EDUKACJA ZDROWOTNA 
W BIBLIOTECE –
PIELĘGNIARSTWO DLA
ZDROWIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ  

 

 

„Zdrowy Tydzień” w BP w Stróży, czerwiec 2011

„Więcej wysiłku wymaga udawanie, że się wie, 
niż dowiedzenie się.” 
 Agatha Christie

 

Zapraszamy do... 

czerpania ze źródła wiedzy o lepszym życiu. Ciesząc się zdrowiem masz większe szanse na samorealizację, łatwiej budujesz satysfakcjonujące relacje i adaptujesz się do zmian. Kilka prostych nawyków i standardowe działania profilaktyczne potrafią znacznie podnieść szansę na zachowanie zdrowia i wydłużyć życie, jednak edukacja prozdrowotna wciąż potrzebuje świadomych, aktywnych ambasadorów. Możesz zostać jednym z nich, a Twoja biblioteka awansować do miana lokalnego lidera promocji zdrowia i profilaktyki. Działaj na zdrowie! 

Projekt polega na...

dostarczeniu Tobie, mieszkańcom Twojej miejscowości oraz użytkownikom biblioteki informacji z zakresu edukacji zdrowotnej. Proponujemy trzy moduły tematyczne, z których każdy obejmuje promocję zdrowia oraz jedno wybrane zagadnienie:
 
 • profilaktykę chorób cywilizacyjnych,
 • profilaktykę chorób nowotworowych,
 • profilaktykę w urazach i wypadkach drogowych.
Do udziału zapraszamy 20 bibliotek z województw: dolnośląskiego, kujawsko – pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, śląskiego, warmińsko – mazurskiego, zachodniopomorskiego

Przebieg projektu:

 • Szkolenie łączone – prowadzone przez psychologa, jednodniowe, integrujące zajęcia dla bibliotekarek / bibliotekarzy i pielęgniarek/ pielęgniarzy, mające na celu nawiązanie prawidłowej komunikacji w zespołach realizujących zadania.
 • Szkolenie dla bibliotekarek / bibliotekarzy - jednodniowe spotkanie, podczas którego dowiesz się, jak sprawdzić, czego chcą się dowiedzieć o zdrowiu i profilaktyce mieszkańcy Twojej miejscowości (badanie potrzeb) oraz jak wzbudzić zainteresowanie spotkaniami z edukatorami zdrowotnymi. Szkolenie odbędzie się w październiku 2012 r. Wybór miejsca szkolenia nastąpi po zamknięciu etapu rekrutacji bibliotek do projektu.
 • Spotkania - prelekcje w bibliotece – edukacja zdrowotna społeczności lokalnych prowadzona przez pielęgniarki / pielęgniarzy we współpracy z pracownikami bibliotek. W zależności od zakresu tematycznego uczestnicy spotkań będą grupowani w oparciu o kryterium wieku (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy). W każdej z 20 zaangażowanych bibliotek odbędzie się co najmniej jedno spotkanie. W przypadku znacznego zainteresowania, będzie możliwość przeprowadzenia kolejnych maksymalnie dwóch spotkań – prelekcji w 5 bibliotekach lub dodatkowego jednego spotkania w 10 bibliotekach.
 • Materiały informacyjne – scenariusze aktywności z formularzami badania potrzeb lokalnej społeczności w zakresie edukacji zdrowotnej, scenariusze spotkań – prelekcji, przygotowane w formie konspektów umożliwiających ich łatwe powielenie oraz scenariusze szkoleń dla bibliotekarzy ułatwiające dzielenie się wiedzą.
 • Doradztwo indywidualne – konsultacje online. Edukator zdrowia – specjalista pielęgniarstwa, który spotka się z mieszkańcami, będzie dla nich dostępny w tygodniu po spotkaniu codziennie przez 2 godziny - on-line udzieli odpowiedzi na pytania uczestników związane z tematem przeprowadzonego spotkania. Informacja o dyżurach eksperta będzie dostępna na stronie internetowej biblioteki. 
 • Spotkanie podsumowujące realizację projektu, które może się odbyć w ramach Kongresu Bibliotek Publicznych i/lub Kongresu Pielęgniarstwa Polskiego.

Dlaczego to takie ważne...

„Ułatwienie dostępu do informacji z zakresu ochrony zdrowia przyczyni się do zwiększenia świadomości społeczeństwa w tym obszarze, co bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie obciążenia systemu opieki zdrowotnej - w myśl zasady: świadome społeczeństwo to zdrowsze społeczeństwo.” 

