PROSTO I PRZYSTĘPNIE 
O DOMOWYCH FINANSACH:
SPOTKANIA W BIBLIOTECE

 

„Pieniądza nie należy gonić, trzeba wyjść mu naprzeciw” 

Arystoteles Onassis

"Pożyczaj  z głową" - spotkanie z trenerem edukacji finansowej
 

Zapraszamy do... 

udziału w projekcie, w którym odsłaniamy tajniki mądrego gospodarowania budżetem domowym. 

Projekt polega na... 

upowszechnianiu wiedzy o domowych finansach i wprowadzeniu do bibliotek zajęć z zakresu podstawowej edukacji finansowej.
 
Propozycję kierujemy do  bibliotek wiejskich, które – dzięki przystępnej formule zajęć – mogą stać się dla mieszkańców centrum wiedzy o finansach domowych. 
 
Projekt bazuje na:

 • sprawdzonej formule,
 • spotkaniach z trenerami edukacji finansowej, otwartych dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców,
 • atrakcyjnych materiałach informacyjnych (papierowych i elektronicznych takich jak: poradniki, artykuły, wykłady), wyjaśniających m.in. kwestie oszczędzania, planowania wydatków, kredytów czy korzystania z konta.
Projekt zawiera następujące elementy: 

 • 2-dniowe szkolenie dla bibliotekarzy, którego główne elementy to: podstawy wiedzy o finansach domowych, scenariusze organizowania spotkań, działania informacyjne, czyli jak dotrzeć nie tylko do stałych klientów biblioteki, wskazówki i pomysły, jak w bibliotece prezentować zasoby Internetu. Na szkoleniu bibliotekarze poznają też trenerów, którzy poprowadzą spotkania z mieszkańcami,
 • aranżacja miejsca w bibliotece (e-tażerka) z publikacjami w wersji papierowej i elektronicznej do wypożyczenia, 
 • newsletter polecający ciekawe artykuły, wykłady, wywiady, filmy czy gry na temat edukacji finansowej, 
 • cztery 2-godzinne spotkania zorganizowane w dowolnych terminach (od stycznia do maja 2013) otwarte dla wszystkich mieszkańców i prowadzone przed trenerów edukacji finansowej. Przykładowe tematy:
 1. Jak zrealizować marzenia?
 2. Nie mam oszczędności. Dlaczego? Czy warto oszczędzać?
 3. Po co mi własny rachunek bankowy?
 4. Kredyt – jak z niego skorzystać?
 5. Czy warto się ubezpieczać? 
Zadaniem bibliotekarza jest wybranie terminu i tematu, w zależności od potrzeb wynajęcie sali, a przede wszystkim promocja spotkania – dotarcie z informacją do jak największego kręgu mieszkańców.
 
 • niestandardowe działania dodatkowe, np.: turniej Monopoly dla młodzieży,
 • granty dla bibliotek (wg kosztorysów wypracowanych na początku projektu) na organizację spotkań, aranżację e-tażerki, druk plakatów, ogłoszeń itp.
 • spotkanie w Warszawie, na którym podsumujemy doświadczenia, zaplanujemy co dalej, zbierzemy przykłady dobrych praktyk i wręczymy specjalne certyfikaty dla bibliotek.

Uczestnicy naszych projektów widzą je tak:

„Zrobiliśmy mały remont domu wymiana podłóg, nowe drzwi wejściowe, nowe łóżka do spania. Wcześniej, jak chcieliśmy coś kupić braliśmy pożyczki. Po szkoleniu zdecydowaliśmy, że spróbujemy coś zaoszczędzić. Od początku roku odkładaliśmy małą kwotę co miesiąc. Okazało się, że nie trzeba było brać pożyczki, obeszliśmy się bez pożyczki z banku!”
 
„Takie szkolenia są potrzebne przede wszystkim młodym ludziom, żeby wiedzieli, jak gospodarować pieniędzmi. Jeśli mogą liczyć na rodziców, to często nie szanują i nie oszczędzają – dlatego powinni się jak najszybciej usamodzielnić i osobiście przekonać jak zarządzać finansami.”
 

Dzięki projektowi zyskują...

