nową ofertą. Tworząc własne pomysły, będziesz mógł/mogła inspirować się doświadczeniami innych społeczności lokalnych, które realizowały podobne przedsięwzięcia. 

Uczestnicy szkoleń i warsztatów otrzymają: 

 • bezpłatne wyżywienie (obiady i serwis kawowy), a w przypadku osób potrzebujących noclegu – noclegi ze śniadaniem i kolacją,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie/warsztat (tam i z powrotem),
 • zaświadczenia MEN o ukończeniu szkolenia.
4. Autorzy scenariuszy, które spełnią odpowiednie kryteria, otrzymają na ich realizację granty w wysokości do 2000 zł, a także pomoc doradczą. Założyliśmy, że każda biblioteka otrzyma grant, zatem przyznanie go zależy tylko od jakości opracowanego scenariusza. Praca nad scenariuszem zakończy się po warsztacie – będziesz mógł/mogła w gronie współpracowników dopracować pomysły, by następnie złożyć je do oceny. Każda z bibliotek, które otrzymają granty, będzie mogła skorzystać z doradztwa lub konsultacji na etapie realizowania scenariusza, w liczbie 4 godzin pracy eksperta na bibliotekę. 
 
Scenariusze warto realizować wspólnie z inną biblioteką biorącą udział w projekcie „Praca. Enter (…)”. Wtedy pula środków w ramach grantu zwiększy się do 4 000 zł, a możliwości działań poszerzą się. Warto pomyśleć o tym odpowiednio wcześniej i np. w trakcie warsztatów rozejrzeć się za biblioteką, która byłaby skłonna stworzyć z Twoją wspólny scenariusz.
 
5. Najlepsze scenariusze zrealizowane z sukcesem zostaną rozpowszechnione wśród innych bibliotek jako dobra praktyka pracy z użytkownikami. Planujemy promocję tych rozwiązań dzięki publikacji scenariuszy w serwisie internetowym.  

Harmonogram projektu: 

 • szkolenia z doradztwa zawodowego: styczeń – luty 2013,
 • warsztaty nt. wypracowania scenariuszy: marzec 2013,
 • złożenie i ocena wniosków o przyznanie grantu na realizację scenariuszy: kwiecień 2013,
 • realizacja scenariuszy: maj-czerwiec 2013,
 • promocja najlepszych scenariuszy: lipiec 2013.

Uczestnicy naszych projektów widzą je tak:

„W mojej pamięci zachowała się osoba, która potrzebowała fachowej pomocy przy korzystaniu z komputera i Internetu. To mężczyzna w wieku około 38 lat, bezrobotny, szukający pracy oraz pragnący uzupełnić wykształcenie (matura). Przy pomocy bibliotekarza nauczył się wyszukiwać w sieci potrzebne informacje – oferty pracy oraz znalazł kilka ciekawych propozycji ukończenia szkoły średniej. Miał możliwość napisać oraz wydrukować profesjonalne CV. W efekcie udało mu się znaleźć pracę oraz podjął naukę. Nadal chętnie korzysta  z pomocy oferowanej w bibliotece w poszukiwaniu materiałów do nauki oraz potrzebnych lektur.” 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni
 
„Pani w wieku 50 lat - bezrobotna, nie posiadająca komputera w domu, przychodziła codziennie do biblioteki. Dzięki indywidualnym szkoleniom komputerowym w bibliotece nauczyła się obsługi komputera, założyła pocztę elektroniczną, nk, Facebooka, nauczyła się rozmów na Skype. W bibliotece nauczyła serfować po internecie w poszukiwaniu pracy. W grudniu 2011 r. wyjechała do pracy zagranicę.”
 
Biblioteka Publiczna w Gródku
 
„Pani, lat 56, z naszej wsi przychodziła do biblioteki po książki. Dowiedziała się, że w bibliotece można korzystać z komputerów, postanowiła nauczyć się je obsługiwać. Po kilku miesiącach, będąc już w miarę biegłą w obsługiwaniu stron WWW wystawiła swoje niepowtarzalne prace plastyczne w serwisie aukcyjnym. Dzisiaj jest to główne źródło jej dochodu. Jej prace znajdują się także w bibliotece - w galerii prac.”
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu
 

Dzięki projektowi zyskują...

