BIBLIOTEKA JAKO PRZESTRZEŃ DYSKUSJI 
O SPRAWACH LOKALNYCH

 

„Biblioteka  – miejsce centralne,
miejsce spotkania 
i rozmowy mieszkańców 
o wspólnych sprawach”

  
Warsztaty prowadzone przez Olgę Napiontek i Joannę Pietrasik
z Fundacji Civis Polonus
w trakcie których młodzież wraz z dorosłymi
(m.in.urzędnicy, animatorzy)
zastanawiała się nad formami
aktywności obywatelskiej młodzieży 

Zapraszamy do… 

udziału w projekcie, dzięki któremu biblioteka zyskuje nowy wymiar, staje się przestrzenią 3D - debaty, dyskusji, decyzji. Ideą projektu jest stworzenie w bibliotece bezpiecznego miejsca spotkań mieszkańców z władzami samorządowymi, by w sposób rzeczowy, zaangażowany i efektywny rozmawiali o ważnych sprawach lokalnych. Celem jest rozwój biblioteki jako racjonalnej, neutralnej i otwartej platformy wymiany opinii.
 
Biblioteka jako strefa aktywności i edukacji obywatelskiej oraz miejsce spotkań władz lokalnych z mieszkańcami, w którym prowadzone są konsultacje społeczne wykorzystuje swoje unikatowe cechy:
 
 • Racjonalność – biblioteka, dzięki swoim zasobom (książki, czasopisma, dostęp do dokumentów i opracowań, Internet) może wzbogacać proces konsultacji, dostarczając mieszkańcom niezbędnych informacji. Dzięki temu konsultacje mają szansę być merytoryczne.
 • Neutralność - w przeciwieństwie do sali posiedzeń rady, gdzie do głosu dochodzą interesy polityczne, terytorialne, grupowe, biblioteka postrzegana jest i przez mieszkańców i przez władze jako miejsce neutralne.
 • Otwartość – biblioteka jest przestrzenią publiczną, należącą do wszystkich mieszkańców, a nie przestrzenią urzędników. Dzięki jej publicznemu i otwartemu charakterowi możliwe jest zaproszenie różnych mieszkańców, niezależnie od ich poglądów, miejsca zamieszkania, wieku. Dzięki temu biblioteka przyczynia się do - kluczowego w demokracji - włączenia obywateli w procesy decyzyjne.

Projekt polega na…

Przeprowadzeniu  konsultacji społecznych – dyskusji mieszańców z władzami lokalnymi zarówno w samej bibliotece, jak i na platformie internetowej. 

Jak to może wyglądać?

Wyobraź sobie swoją miejscowość... 
Jak powinien wyglądać remontowany skwer? 
Czy rozkład jazdy gimbusa spełnia oczekiwania uczniów, szkoły i rodziców?
Na ile gminny program imprez kulturalnych odpowiada oczekiwaniom odbiorców? Co powinna uwzględniać aktualizacja strategii rozwoju gminy? 
 
Te i inne kwestie, powinny być skonsultowane – omówione z mieszkańcami, bowiem wtedy mają szansę odpowiadać na ich rzeczywiste potrzeby! Władze Gminy w ciągu roku podejmują wiele ważnych decyzji, wpływających na codzienną jakość Twojego życia, życia Twoich sąsiadów i wszystkich mieszkańców.
 
Rolą Twoją i biblioteki jest zaproszenie mieszkańców oraz władz gminy (wójta, radnych, urzędników), żeby wspólnie zastanowili się, porozmawiali i zaproponowali konkretne rozwiązania kwestii ważnej w tym momencie dla społeczności.

