BIBLIOTEKA – 
LOKALNE CENTRUM 
WIEDZY PRAKTYCZNEJ

 

Otwarcie bibliotekarzy i bibliotekarek na nowe technologie
to otwarcie bibliotek na nowych użytkowników.
Razem wzmocnimy lokalną społeczność,
tworząc nowoczesne centra praktycznej wiedzy
i wymiany doświadczeń. W bibliotekach.

 
 

Zapraszamy do… 

projektu rozwijającego kompetencje informacyjne i medialne, a przy tym przyciągającego do Waszych bibliotek nowych ludzi, którzy są aktywni i ciekawi świata. Będziecie wspólnie korzystać z programów graficznych, tworzyć multimedialne gazety internetowe (na platformie Qmam System), prowadzić zdalne spotkania z ekspertami przy użyciu systemu wideokonferencyjnego, korzystać z programów do zarządzania treścią stron internetowych (CMS) i tworzenia prezentacji. Ty i Twoi czytelnicy zdobędziecie nową wiedzę oraz narzędzia, które pozwolą Wam w pełni korzystać z zasobów Internetu, nowych technologii, mediów społecznościowych. To, co mogło wcześniej budzić rezerwę, stanie się użyteczną codziennością.
 
Dzięki udziałowi w naszym projekcie biblioteka stanie się dla mieszkańców lokalnym centrum praktycznej wiedzy i przyciągnie nowych użytkowników. Rozwinięcie jednej z podstawowych funkcji biblioteki – dostępu do wiedzy i informacji – pokaże użytkownikom jak skutecznie wykorzystywać nowe technologie do rozwoju osobistego i zawodowego. Na zakończenie projektu zrealizujecie wspólnie z mieszkańcami dostępne dla wszystkich i dobrze widoczne wydarzenie publiczne: plenerowy festyn będący okazją do dobrej zabawy i niosący odpowiedzi na wiele praktycznych pytań i problemów. W udzielaniu odpowiedzi pomogą Wam eksperci. Spotkania z nimi będą się odbywały przy pomocy technologii wideokonferencyjnej, a przekazywana przez nich wiedza znajdzie się na internetowej platformie służącej za repozytorium wiedzy.
 
Fundacja Nowe Media zrealizowała do tej pory wiele przedsięwzięć z wykorzystaniem nowych technologii, nowych mediów i mediów społecznościowych. Jednym z nich, największym w skali, była Młodzieżowa Akcja Multimedialna (www.mam.media.pl), w której wzięło udział ponad 700 szkół. Czas na biblioteki!
 
Do udziału w projekcie zapraszamy pracowników 40 bibliotek. Szukamy osób lubiących działać w grupie, tworzyć zaangażowane zespoły, szukających sposobów, by do bibliotek przyciągnąć ludzi, którzy nie mają zwyczaju ich odwiedzać. 

Projekt polega na...

realizacji pięciu komponentów, które w znacznej części wystąpią równolegle: 

1. Szkolenia i warsztaty.

Szkolenie dla bibliotekarzy. Zaprosimy na nie do Warszawy niewielkie, 10-osobowe grupy. Zajęcia potrwają od piątkowego popołudnia do niedzielnego wieczora. To szkolenie rozwinie w Tobie kompetencje animatorsko – liderskie, dzięki niemu poznasz techniki motywowania ludzi i rozwiązywania konfliktów, nauczysz się zasad pracy projektowej z pozycji lidera, jak pracować z grupą, która gromadzi ludzi z różnych pokoleń. Podpowiemy Ci także, jak pozyskać dla projektu lokalne autorytety i stworzyć koalicję wspierającą bibliotekę. Zdobyta wiedza ułatwi Ci rekrutację pozostałej części grupy i sprawną realizację zadań.
 
