MŁODZI, TWÓRCZY LUDZIE W BIBLIOTECE

 

 Młodzi ludzie zadają pytania, kim są oraz jaki jest świat, który ich otacza.
W bibliotece znajdą ludzi i zasoby, które pomogą im
w twórczy sposób znaleźć na nie odpowiedzi.

Zapraszamy do…

udziału w projekcie, dzięki któremu biblioteki wypełnią się młodymi ludźmi ciekawymi wiedzy, gotowymi do podejmowania nowych wyzwań. Wypełnią się młodymi ludźmi oczekującymi spotkania z otwartymi dorosłymi. Zapraszamy na szkolenia oraz do skorzystania z różnorodnego wsparcia bibliotekarzy w podejmowaniu inicjatyw, których adresatem będą młodzi ludzie, a które będą dotyczyły:

 • aktywności obywatelskiej,
 • bezpieczeństwa w Internecie,
 • kultury,
 • poruszania się na rynku pracy.

Biblioteka zyska wielu młodych przyjaciół korzystających z jej usług, ale także gotowych do współpracy z bibliotekarzami w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

Projekt polega na…

wsparciu bibliotekarzy i bibliotekarek w pracy z młodymi ludźmi poprzez (1) konsultacje, (2) szkolenia tematyczne, (3) doradztwo i (4) sieci wymiany doświadczeń.

Ad. 1. Konsultacje.

Oferujemy wsparcie merytoryczne poprzez konsultacje telefoniczne, on-line lub bezpośrednio w Państwa regionie. Omówimy projekty modelowe – dobre praktyki włączania młodych ludzi do aktywności w bibliotece. Projekty modelowe są umieszczone na platformie www.labib.pl:

Projekt modelowy nr 1: Młodzieżowa Rada Programowa
Projekt modelowy nr 2: Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności
Projekt modelowy nr 3: Debata z młodzieżą w bibliotece
Projekt modelowy nr 4: Lekcja biblioteczna 2.0 – graj wiedzą

Bibliotekarze zainteresowani złożeniem wniosku grantowego do konkursu „Aktywna Biblioteka” będą mogli z nami przedyskutować swoje pomysły. Zapewniamy im:

 • doradztwo telefoniczne, e-mailowe oraz Skype,
 • 5 spotkań regionalnych w województwach: lubelskim, warmińsko – mazurskim, pomorskim, i dolnośląskim. W spotkaniach wezmą udział członkowie zespołu Civis Polonus i bibliotekarze doświadczeni w pracy z młodzieżą.

Ad. 2. Szkolenia tematyczne

Szkolenia poprowadzi para trenerów, a wezmą w nich także udział - w roli ekspertów -  bibliotekarze mający doświadczenie w pracy z młodzieżą. Szkolenia będą prowadzone metodami warsztatowymi, ale również będziemy stosować symulację pewnych działań, które można prowadzić w bibliotece, by dać uczestnikom możliwość osobistego ich doświadczenia (np. debatowanie).

W czasie szkoleń:

 • uczestnicy dowiedzą się, jaka jest współczesna młodzież, czym się interesuje, co jest dla niej ważne, jakie ma dylematy i problemy;
 • będziemy prezentować inspirujące przykłady działań prowadzonych w  bibliotekach adresowanych do młodych ludzi. Działania te są rozwijające dla młodych oraz dają wiele satysfakcji bibliotekarzom;
 • uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób współpracować z innymi instytucjami lokalnymi planując działania dla młodzieży;
 • przedstawimy zasady skutecznej pracy z młodzieżą i atrakcyjne metody pasujące do bibliotek (m.in. prowadzenia debat, konsultacji publicznych z młodzieżą w bibliotece).

Czas trwania szkolenia: Szkolenia będą trwały 3 dni.

Miejsce szkoleń: szkolenia odbędą się w centrach regionów, tak by odległość nie stanowiła trudności dla uczestników.

Ad. 3. Doradztwo

Bibliotekarze i bibliotekarki, którzy będą realizować działania adresowane do młodzieży będą mogli liczyć na doradztwo w postaci:

 • stałego kontaktu e-mailowego;
 • doradztwa indywidualnego. Zainteresowane biblioteki otrzymają opiekuna – osobę, która odwiedzi ich w ich bibliotece, a następnie poprzez kontakt telefoniczny i e-mailowy będzie doradzała, w jaki sposób pokonywać pojawiające się trudności. Opiekunowie będą osobami doświadczonymi w pracy z młodzieżą i w bibliotekach w obszarze aktywności obywatelskiej.

Ad. 4. Sieci wymiany doświadczeń.

Planujemy połączyć biblioteki zainteresowane doradztwem w grupy powiatowe lub regionalne. Zostanie zorganizowanych 5 doradczych spotkań regionalnych (po szkoleniach), tak by ich uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami i wzajemnie pomóc sobie w rozwiązywaniu problemów. Spotkania będą trwały 4 godziny.

Dzięki projektowi…

 • biblioteka stanie się bardziej przyjazna dla młodych ludzi, dzięki dopasowaniu swojej oferty do specyficznych potrzeb tej licznej grupy mieszkańców;
 • w bibliotekach powstaną grupy młodych wolontariuszy, przyjaciół bibliotek;
 • zwiększy się zainteresowanie i korzystanie z biblioteki przez młodzież;
 • zostaną nawiązane dobre relacje ze szkołami, które staną się partnerem biblioteki;
 • biblioteka stanie się miejscem spotkań młodych ludzi oraz podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej.

Przed przystąpieniem do projektu…

musisz wiedzieć o tym, że:

 • szkolenie będzie trwało 3 dni,
 • będziemy koncentrować się na pracy z młodzieżą w wieku 13 – 25 lat.

Aby wziąć udział w projekcie…

 • musisz być otwarty na młodych ludzi,
 • pomocne będzie zainteresowanie lokalnymi sprawami publicznymi,
 • ważna będzie gotowość do współpracy z innymi instytucjami, a szczególnie szkołami.


Fundacja Civis Polonus

Fundacja Civis Polonus od 10 lat zajmuje się edukacją obywatelską. Szczególnie interesuje nas tworzenie okazji do tego, by młodzi ludzie doświadczyli radości bycia obywatelami! Czyli, żeby interesowali się swoimi społecznościami lokalnymi, poznawali je, lepiej rozumieli oraz podejmowali skuteczne działania na ich rzecz. Te skuteczne działania obywatelskie budują bowiem w młodych ludziach poczucie mocy i sprawstwa w życiu publicznym. Wspieramy samorządność uczniowską i młodzieżowe rady dzielnic, gmin i miast. Pracujemy od 3 lat z bibliotekami wspierając je w organizowaniu dyskusji i konsultacji na temat ważnych problemów lokalnych.

www.civispolonus.org.pl

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!


 
Miłosz Ukleja
tel.: 509 725 536
mail: milosz.ukleja@civispolonus.org.pl
Skype: milosz.civispolonus

Szczegółowe informacje:
www.civispolonus.org.pl
www.biblioteki.org
www.labib.pl