Inne możliwości

Pracownicy bibliotek uczestniczących w III rundzie mogą korzystać także z udostępnianej sukcesywnie nieobowiązkowej oferty szkoleniowej lub z ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych przygotowanych na potrzeby takich szkoleń. W styczniu zakończyły się szkolenia z zakresu organizacji spotkań i pracy z grupami „DOBRE SPOTKANIE. Jak to zrobić?” – wszelkie informacje na temat szkoleń, a także podręcznik i inne materiały znajdują się tutaj.

W 2013 roku został zrealizowany program szkoleń z rzecznictwa „Do*cenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo”. Zachęcamy do korzystania z bogatych zasobów poświęconych rzecznictwu w bibliotekach, jakie powstały w ramach tego programu. Szczególnie polecamy podręcznik „Do*cenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo” oraz materiały multimedialne do wykorzystania we własnym zakresie. Pełne informacje znajdują się tutaj.