Warsztaty i szkolenia dla grup uczestniczących w projekcie. Będą się odbywały u Was, w bibliotece, lub w innym dogodnym lokalu w Waszej miejscowości. Zebrana przez Ciebie grupa współpracowników weźmie udział w czterech spotkaniach warsztatowo-szkoleniowych (3 dwudniowe i jedno jednodniowe, podsumowujące), w czasie których Twoi współpracownicy zostaną wyposażeni w wiedzę na temat:
 
 • pracy w grupie metodą projektową,
 • organizowania i prowadzenia publicznych wydarzeń związanych z wiedzą,
 • krytycznego odbioru informacji zawartych w sieci, 
 • posługiwania się mediami społecznościowymi (m.in. blogi, filmy, galerie zdjęć),
 • budowania skutecznego przekazu za pomocą mediów społecznościowych i tradycyjnych,
 • umiejętności posługiwania się narzędziami z obszaru nowych mediów (np. Qmam system pozwalający tworzyć multimedialne czasopismo, które grupa przygotuje dla mieszkańców).
2. Budowa serwisu internetowego łączącego bazę wiedzy praktycznej (nagrania audio i wideo, teksty, prezentacje) z funkcjami społecznościowym. Serwis ten zbudujemy dla Was, przy Waszej pomocy, zbierając od Was informacje o tym, jakie praktyczne problemy interesują mieszkańców Waszych miejscowości. Serwis będzie repozytorium wiedzy eksperckiej i będzie miał dwa zasadnicze cele:
 
 • dostarczenie aktualnych i rzetelnych informacji dotyczących ważnych problemów praktycznych, np. wybór pracy, praca zagranicą, porównanie kosztów i efektywności różnych systemów ogrzewania, ocieplenia domów itp., gospodarowanie budżetem domowym, sprawy związane ze zdrowiem, pierwszą pomocą, czy właściwym odżywaniem, (pamiętajcie, że to tylko przykłady, a ostateczna lista tematów będzie Waszym dziełem),
 • udostępnianie i komentowanie treści przez mieszkańców, dzięki czemu Ty lepiej poznasz potrzeby odbiorców (jakie treści ich interesują, czego szukają), a Twój zespół będzie mógł wymieniać się doświadczeniem i dobrymi praktykami z uczestnikami projektu z innych miejscowości.
3. Tworzenie internetowej publikacji multimedialnej (e-gazety) dla mieszkańców. Zadanie zintegruje zespół wokół realizacji mini-projektu, pozwoli na przećwiczenie zdobytych umiejętności z zakresu konstruowania informacji kierowanych do społeczności lokalnej, krytycznego odbioru informacji zawartych w Sieci, budowania skutecznego przekazu za pomocą mediów, a także reklamowania własnych przedsięwzięć. Mieszkańcy otrzymają dostęp do publikacji przedstawiającej interesujące ich kwestie zgłoszone podczas badania potrzeb. 
E-gazeta będzie oparta na platformie Qmam opracowanej przez naszą Fundację. Przykłady e-gazet możesz obejrzeć tu: www.mam.media.pl.
 
4. Interaktywne spotkania z ekspertami. Odpowiadanie na praktyczne pytania wymaga głębokiej wiedzy. O jej udzielenie poprosimy ekspertów, którzy nie tylko przygotują dla nas literaturę, czy prezentacje, ale także będą dostępni do bezpośrednich spotkań realizowanych w technice wideokonferencyjnej. Kontakt z ekspertem w czasie rzeczywistym umożliwi uczestnikom projektu zadanie pytań, jakie się nasuną w czasie spotkań i uzyskanie fachowej wiedzy, niezależnie od geograficznego dystansu dzielącego obie strony spotkania on-line.
 
5. Organizacja „Festynu Wiedzy Praktycznej”. Będzie dla zespołu projektowego szansą na praktyczne sprawdzenie swoich umiejętności, a dla mieszkańców okazją do integracji, dobrej zabawy oraz otrzymania w atrakcyjnej formie dostępu do wiedzy na tematy związane z codziennym życiem i rozwojem osobistym. Katalog potrzeb społeczności lokalnej związanych z wiedzą praktyczną zostanie doprecyzowany wcześniej i posłuży Wam do zbudowania scenariusza Festynu.

