Szkolenia tematyczne

Szkolenia tematyczne będą dotyczyć organizacji działań dla określonych grup odbiorców: dzieci, młodzieży, osób dorosłych w tzw. wieku produkcyjnym i seniorów z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Biblioteki nawiążą kontakt z wiodącymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ww. grup, bibliotekarze wezmą udział w szkoleniach (obowiązkowych) i będą mogli skorzystać z konsultacji i doradztwa (dla chętnych).

Oferty organizacji pozarządowych dla bibliotek:

1. Dzieci i rodzice w bibliotece - Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego

Przeczytaj opis oferty

2. Młodzi, twórczy ludzie w bibliotece - Fundacja Civis Polonus

Przeczytaj opis oferty

3. Praca, rodzina, finanse. Biblioteka dla dorosłych - Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Przeczytaj opis oferty

4. Biblioteka - miejsce dla wszystkich - Fundacja TUS

Przeczytaj opis oferty


Zobacz też:

Zapis wideo webinarium „Organizacje pozarządowe i biblioteki” z 8 stycznia 2014 r.