W jaki sposób to zrealizujemy? Oto najważniejsze etapy:

 • Inspirujące spotkanie w Warszawie - zapraszamy pary: bibliotekarz i urzędnik gminny na 3-dniowe spotkanie, podczas którego poszukamy odpowiedzi na pytanie „Dlaczego i jak instytucje kultury powinny angażować się w lokalne sprawy publiczne?”
 • Odwiedzimy biblioteki, galerie, spotkamy się z animatorami kultury, urzędnikami. W czasie pobytu każdy zespół wypracuje wstępną listę propozycji tematów, które następnie będą przedmiotem konsultacji, dyskusji w bibliotece.
 • Realizacja konsultacji, będzie polegała na:
  - wyborze tematu konsultacji, którego dokonają wspólnie bibliotekarz i władze gminy/ miasta,
  - zebraniu i udostępnieniu informacji (danych, artykułów, dokumentów), których poznanie pozwoli mieszkańcom na wyrobienie sobie opinii na dyskutowany temat,
  - zaproszeniu mieszkańców do udziału w konsultacjach,
  - przeprowadzeniu dyskusji w siedzibie biblioteki oraz na e-platformie,
  - sporządzeniu wraz z mieszkańcami lub urzędnikami krótkiego sprawozdania z konsultacji.
 • Promocja doświadczeń wśród innych bibliotekarzy i władz lokalnych. Chętni bibliotekarze będą mogli wziąć udział w podsumowaniu projektu, którym będzie ogólnopolska Konferencja. Dodatkowo opis konsultacji znajdzie się w publikacji dotyczącej dobrych praktyk. Przykłady sukcesów bibliotekarzy zaangażowanych w projekt będą inspiracją dla setek wójtów i radnych (publikacja trafi do wszystkich gmin!) – pokażą im w jaki sposób dzięki bibliotekom włączyć mieszkańców do rzetelnej, owocnej, kulturalnej dyskusji o kwestiach ważnych dla ich codziennego życia.

Uczestnicy naszych projektów widzą je tak:

„Do nas przychodzą osoby, które chcą porozmawiać, spotkać się czy zaczerpnąć informacji na temat naszych działań. Biblioteka to nie urząd, ale łącznik między społecznością a urzędem gminy. Ludzie mają zaufanie do biblioteki i są otwarci na rozmowę, dlatego warto, by biblioteka zajęła się organizowaniem debat i konsultacji.” 
 
Danuta Wróblewska, dyrektor biblioteki gminnej w Łubiance
 
„Zauważyłam, wraz z koleżankami i kolegami, że biblioteka jest przestrzenią otwartą na dyskusję, nasze nowe pomysły nie są krytykowane i o ich realizacji można śmiało rozmawiać z bibliotekarkami. Bardzo fajnym pomysłem było również przeprowadzenie dwóch debat na temat problemów i oczekiwań młodzieży w gminie. Biblioteka okazała się w tym przypadku przyjazną przestrzenią, w której mogliśmy się spotkać z dorosłymi, urzędnikami i władzami gminy w celu przedstawienia swoich oczekiwań i problemów.” 
 
Aleksandra Madej, Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Łubianka
 
 

Dzięki projektowi zyskują...

Bibliotekarka/Bibliotekarz:

 • zyskasz nowe inspiracje, doświadczenia i umiejętności,
 • staniesz się liderem lokalnej demokracji: zaplanujesz, zorganizujesz i poprowadzisz dyskusję zakończoną wnioskami oraz praktycznymi rekomendacjami,
 • nauczysz się prowadzić rozmowy z władzami samorządowymi,
 • poznasz sposoby przedstawiania lokalnych problemów mieszkańcom,
 • zaznajomisz się z internetowymi narzędziami do organizowania dyskusji,
 • spotkasz się z wybitnymi animatorami kultury, którzy podzielą się z Tobą swoimi doświadczeniami.

Biblioteka: 

 • zyska nowy wymiar – miejsca aktywności obywatelskiej mieszkańców,
 • wykorzysta swoje zasoby dla podejmowania racjonalnych decyzji w sprawach publicznych,
 • w oczach mieszkańców stanie się przestrzenią ważnego, ciekawego wydarzenia,
 • pozyska nowy typ użytkownika – osoby zainteresowane lokalną polityką,
 • będzie promowana w publikacji o zasięgu ogólnopolskim, w której znajdą się opisy przeprowadzonych konsultacji. 

Odbiorcy:

 • zyskają możliwość wyrażenia opinii i potrzeb,
 • wpłyną na ważne dla siebie sprawy i decyzje,
 • zdobędą wiedzę na temat lokalnej strategii,
 • będą mieli okazję porozmawiać ze sobą oraz z przedstawicielami władz w kulturalny i rzeczowy sposób,
 • władze lokalne oraz urzędnicy zyskają wsparcie w wprowadzeniu konsultacji, co pozwoli im na podjęcie społecznie akceptowanej decyzji.