Harmonogram projektu:

listopad 2012 – 2,5-dniowe szkolenia dla bibliotekarzy w Warszawie.
 
listopad – połowa grudnia 2012 - (po szkoleniu bibliotekarzy / bibliotekarek) - rekrutacja zespołu współpracowników uczestniczących w projekcie (pracownik biblioteki/współpracownik biblioteki + kilkoro osób) przy wirtualnym wsparciu animatorów Fundacji Nowe Media; pierwszy kontakt animator – bibliotekarz/bibliotekarka
 
listopad – styczeń 2013 – I. spotkanie szkoleniowo-warsztatowe dla uczestników projektu: integracja grupy, poznanie pierwszych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych - blogi, obecność w social mediach, prawo autorskie w korzystaniu z TIK, odświeżenie bądź rozpoczęcie budowy lokalnego partnerstwa wokół "Festynu Wiedzy Praktycznej".
 
połowa lutego – marzec 2013 - II. szkolenie dla uczestników projektu: darmowe programy graficzne i do obróbki zdjęć, platforma Qmam System (powstanie pierwszego numeru e-gazety), planowanie działań związanych z organizacją "Festynu Wiedzy Praktycznej" 
 
marzec – połowa kwietnia 2013 - III. szkolenie dla uczestników projektu: darmowe programy do tworzenia stron internetowych (CMS), dopięcie scenariusza "Festynu" na ostatni guzik
 
maj - czerwiec 2013 - przeprowadzanie "Festynów Wiedzy Praktycznej"
 
maj - czerwiec 2013 (po przeprowadzeniu "Festynu") - IV. szkolenie dla uczestników projektu - ewaluacyjne: darmowe programy do prezentacji, ewaluacja i podsumowanie projektu, przygotowanie prezentacji podsumowującej
 
lipiec – wrzesień 2013 - zebranie dobrych praktyk w projekcie, przygotowanie publikacji
 
jesień 2013 – prezentacja publikacji i dobrych praktyk w czasie konferencji bibliotekarzy
 

Uczestnicy naszych projektów widzą je tak:

„Wykorzystanie systemu Qmam i wideokonferencji w projekcie edukacyjnym to uczenie się za pomocą nowych technologii. Uczniowie używają narzędzi, które dają im możliwość rozwijania wielu talentów. Zyskują też bezpośredni dostęp do ciekawych ludzi, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Dla nauczycieli to innowacja pedagogiczna. Lubimy to!”
 
Wanda Nowak, nauczycielka w Publicznym Gimnazjum nr 13 w Sosnowcu. Szkoła uczestniczyła w projekcie "PRL w Qmamie"
 
„Dzięki projektom Fundacji Nowe Media rozwijam się jako lider. Udział w nich dał mi praktyczną wiedzę o funkcjonowaniu mediów, o komunikacji i aktywności społecznej. Wiem, jak działać i jak o tym informować.”
 
Grzegorz Marusiński, absolwent Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Radomsku, redaktor serwisu Działasz.pl, redaktor naczelny qmama „Elektrowstrząs”, młodzieżowy lider społeczny, uczestnik kilku projektów Fundacji, m.in. Młodzieżowej Akcji Multimedialnej i Młodzieży w Działaniu
 

Dzięki projektowi zyskują... 

Bibliotekarka/Bibliotekarz:

 • weźmiesz udział w 2,5-dniowym szkoleniu w Warszawie,
 • nauczysz się skutecznie wykorzystywać nowe media i technologie do promocji biblioteki i wydarzeń przez nią organizowanych,
 • weźmiesz udział w wideospotkaniach z ekspertami w wybranych dziedzinach – interaktywny kontakt w czasie rzeczywistym pozwoli Ci uzyskać fachową wiedzę, niezależnie od geograficznego dystansu dzielącego Cię od rozmówcy,
 • dowiesz się, jak spożytkować zasoby dostępne w Internecie, aby rozwinąć siebie i doradzać mieszkańcom w kwestiach codziennych (autoprezentacja, praca, prawo, ekonomia, zdrowie, funkcjonowanie społeczności lokalnej) oraz zawodowych,
 • rozwiniesz swoje umiejętności animacyjne i liderskie – poprzez udział w warsztatach, współpracę z grupą uczestników (aktywnych mieszkańców) przy przygotowywaniu qmam (e-gazety) oraz przy organizacji wspólnego przedsięwzięcia „Festynu Wiedzy Praktycznej”, we współpracy z przedstawicielami lokalnych organizacji, instytucji i/lub firm.

