Muuvit - RUSZAJ SIĘ I ODKRYWAJ ŚWIAT

 

„Przygotowania do podróży nie sprowadzają się do pakowania bagaży.
To tylko łatwiejsza ich część (…)
Żeby podróż była prawdziwą przygodą,
trzeba przygotować się intelektualnie.”

Michał Heller

 

Zapraszamy do...

wzięcia udziału w niepowtarzalnej przygodzie „Muuvit - Ruszaj się i odkrywaj świat”.
 
„Muuvit - Ruszaj się i odkrywaj świat” jest innowacyjnym programem stworzonym z myślą o odważnych bibliotekach, które chcą poszerzyć swoją ofertę o nowe rozwiązania.
 
Projekt wykorzystuje doświadczenia fińskiego programu z zakresu edukacji prozdrowotnej, który został opracowany 12 lat temu. Do tej pory skorzystało z niego prawie 2 miliony uczniów. W ramach programu ruszają się także dzieci w innych krajach: Austrii, Szwajcarii, Niemczech, Anglii oraz Stanach Zjednoczonych.
 
Realizując projekt „Muuvit - Ruszaj się i odkrywaj świat” masz możliwość otworzyć swoją bibliotekę na całkowicie nowy obszar, jakim jest zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczna. Jest to też świetny pretekst, aby promować wykorzystywanie nowych technologii w celach naukowych i rozwojowych.

Projekt polega na... 

Program składa się z dwóch elementów: 
 
a) aktywności fizycznej, za którą dzieci zdobywają punkty,
b) możliwości odbywania w bibliotece wirtualnych podróży po świecie, połączonych ze zdobywaniem nowej wiedzy, która jest swoistą nagrodą za aktywność fizyczną. 
 
Warunkiem koniecznym do realizacji projektu na poziomie lokalnym jest nawiązanie współpracy między animatorem pracującym na obiekcie Orlik lub boisku tego typu a bibliotekarzem zatrudnionym w lokalnej bibliotece. Animator zatrudniony na boisku odpowiadać będzie za pierwszy komponent projektu, tj. „Ruszaj się...”, natomiast Ty będziesz odpowiadać za drugi komponent pt. „...odkrywaj świat”.
 
Grupa dzieci, utworzona przez animatora zatrudnionego na boisku, podejmując aktywność fizyczną (samodzielnie lub w grupie), zbiera punkty dla swojej drużyny. Aktywnością fizyczną może być zarówno jazda na rowerze, gra w piłkę, jak i spacer z psem. Każde 10 min. aktywności fizycznej to 1 punkt. Celem jest, aby każde dziecko w ciągu dnia zebrało 12 punktów, czyli aktywnie spędziło 2 godz. dziennie.
 
Następnie cała drużyna (grupa) zlicza punkty i udaje się do Twojej biblioteki, gdzie za pośrednictwem strony internetowej www.biblioteki.muuvit.pl odbywa wirtualną podróż dookoła świata. W zależności od liczby zebranych punktów może przemieszczać się po wirtualnej mapie i zwiedzać wybrane kraje i miejsca.
 
Naturalną przestrzenią do poznawania świata w Przygodzie Muuvit jest biblioteka. 
W związku z tym, do Twoich zadań będzie należało przygotowanie, we współpracy z animatorem, zajęć w bibliotece, podczas których dzieci będą mogły nauczyć się i porozmawiać na temat najbardziej interesujących zwyczajów panujących w danym kraju, dyscyplin sportowych, które wywodzą się z tego terenu, zwyczajów kulinarnych, wszystkich aspektów zdrowego trybu życia i wielu innych rzeczy.  

Uczestnicy naszych projektów widzą je tak:

„Myślałam, że będę miała więcej problemów z organizacją i przygotowaniem zajęć, ponieważ nigdy wcześniej nie brałam udziału w takim projekcie. Ale z czasem okazało się, że to bardzo łatwy program. To naprawdę jest przygoda, która wciąga, nie tylko dzieci.”
 
