Mikrogranty "Podaj Dalej"

Program Mikrograntów zakończył się w październiku 2013 r. Dziękujemy wszystkim Bibliotekom Wiodącym, które zorganizowały spotkania w ramach Mikrograntu "Podaj Dalej"!

 

 

Mikrogrant to dofinansowanie w wysokości do 1 000 zł, skierowane do wszystkich Bibliotek Wiodących biorących udział w I i II Rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. Grant przeznaczony był na pokrycie kosztów co najmniej 4 spotkań z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich, z czego co najmniej jedno spotkanie powinno było mieć charakter wirtualny (tzn. powinno być zorganizowane za pomocą ogólnodostępnych komunikatorów internetowych takich jak Skype, Gadu-Gadu, Tlen, Google Hangouts, chat, itp. – jeżeli warunki techniczne na to pozwalały). Spotkania te miały służyć przekazaniu zespołom Bibliotek Partnerskich wiedzy zdobytej podczas szkoleń oraz wymianie doświadczeń, zacieśnianiu współpracy i planowaniu wspólnych przedsięwzięć. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce przekazała Mikrogrant każdej Bibliotece Wiodącej biorącej udział w Programu Rozwoju Bibliotek, która poprawnie wypełni wniosek.

 

 

W I rundzie PRB spotkania w ramach Mikrograntów zorganizowało 150 Bibliotek Wiodących, w II rundzie PRB 125 Bibliotek Wiodących. Łącznie w ponad 1000 spotkań brało udział prawie 5 tys. osób! Byli to przede wszystkim pracownicy Biblioteki Wiodącej oraz Bibliotek Partnerskich, ale również przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, firm, instytucji kultury, eksperci z różnych dziedzin, jak i przyjaciele bibliotek.

 

Pełne podsumowanie spotkań w ramach Mikorgrantów "Podaj dalej" - TUTAJ

 

 

 

 

mikrogranty@filantropia.org.pl

 

Zespół Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce:

» Tomasz Kwietniewski, t.kwietniewski@filantropia.org.pl, 22 622 01 22, w. 28

» Karolina Muzal, k.muzal@filantropia.org.pl, 22 622 01 22, w. 27

» Iwona Olkowicz, i.olkowicz@filantropia.org.pl, 22 622 01 22, w. 13

 

 

Spotkania zrealizowane przy wykorzystaniu Mikrograntów "Podaj dalej" podczas I rundy PRB były bardzo owocne. Stanowiły okazję do wymiany doświadczeń, podjęcia szerszej współpracy oraz zapoznania się z nowoczesnymi sposobami komunikacji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przebiegu spotkań w ramach Mikrograntów "Podaj dalej" podczas I rundy PRB kliknij tu