Biblioteka:

 • wzmocni swój status jako lokalne centrum wiedzy – będzie przekazywać wiedzę różnym grupom mieszkańców, wykorzystując nowe technologie i media społecznościowe,
 • powiększy grono użytkowników o aktywnych mieszkańców i grupy dotychczas niekorzystające z zasobów biblioteki,
 • nawiąże lub wzmocni współpracę z lokalnymi partnerami,
 • wypracuje nowy wizerunek instytucji wykorzystującej media, nowe technologie i posiadającej kadrę dysponującą kompetencjami kluczowymi we współczesnym świecie,
 • otworzy się na rozwój wolontariatu przy bibliotece, poprzez włączenie w projekt aktywnych mieszkańców.

Odbiorcy:

 • wezmą udział w spotkaniach warsztatowych, ucząc się obsługi wartościowych narzędzi ułatwiających oraz motywujących do rozwoju osobistego i zawodowego (programów graficznych, zarządzania treścią stron internetowych, obsługi systemu Qmam służącego edycji e-gazet),
 • poznają możliwości i wykorzystają w praktyce system wideokonferencji – to dzięki niemu wezmą udział w spotkaniach z ekspertami w wybranych dziedzinach w czasie rzeczywistym, co pozwoli im na uzyskanie fachowej wiedzy, niezależnie od geograficznego dystansu dzielącego ich i rozmówcę,
 • otrzymają dostęp do wartościowej wiedzy: bazy wiedzy praktycznej i multimedialnej e-gazety odpowiadającej na pytania zgłaszane przez mieszkańców a tworzonej przez lokalny zespół,
 • doświadczą radości i satysfakcji płynącej z pełnego, świadomego korzystania z nowych narzędzi i informacji,
 • poznają się lepiej, zintegrują poprzez wspólne opracowanie e-gazety, organizację i uczestnictwo w Festynie Wiedzy Praktycznej.

Przed przystąpieniem do projektu musisz wiedzieć...

 • Biblioteki uczestniczące w projekcie nie ponoszą żadnych kosztów, np. podróży i pobytu na warsztatach, czy wykorzystania narzędzi technologicznych takich jak system Qmam (do tworzenia e-gazety) i sprzęt do wideokonferencji.
 • W trosce o racjonalizację kosztów i trwałość efektów podpiszemy z Wami umowę zobowiązującą do aktywnego podjęcia działania w czasie trwania projektu i zorganizowania „Festynu Wiedzy Praktycznej”. 
 • Oczekujemy otwartości do współpracy z tymi, dla których biblioteka może być miejscem uzyskiwania informacji przydatnych do rozwoju zawodowego lub osobistego: lokalnymi liderami opinii, młodzieżą, seniorami, osobami aktywnymi zawodowo.
 • Do udziału w projekcie może zgłosić się więcej niż jeden pracownik biblioteki lub inna osoba wskazana przez bibliotekarza, deklarująca stałą współpracę z biblioteką. 
 • W pierwszej fazie realizacji projektu będzie konieczne – z inicjatywy biblioteki – zrekrutowanie grupy aktywnych współpracowników, która weźmie udział w warsztatach oraz organizacji „Festynu Wiedzy Praktycznej”. Podpowiemy jak to zrobić w czasie pierwszego szkolenia wstępnego dla bibliotekarzy, które odbędzie się w Warszawie. Liczymy, że biorąc udział w szkoleniu zechcesz przyjąć rolę inspiratora i koordynatora działań grupy aktywnych mieszkańców.
 • Pozostałe warsztaty organizowane będą dla grup do 10 osób i będą odbywać się w bibliotekach lub innych miejscach dogodnych dla grup biorących udział w projekcie. Przewidujemy trzy dwudniowe warsztaty i jedno spotkanie ewaluacyjne trwające jeden dzień. Dzień szkoleniowy to w praktyce ok. 6 godzin; zakładamy, że możemy rozkładać je elastycznie – zgodnie z możliwościami czasowymi grup. 

