Rozpoczynamy nabór uzupełniający o oferty organizacji pozarządowych. Fundacja Nowe Media, Civis Polonus, Centrum Edukacji Obywatelskiej i v4Sport mają kilka wolnych miejsc.

Ci z Państwa, którzy nie otrzymali żadnej z ofert bądź nie ubiegali się o współpracę z organizacjami pozarządowymi i mają plany rozwoju biblioteki zatwierdzone przez trenera CAL, mają szansę na udział w ciekawych projektach.

Należy do 18 października wypełnić formularze zgłoszeniowe w Wordzie i odesłać je na adres mailowy koordynatora podany poniżej:

W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorami każdej z organizacji. 

67 bibliotek z I rundy ubiegało się o oferty sześciu organizacji pozarządowych. Znamy wstępne wyniki naboru. Od poniedziałku 1 października do 8 października przedstawiciele organizacji:Civis Polonus, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacji Nowe Media, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Fundacja Volunteers for Sport oraz Fundacji Wspomagania Wsi będą potwierdzać udział zakwalifikowanych bibliotek. Ci z Państwa, którzy nie otrzymali żadnej z ofert, będą mogli wziąć udział w naborze uzupełniającym. O szczegółach poinformujemy po 10 października.

Wstępne wyniki naboru: kliknij tutaj aby zobaczyć listę bibliotek z I rundy, które otrzymały oferty współpracy od organizacji pozarządowych.

Pobierz listę (plik PDF)

Serdecznie gratulujemy!

 
Kto mógł ubiegać się o oferty organizacji?
 
Do ubiegania się o oferty organizacji uprawnione były biblioteki z I rundy, które zaktualizowały plan rozwoju, napisały go w Wirtualnym Segregatorze (WS) i uzyskały akceptację trenera CAL.
 
Aby zwiększyć szanse otrzymania oferty, jedna biblioteka mogła ubiegać się maksymalnie o cztery oferty i nadać im rangi zgodnie z preferencjami.
 
Jedna biblioteka może otrzymać jedną ofertę. 
 
Kiedy zaczną się działania?
 
Współpraca z organizacjami zacznie się w listopadzie 2012 i potrwa do czerwca 2013.
 
Co proponują organizacje?
 
Dzięki współpracy bibliotekarzy i doświadczonych organizacji pozarządowych Państwa biblioteki poszerzą i wzbogacą swoją działalność, a mieszkańcy będą mieli w zasięgu ręki praktyczną, wartościową wiedzę i informację dotyczącą pracy i rozwoju zawodowego, finansów osobistychzdrowiaprofilaktyki, sportu oraz spraw społeczności. Bibliotekarze i bibliotekarki, wspierani przez zewnętrznych ekspertów, poprowadzą atrakcyjne spotkania, doradztwo, zajęcia dla osób w różnym wieku, dyskusje i konsultacje dla społeczności. Biblioteki z I rundy mają do wyboru inny zestaw ofert niż biblioteki z II rundy.
 
Jak organizacje będą pomagać bibliotekarzom?
 
Bibliotekarze otrzymają wsparcie, dostosowane do charakteru usługi, którą będą wprowadzać. Większość organizacji przewidziała szkolenia. Będą one mieć aktywną, warsztatową formę. Odbędą się albo regionalnie, albo w Warszawie. Niektóre będą połączone z wizytami studyjnymi. Ponadto do bibliotek przyjadą doradcy, aby lepiej poznać potrzeby bibliotekarzy i oczekiwania mieszkańców, a także  aby wspólnie przeprowadzić niektóre aktywności. Doradcy będą udzielali konsultacji telefonicznie, przez Skype, Gadu-Gadu i za pośrednictwem forów internetowych. Niektóre organizacje przekażą małe granty, inne zakupią potrzebne materiały do bibliotek. Bibliotekarze otrzymają gotowe scenariusze spotkań z mieszkańcami, dowiedzą się jak udostępniać użytkownikom narzędzia i bazy internetowe przygotowane przez organizacje, a gotowe do wykorzystania materiały promocyjne pomogą bibliotekarzom nagłośnić nowe usługi wśród mieszkańców i prowadzić rzecznictwo. Bibliotekarze nie ponoszą kosztów związanych ze swoim uczestnictwem. 
 
Gdzie szukać informacji?
 
Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z organizacjami pozarządowymi. Kontakty do koordynatorów są umieszczone w opisach ofert, które znajdziecie Państwo na stronie www.biblioteki.org (w zakładce "Dla uczestników").
 
 1. „Biblioteka – lokalne centrum praktycznej wiedzy”, Fundacja Nowe Media. Ty i Twoi czytelnicy zdobędziecie nową wiedzę oraz narzędzia, które pozwolą Wam w pełni korzystać z zasobów Internetu, nowych technologii, mediów społecznościowych. To, co mogło wcześniej budzić rezerwę, stanie się użyteczną codziennością. 
   
 2. „Praca: Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy”, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Projekt, dzięki któremu użytkownicy Twojej biblioteki będą chętniej wstawać każdego dnia i czerpać radość z wykonywanej pracy! Przygotujemy biblioteki do pełnienia roli lokalnych centrów wsparcia dla osób poszukujących pracy lub planujących karierę zawodową. 
   
 3. „Pielęgniarstwo dla zdrowia społeczności. Edukacja zdrowotna w bibliotece”, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. Szansa dla Ciebie i Twoich czytelników, by zachować zdrowie i wydłużyć życie. Edukacja prozdrowotna wciąż potrzebuje świadomych, aktywnych ambasadorów. Możesz zostać jednym z nich, a Twoja biblioteka awansować do miana lokalnego lidera promocji zdrowia i profilaktyki. Działaj na zdrowie! 
   
 4. „Prosto i przystępnie o domowych finansach”, Fundacja Wspomagania Wsi. Odsłaniamy tajniki mądrego gospodarowania budżetem domowym! Przyłącz się do nas i upowszechniaj wiedzę z zakresu podstawowej edukacji finansowej podczas zajęć w bibliotece. 
   
 5. „Ruszaj się i odkrywaj świat”, Fundacja Volunteers for Sport. Otwórz swoją bibliotekę na całkowicie nowy obszar, jakim jest zdrowy tryb życia. Zaangażuj dzieci, urozmaicając ofertę biblioteki o interaktywne zajęcia, wirtualne podróże i wielką przygodę ze... sportem. 
   
 6. „Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych”, Civis Polonus. Stwórz w bibliotece przestrzeń 3D - debaty, dyskusji, decyzji. W tym projekcie biblioteka to miejsce centralne, miejsce spotkania i rozmowy mieszkańców oraz lokalnych władz o wspólnych sprawach. 
Dlaczego warto?
 
Świat bibliotek i świat pozarządowy mają sobie dużo do zaproponowania. Organizacje pozarządowe mają unikalną wiedzę i doświadczenie w rozwiązywaniu konkretnych problemów istotnych dla mieszkańców wsi i mniejszych ośrodków miejskich. Organizacje mogą wspomóc bibliotekarki i bibliotekarzy w ich codziennych staraniach, aby biblioteka stała się otwartym, atrakcyjnym miejscem spotkań, w którym ważna jest zarówno tradycja miejscowości, jak i korzystanie z nowych technologii. 
 
Ludzie zauważą biblioteki i ich potencjał.
 

Sprawdź sam / sama w opisach poszczególnych ofert!  

Do pobrania:
Katalog wszystkich ofert organizacji pozarządowych dla bibliotek (plik MS Word)
Katalog wszystkich ofert organizacji pozarządowych dla bibliotek (plik PDF)