Bibliotekarka / Bibliotekarz:

 • zdobędziesz lub podniesiesz swoje kompetencje w zakresie doradztwa zawodowego i wsparcia w budowaniu kariery zawodowej, a także poszukiwania pracy za pomocą narzędzi ICT,
 • rozwiniesz umiejętności w zakresie podejmowania lokalnych działań (w tym promocyjnych), prowadzenia spotkań z grupą oraz generowania nowych pomysłów,
 • wzmocnisz swoje umiejętności w zakresie posługiwania się technologiami ICT,
 • sprawdzisz swoją wiedzę i przygotowanie opracowując i realizując autorski scenariusz działań, 
 • masz szansę przyczynić się do zmiany jakości życia swoich czytelników.

Biblioteka:

 • otrzyma grant na realizację własnego projektu w zakresie doradztwa zawodowego (warunkiem jest przygotowanie dobrego scenariusza),
 • ma szansę być promowana jako jedna z wiodących bibliotek w tematyce rynku pracy (dobre praktyki),
 • zainteresuje nową ofertą osoby, które dotąd rzadko lub wcale nie korzystały z usług biblioteki,
 • nawiąże i utrzyma relacje z różnego typu instytucjami lokalnymi.

Użytkownicy biblioteki: 

 • dostaną dostęp do innowacyjnego narzędzia ICT pozwalającego na zapoznanie się z możliwymi ścieżkami kariery,
 • wezmą udział w zajęciach zorganizowanych przez bibliotekę w ramach scenariusza lokalnych działań,
 • skorzystają z efektywnego wsparcia przy poszukiwaniu pracy lub wyborze zawodu,
 • poznają nowe oblicze biblioteki.

Przed przystąpieniem do projektu... 

przemyśl, na ile Twoja biblioteka jest gotowa, aby wziąć w nim udział. Zaangażowanie w działania projektowe wymaga poświęcenia w ciągu 2 miesięcy 6 dni na wspomniane szkolenie i warsztat oraz wygospodarowania czasu na przygotowanie i realizację scenariusza, w tym nawiązanie współpracy z różnymi instytucjami lokalnymi, a przede wszystkim dostarczanie wsparcia osobom poszukującym pracy lub wybierającym/zmieniającym zawód.
 
Warunkiem sukcesu uczestnictwa w projekcie jest świadomość bibliotekarzy odnośnie do celu, jaki mu przyświeca. To bardzo ważne, żeby decyzja o udziale w projekcie nie była przypadkowa, ale w pełni przemyślana. 

FAQ

Na ile konieczna jest znajomość obsługi komputera i internetu?
 
Osoby zgłaszane do udziału w projekcie powinny mieć wcześniej przynajmniej niewielką styczność z komputerem i internetem. Najważniejsze są podstawowe umiejętności obsługi przeglądarki internetowej i poruszania się w internecie, tak żeby w razie potrzeby bibliotekarz mógł pomóc mieszkańcowi (np. pokazać mu miejsce, w którym można znaleźć jakieś informacje). Nie oczekujemy zaawansowanej znajomości edytorów tekstów czy arkuszy kalkulacyjnych.
 
Jakie znaczenie ma kierunek wykształcenia, odbyte kursy, szkolenia i zainteresowania osób zgłaszanych do projektu?
 
Zależy nam, żeby w projekcie wzięły udział osoby otwarte na poszerzanie swojej wiedzy, mające trochę niestandardowe spojrzenie na swoją pracę i rolę biblioteki, a także otwarte na relacje z ludźmi. Może się okazać, że ktoś z uczestników już interesuje się rynkiem pracy, zawodami czy rozwojem społeczno-gospodarczym swojej gminy, albo ma silną potrzebę pomagania osobom poszukującym pracy lub odpowiedniego dla siebie zawodu. Chcemy, żeby takie osoby miały większe szanse na zakwalifikowanie się do projektu.
 