FAQ

Ile czasu, jako bibliotekarka / bibliotekarz, muszę poświęcić na udział w projekcie?
 
W czasie trwania projektu odbędzie się jedno 2,5-dniowe szkolenie dla bibliotekarzy (w Warszawie) i cztery warsztaty (trzy 2-dniowe i jeden 1-dniowy) dla zespołu w Twojej bibliotece. Dzień warsztatowy to 6 godzin zegarowych. Warto też doliczyć czas na działania związane z organizacją i przeprowadzeniem „Festynu Wiedzy Praktycznej”, przygotowaniem e-gazety czy badaniem potrzeb lokalnych. Szacujemy, że przy podziale zadań i sprawnej pracy całej grupy oraz wsparciu naszego animatora, ten czas nie powinien przekroczyć kilkudziesięciu godzin rozłożonych na kilka miesięcy.
 
Dlaczego mam organizować „Festyn Wiedzy Praktycznej”?
 
To ważne wydarzenie dla realizacji całego projektu – nagłośni projekt w Twojej miejscowości, przyciągnie czytelników poszukujących praktycznych informacji, ułatwi dotarcie do dużej grupy odbiorców w krótkim czasie. Duża część treści warsztatowych i konsultacji animatorów będzie koncentrować się wokół wsparcia Waszych zespołów w realizacji tego zadania. Możecie liczyć na pomoc zarówno na etapie powstawania grupy aktywnych uczestników projektu, jak i w czasie organizacji Festynu – będziemy podpowiadać, jak to zrobić. Organizacja i przeprowadzenie Festynu nie będzie się wiązać z żadnymi kosztami dla biblioteki. 
 
W jaki sposób mam stworzyć zespół aktywnych uczestników projektu?
 
Temu zagadnieniu poświęcimy dużo czasu w czasie pierwszego szkolenia w Warszawie. Zastanowimy się wspólnie z Wami, jak wykorzystać zasoby, które są już w tej chwili dostępne lokalnie dla każdej z bibliotek. Zastanowimy się jak wykorzystać koalicje, partnerstwa, grupy działania, w których biblioteka jest obecna. Odwołamy się do planów rozwoju bibliotek i do Waszych pomysłów na stworzenie takiego zespołu. Wspólnie przygotujemy plan tworzenia zespołu. Z takim przygotowaniem pozyskiwanie aktywnych uczestników projektu pójdzie łatwiej!
 

Fundacja Nowe Media

 
Misją Fundacji Nowe Media jest prowadzenie edukacji medialnej rozumianej jako krzewienie wśród uczestników dialogu medialnego, a zwłaszcza młodych ludzi, świadomego i odpowiedzialnego stosunku do komunikatów, których są nadawcami i odbiorcami. 
 
W opinii Fundacji kluczową sprawą jest uświadomienie uczestnikom dialogu medialnego, że wybory, jakich codziennie dokonują jako nadawcy i odbiorcy tych komunikatów mają zasadnicze znaczenie zarówno dla nich, jak i dla otaczającego ich świata. Dzięki tym wyborom mogą oni realnie przyczynić się do zmiany biegu wydarzeń – w kierunku pozytywnym lub negatywnym. 
 
Fundacja ujmuje to w hasło: 
Mam wybór! Mam znaczenie! Mam media!
 
Fundacja wdraża najnowocześniejsze technologie komunikacyjne w celu upowszechniania i ochrony wolności 
i praw człowieka, komunikacji między społeczeństwami i kulturami oraz wspomagania rozwoju demokracji. W tym kontekście należy wspomnieć w szczególności o dwóch narzędziach. Pierwszym jest stworzona przez Fundację platforma Qmam System, służąca do tworzenia multimedialnej e-gazety. Praca w tym systemie pozwala poznawać świat mediów w sposób praktyczny, a więc najskuteczniejszy. Drugim jest system wideokonferencyjny, dzięki któremu wiedza posiadana przez najwybitniejszych naukowców może stać się dostępna w najmniejszych nawet ośrodkach.
 
www.fundacjanowemedia.org
 
Kontakt:
Marcin Grudzień
tel. (22) 404 38 58
e-mail: marcin.grudzien@nowemedia.info
 
 
Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!