Przed przystąpieniem do projektu musisz wiedzieć...

 • Jeśli jesteś zainteresowany udziałem, a masz pytania i wątpliwości, możesz skontaktować się z nami, żeby omówić swoje kompetencje i sytuację w gminie, tak, by w pełni świadomie podjąć decyzję o ubieganiu się o udział w projekcie.
 • Samodzielne przygotowanie konsultacji (zebranie informacji, zaproszenie mieszkańców, ich przeprowadzenie i podsumowanie) zajmie w sumie około 30 godzin.
 • Będziesz uczestniczyć w 2 warsztatach – terminy zostaną ustalone ze wszystkimi uczestnikami.

Wsparcie, na jakie możesz liczyć:

 • Bogata wiedza dotycząca tego, w jaki sposób prowadzić konsultacje właśnie w bibliotekach. Oddamy w Twoje ręce przykłady oraz instrukcje wdrożeniowe.
 • Wsparcie opiekuna z doświadczeniem w pracy ze społecznościami lokalnymi oraz w kwestii zwiększania uczestnictwa obywatelskiego. Opiekun pomoże zaplanować konsultacje na etapie przygotowania materiałów, komunikacji z władzami lokalnymi, zapraszania mieszkańców. Możesz na niego liczyć - nasi opiekunowie byli świadkami wielu konsultacyjnych sukcesów! Opiekun odwiedzi bibliotekę i będzie z Tobą w stałym kontakcie mailowym i telefonicznym.
 • Platforma internetowa będzie narzędziem przygotowanym specjalnie po to, abyś mógł włączyć do dyskusji także tych, którzy nie zmieszczą się w bibliotece. Będzie to przyjazne, łatwe w obsłudze medium.

FAQ

Czy biblioteka musi mieć doświadczenie w prowadzeniu debat / spotkań / warsztatów dla społeczności lokalnej?
 
Najważniejsze jest Wasze zainteresowanie tego typu działaniami. Jeśli nie prowadziliście wcześniej podobnych działań - nie należy się obawiać! Pomożemy i doradzimy, w jaki sposób przygotować się do takiej roli. 
 
Co, jeśli debaty / spotkania nie będą interesowały mieszkańców i frekwencja będzie bardzo niska? 
 
Udział mieszkańców jest bardzo ważny, ale nie można od razu zakładać, że na spotkania będą przychodzili wszyscy. Ze swojej strony będziemy nie tylko merytorycznie pomagać w przygotowywaniu debat, ale również inspirować różnymi przykładami włączania społeczności lokalnej w podejmowane działania.  

Aby wziąć udział w projekcie…

Trzeba mieć ochotę na innowacyjne działanie w bibliotece, które mieści się w obszarze "kultura polityczna"!
 
Poza tym:
 
 • Konieczne jest podpisanie listu o współpracy pomiędzy Urzędem Gminy/ Miasta a biblioteką w tym projekcie do 15 października 2012 roku. Wszystkie chętne biblioteki, zostaną przez nas wyposażone w pakiet informacyjny dla Urzędów zawierający informacje dlaczego warto wziąć udział w projekcie, jego przebiegu oraz korzyściach. 
 • Biblioteka musi dysponować miejscem, w którym będzie można przeprowadzić spotkanie dla przynajmniej 20 osób. 

Fundacja Civis Polonus 

od 8 lat zajmuje się innowacyjnymi działaniami, które pozwalają ludziom stawać się obywatelami – wywierać wpływ na ważne dla nich sprawy publiczne. Uczymy władze gmin, jak słuchać mieszkańców, wspieramy samorządność szkolną, by także od uczniów zależała szkolna codzienność. Rozwijamy program młodzieżowych Rad Gmin, by działania władz adresowane do młodych ludzi odpowiadały ich oczekiwaniom.
 
www.civispolonus.org.pl
 
Miłosz Ukleja
tel. 509 725 536
e-mail: milosz.ukleja@civispolonus.org.pl
Skype: milosz.civispolonus
 
 
 
Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!