nauczycielka szkoły podstawowej
 
„Na początku tej sportowej przygody podjęliśmy wspólną decyzję o zwiedzeniu słonecznego wybrzeża Hiszpanii. Przygotowywaliśmy się do przygody, marząc o słońcu i dźwięku morskich fal. Nie mogąc się tego doczekać, zdecydowaliśmy się zgromadzić jak największą liczbę punktów za ćwiczenia. Na końcu czekała na nas nagroda: gdy sportowa przygoda zaprowadziła nas na zalane słońcem wybrzeże, zorganizowaliśmy nad morzem piknik w stylu hiszpańskim.”
 
uczennica szkoły podstawowej
 
„Dzieci potrzebują co chwila nowych bodźców i motywacji do wysiłku fizycznego. Dzięki programowi Muuvit pomysłów nam nie brakuje, a dzieci dopingują siebie nawzajem.”
 
animator sportowy
 

Dzięki projektowi zyskują... 

Bibliotekarka/Bibliotekarz:

 • masz gwarantowany udział w 20-godzinnym szkoleniu i wsparcie merytoryczne w postaci konsultacji online (Skype) z trenerem, który prowadził szkolenie,
 • zostaniesz obdarowany pakietem edukacyjnym, na który składają się m.in. film, prezentacja, podręcznik dobrych praktyk,
 • nawiążesz współpracę z nowymi osobami (animatorami),
 • wzbogacisz swoją codzienną pracę,
 • otrzymasz podręcznik z gotowymi scenariuszami zajęć, które będziesz mógł/a wykorzystać do realizacji komponentu „…odkrywaj świat”, ale także później, z myślą o urozmaiceniu oferty dla młodych czytelników,
 • dostaniesz dostęp do stworzonej specjalnie na potrzeby projektu strony, na której będziesz mógł/a promować wypracowane przez siebie rozwiązania,
 • nauczysz się obsługi narzędzia służącego do zarządzania treścią na stronie internetowej (CMS).

Biblioteka:

 • nawiąże współpracę z Orlikiem lub boiskiem tego typu funkcjonującym na terenie gminy,
 • ma szansę wzbogacić się o nowy sprzęt sportowy,
 • poszerzy swoją ofertę i tym samym otworzy się na nowych czytelników.

Uczestnicy:

 • rozwiną w sobie umiejętność swobodnego poruszania po Internecie, w poszukiwaniu interesujących treści,
 • zwiększą zainteresowanie innymi krajami, językami obcymi, kulturami,
 • zobaczą, że komputer w połączeniu w Internetem są doskonałymi narzędziami do tego, aby odkrywać nieznany dotąd świat,
 • poczują jak korzystnie na ich życie wpływa uprawianie sportu.

Przed przystąpieniem do projektu... 

dokładnie przeanalizuj możliwości oraz potrzeby: swoje i swojej biblioteki. Pamiętaj o konieczności zawarcia porozumienia o współpracy z animatorem zatrudnionym na pobliskim Orliku lub boisku tego typu.
 
Więcej informacji o projekcie znajdziesz na naszej stronie www.biblioteki.muuvit.pl, gdzie już niebawem będziesz mógł obejrzeć film instruktażowy przedstawiający nasz projekt oraz zapoznać się z podręcznikiem, który zawiera informacje ułatwiające nawiązanie współpracy z animatorem.
 
Również na naszej stronie znajdziesz dane kontaktowe do animatorów i bibliotekarzy/rek znajdujących się w Twojej gminie. To znacznie ułatwi nawiązanie kontaktu z przyszłym partnerem.
 
Program „Muuvit” angażuje dzieci w wieku 6-11 lat i jest sposobem na urozmaicenie oferty biblioteki. Zajęcia mają mieć charakter interaktywny i powinny wykorzystywać zasoby Internetu (zdjęcia, filmy etc.) do prezentacji poszczególnych aspektów oraz inne narzędzia ICT (platforma internetowa, Skype).
 
Dlatego właśnie do projektu mogą przystąpić biblioteki posiadające odpowiednie sale do spotkań z dziećmi, sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz projektor multimedialny.
 
Projekt przewiduje możliwość dofinansowania zakupu nowego sprzętu. Może to być np. sprzęt do uprawiania nietypowych w Polsce dyscyplin sportowych, o których dzieci uczyły się odwiedzając wirtualnie inne kraje. Zakupiony sprzęt byłby do wypożyczenia w Twojej bibliotece. 
 
Rekrutacja rusza w sierpniu 2012 r.
 