Czy projekt „Praca. Enter.” zakłada, że biorący w nim udział bibliotekarze staną się doradcami zawodowymi?
 
Nie. Bibliotekarze pozostaną bibliotekarzami, ale wyposażonymi w dodatkową wiedzę i umiejętności, które będą mogli wykorzystywać w pracy z mieszkańcami poszukującymi pracy lub odpowiedniego dla siebie zawodu. Ponieważ z badań FRSI wynika, że do bibliotek przychodzą między innymi właśnie takie osoby, warto, żeby bibliotekarze mogli im coś zaproponować. Liczymy, że w trakcie szkoleń i warsztatów uda nam się wspólnie wypracować to „coś”, czego dzisiaj w bibliotekach trochę brakuje, a co może bardzo je wzbogacić i dobrze odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców.  

Aby wziąć udział w projekcie... 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie www.biblioteki.org 
Zgłoś 2 pracowników biblioteki, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu z doradztwa zawodowego (by potem dostarczać użytkownikom biblioteki wsparcia przy poszukiwaniu pracy lub planowaniu ścieżki zawodowej). Co najmniej jedna z tych osób – jeśli to możliwe – powinna być pracownikiem filii biblioteki. Osoby te powinny posiadać następujące cechy i kompetencje:
 
 • znajomość podstawowej obsługi komputera i internetu,
 • otwartość na naukę posługiwania się narzędziami ICT,
 • umiejętność słuchania i jasnego wyrażania się,
 • otwartość na nawiązywanie relacji z ludźmi,
 • potrzeba pomagania innym.
W późniejszym czasie (po zakwalifikowaniu do projektu), poprosimy Cię o zgłoszenie 2 osób, które będą uczestnikami warsztatu mającego na celu wypracowanie scenariusza działań. Co najmniej jedna z nich musi wcześniej ukończyć szkolenie z doradztwa zawodowego. Druga może być drugą osobą ze szkolenia z doradztwa zawodowego albo też inną osobą, która weźmie udział w późniejszej realizacji scenariusza, np.: pracownik biblioteki lub filii, pracownik innej instytucji lokalnej (np. urzędu gminy), wolontariusz.
 
Ponieważ zależy nam na integracji bibliotek macierzystych z filiami, które często pozostają na marginesie wydarzeń w gminie, zachęcamy, aby wśród zgłaszanych osób, znaleźli się pracownicy filii. Takie zgłoszenia będą miały pierwszeństwo.
 

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych jest niezależną organizacją non-profit, działającą od 1990 roku. Jej misją jest działanie w sposób systemowy na rzecz wzrostu zatrudnienia.
 
Działania Fundacji koncentrują się wokół problematyki bezrobocia, rynku pracy i zatrudnienia. Dotychczas zrealizowaliśmy ponad 150 projektów, przeszkoliliśmy blisko 8 tysięcy pracowników publicznych i prywatnych instytucji rynku pracy, wydaliśmy kilkadziesiąt publikacji z zakresu usług rynku pracy, prowadzimy portal www.bezrobocie.org.pl poświęcony tym zagadnieniom.
 
Stale poszukujemy nowych narzędzi aktywizacji zawodowej. Od 2005 roku animujemy dyskusje w środowisku organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej na temat rozwoju sektora ekonomii społecznej w Polsce: organizujemy debaty, targi, konferencje, szkolenia, wydaliśmy kilkadziesiąt opracowań z tego zakresu, prowadzimy portal www.ekonomiaspoleczna.pl i sekretariat Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej.
 
Działamy z poszanowaniem zasad partnerstwa, z zachowaniem norm etycznych, w poczuciu odpowiedzialności za jakość i skutki realizowanych działań oraz z dbałością o środowisko naturalne.
 
www.fise.org.pl
 
 
Kontakt:
 
Sławomir Cabajewski 
tel. (22) 537 02 00-02 
e-mail: scabajewski@fise.org.pl
Skype: scabajewski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Kozik
tel. (22) 537 02 00-02
e-mail: akozik@fise.org.pl
Skype: anna.kozik789
 
 
Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu! Dyżur telefoniczny: w godzinach od 8:00 do 16:00.