Bibliotekarka/Bibliotekarz:

 • weźmiesz udział w fachowym, dwudniowym szkoleniu,
 • zyskasz wiedzę przydatną także w życiu prywatnym,
 • staniesz się przewodnikiem po wiedzy o domowych finansach, poznasz najważniejsze zagadnienia oraz źródła, w których można szukać wiarygodnych informacji,
 • podejmiesz współpracę z doświadczonymi trenerami, ucząc się od nich jak prowadzić spotkania z odbiorcami,
 • wzmocnisz swoje zdolności menedżerskie: zaplanujesz, zorganizujesz i wypromujesz edukacyjne spotkania w swojej bibliotece.

Biblioteka:

 • wzbogaci się o e-tażerkę z pakietem publikacji z zakresu edukacji finansowej, 
 • stanie się centrum informacji o domowych finansach,
 • zyska nowych użytkowników, szukających praktycznej wiedzy.

Odbiorcy:

 • zdobędą wiedzę, która pomoże im racjonalnie zarządzać budżetem domowym, założyć konto w banku, rozsądnie oceniać oferty kredytowe banków, ubezpieczeń itp.
 • dostaną szansę pogłębienia wiedzy dzięki materiałom z e-tażerki.

Przed przystąpieniem do projektu musisz wiedzieć, że udział w nim oznacza...

 • dwudniowe szkolenie wstępne dla 1 pracownika z danej biblioteki (pokrywamy koszty szkolenia, zakwaterowania i dojazdu),
 • spotkanie podsumowujące w Warszawie, gdzie otrzymasz certyfikat „Biblioteka źródłem wiedzy o domowych finansach” (pokrywamy koszty spotkania, zakwaterowania i dojazdu),
 • otrzymasz grant, w ramach którego:
  - w bibliotece lub innym wynajętym miejscu zorganizujesz 4 spotkania dla mieszkańców z trenerem edukacji finansowej – scenariusz, jak krok po kroku zorganizować spotkanie i zareklamować je, otrzymasz na szkoleniu,
  - urządzisz w bibliotece e-tażerkę wg pomysłów wypracowanych wspólnie na szkoleniu.

FAQ

Czy biblioteki, które nigdy nie korzystały z dotacji ze środków zewnętrznych, mogą brać udział w projekcie?
 
Tak
 
Czy we wszystkich czterech spotkaniach na temat finansów domowych muszą uczestniczyć te same osoby?
 
Nie, na każdym spotkaniu mogą być inni uczestnicy.
 
Czy można zorganizować więcej niż jedno spotkanie na temat, który jest najbardziej interesujący dla lokalnej społeczności? 
 
Tak, wybrany temat spotkania można powtórzyć, jednak nie mogą się odbyć więcej niż 2 spotkania na jeden temat.
 
Na co może zostać przeznaczona dotacja?
 
Dotacja może zostać przeznaczona m.in. na:
 
 • wynajem sali na spotkania, jeśli biblioteka nie dysponuje wystarczająco dużą własną salą,
 • kawę, herbatę i ciastka dla uczestników spotkań,
 • materiały papiernicze i biurowe potrzebne do organizacji spotkań – druk plakatów, zaproszeń, itd.,
 • w razie potrzeby zakup półki, aranżacja e-tażerki,
 • promocję projektu i działania dodatkowe, według pomysłów bibliotekarzy, np. drobne upominki lub nagrody dla uczestników gier, konkursów upowszechniających wiedzę o finansach domowych.

Aby wziąć udział w projekcie…

Nie trzeba mieć wstępnej wiedzy o finansach, wystarczy odrobina zapału do zorganizowania spotkań w Twojej miejscowości, chęć szukania nowych czytelników oraz gotowość do dzielenia się wiedzą w swoim środowisku. W projekcie mogą brać udział także jednoosobowe placówki biblioteczne. 

Fundacja Wspomagania Wsi

Od lat wspieramy inicjatywy mieszkańców wsi i małych miast, m.in. za pomocą nieoprocentowanych pożyczek na własną działalność gospodarczą, dotacji na projekty społeczne dla stowarzyszeń i grup  nieformalnych, a także poprzez działalność informacyjną dot. różnych aspektów życia na wsi (publikacje, portale www.witrynawiejska.org.pl,  www.wszechnica.org.pl, www.edufin.org.pl, www.atlaswsi.pl).

www.fundacjawspomaganiawsi.pl

Kontakt:
Marta Szymczyk
tel. (22) 636 25 70-75
e-mail: mszymczyk@fww.org.pl 

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!
 
 
Więcej informacji:
www.edufin.org.pl