W listopadzie 2012 r. zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne dla uczestników zakwalifikowanych do projektu.
 
W okresie od listopada 2012 r. do lutego 2013 r. odbędą się szkolenia (20h), dzięki którym Twój udział w Muuvit i realizacja projektu „Ruszaj się i odkrywaj świat” będzie niezapomnianą przygodą zarówno dla Ciebie, jak i dla dzieci biorących udział w tym przedsięwzięciu.
 
W okresie od marca do lipca 2013 r. będziesz mógł/a realizować swój program Muuvit.
 
Spotkanie podsumowujące, na koniec projektu, będzie doskonałą okazją do podzielenia się swoimi doświadczeniami, sukcesami oraz wyzwaniami, a także rozwinięcia planów na przyszłość.

FAQ

Czy przystąpienie do projektu wiąże się z dodatkowymi godzinami pracy dla bibliotekarzy i animatorów sportowych?
 
Udział bibliotekarzy i animatorów sportowych został zaplanowany w taki sposób, aby nie obciążać ich zbyt dużą liczbą dodatkowych obowiązków. Projekt daje niemal gotowe rozwiązania, niewątpliwie jednak, szczególnie na początku, osoby biorące w nim udział będą potrzebowały trochę czasu na zapoznanie się z projektem i zaplanowanie działań. 
 
Jak mają wyglądać zajęcia w bibliotece z dziećmi, w ramach projektu „Ruszaj się i odkrywaj świat”, czy sam bibliotekarz lub animator sportowy wymyśla i układa program zajęć?
 
Każdy z bibliotekarzy i animatorów sportowych przystępujących do projektu otrzyma opracowany specjalnie dla nich podręcznik wyjaśniający mechanizm realizacji projektu oraz gotowe scenariusze zajęć. Zatem program zajęć, czy to w bibliotece, czy na boisku, może bazować wyłącznie na opracowanych przez organizatorów scenariuszach, niemniej jednak zachęcamy do układania autorskich programów, traktując opracowane scenariusze jako punkt wyjścia.
 
Czy szkolenia dla bibliotekarzy i animatorów sportowych odbędą się w godzinach i w miejscach pracy?
 
Każdy z bibliotekarzy wraz z animatorem z obszaru tej samej gminy przejdzie 20-godzinne szkolenie w dogodnym dla animatorów i bibliotekarzy miejscu, we wspólnie ustalonym terminie (w ciągu tygodnia lub w weekendy). Szkolenie będzie się składać z dwóch części. W pierwszej, uczestnicy poznają dokładnie zasady działania programu Muuvit, w drugiej zaś - przy wsparciu trenera - wypracują swój indywidualny model współpracy, który będzie swoistą umową pomiędzy animatorem a bibliotekarzem. 
 
Już po szkoleniach, każdy z bibliotekarzy i animatorów otrzyma wsparcie merytoryczne w postaci konsultacji on-line (Skype) z trenerem, który prowadził szkolenie. Na każde z zawiązanych w ten sposób partnerstw przypadać będzie średnio 6h konsultacji merytorycznych.

Aby wziąć udział w projekcie…

Znajdź w swojej gminie partnera (animatora zatrudnionego na Orliku lub boisku tego typu), z którym nawiążesz porozumienie o współpracy, niezbędne do wzięcia udziału w projekcie.
 
Następnie wypełnij formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.biblioteki.org  
 

FUNDACJA VOLUNTEERS FOR SPORT  

 • Stworzyliśmy i wciąż udoskonalamy unikalne na skalę światową narzędzie do rekrutacji i zarządzania wolontariuszami sportowymi.
 • Realizujemy oficjalny projekt odpowiedzialności społecznej UEFA EURO 2012 w Polsce – RESPECT Your Health – Euroschools 2012.
 • Ambasadorami naszych projektów są znani sportowcy jak np. Leszek Blanik, Dariusz Michalczewski, Mariusz Czerkawski i wielu innych.
 • Współpracujemy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Spółką PL2012, HAVAS Sports and Entertainement, CAFE i wieloma innymi organizacjami sportowymi.

www.v4sport.eu/pl

 
Barbara Ciszewska – Opiekun projektu 
 
tel.: (22) 379 78 47
e- mail: b.ciszewska@v4sport.eu
Skype: basia-cicha
 
 
Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!