Dzięki projektowi zyskują...

Bibliotekarka / bibliotekarz:

 • staniesz się liderem edukacji zdrowotnej w swojej społeczności oraz fachowym pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami a ekspertami medycznymi – pielęgniarkami,
 • zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Tobie, Twoim bliskim oraz użytkownikom biblioteki cieszyć się lepszym zdrowiem, a tym samym wieść pełniejsze życie.

Biblioteka:

 • zostanie zaopatrzona w zestaw przystępnych profesjonalnych materiałów ułatwiających prowadzenie edukacji zdrowotnej w trakcie i po zakończeniu projektu (także szkolenie bibliotekarek i bibliotekarzy w tym zakresie),
 • poszerzy grono partnerów o specjalistów z dziedziny ważnej i bliskiej użytkownikom bibliotek – edukatorów zdrowotnych, ekspertów, specjalistów pielęgniarstwa,
 • dotrze ze swoją propozycją do odbiorców w różnym wieku: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów.

Odbiorcy:

 • otrzymają wiedzę i narzędzia, które pomogą im w poprawienia stanu zdrowia i jakości życia,
 • poprzez kontakt ze specjalistami (podczas spotkań i konsultacji online) będą mogli uzyskać odpowiedzi na indywidualne pytania.

Przed przystąpieniem do projektu musisz wiedzieć...

 1. Zadania wymagające intensywniejszego współdziałania bibliotekarzy i ekspertów medycznych przypadają na okres jesienno – zimowy 2012/2013.
 2. Do Twoich zadań należeć będą: 
  - „badanie oczekiwań” wśród czytelników w proponowanym zakresie tematycznym,
  - organizacja spotkania z ekspertem oraz konsultacji on-line (przygotowanie pomieszczeń i sprzętu).
 3. Od uczestników oczekujemy chęci do przyjęcia na siebie roli lidera upowszechniającego zagadnienia związane z edukacją zdrowotną, nie tylko w społeczności lokalnej, ale także w sieci bibliotek skupionych wokół PRB.
 4. Biblioteka powinna dysponować przestrzenią i sprzętem pozwalającym na zorganizowanie spotkanie eksperta – edukatora zdrowia z grupą min. 10 osób.

FAQ

Czy są jakieś wymagania dotyczące minimalnej i maksymalnej liczby osób biorących udział w spotkaniu-prelekcji oraz czasu spotkania? 
 
Minimalna wymagana liczba uczestników spotkania-prelekcji to 10 osób, maksymalna liczba określona jest możliwościami lokalowymi biblioteki. W przypadku tematyki związanej z pierwszą pomocą spotkania będą realizowane w formie warsztatów, dlatego jednorazowo może brać w nich udział maksymalnie 15-18 osób. Szacunkowy czas potrzebny na przeprowadzenie spotkania-prelekcji wynosi 3 godz. lekcyjne (3x45 minut) i jest uzależniony od aktywności samych uczestników spotkania.
 
Czy biblioteka może wybrać więcej niż jeden moduł tematyczny spotkania - prelekcji? 
 
Tak, biblioteka może wybrać i zrealizować więcej niż jeden moduł tematyczny.
 
Jeżeli biblioteka nie dysponuje odpowiednią dla celów projektu powierzchnią (lokalem), czy może zmienić placówkę i zorganizować spotkanie poza?
 
Jeśli biblioteka nie dysponuje własną salą, zachęcamy do szukania innych możliwości i podjęcia współpracy z gminą, domem kultury, remizą, czy ośrodkiem zdrowia. Bez względu na metodę pozyskania miejsca, pamiętaj, że zapewnienie lokalu na spotkanie jest zadaniem biblioteki, ponieważ w budżecie projektu nie przewidziano środków na taki cel.

Aby wziąć udział w projekcie…

Biblioteka powinna dysponować przestrzenią i sprzętem (rzutnik, ekran, komputer, dostęp do internetu), pozwalającym na zorganizowanie spotkanie eksperta – edukatora zdrowia z grupą min 10 osób. 
 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 

PTP to towarzystwo naukowe z ponad 50 – letnią tradycją. Chcąc wykorzystać 4 tysięczny potencjał ludzi – przedstawicieli pielęgniarstwa, skupionych w 17  oddziałach, a przede wszystkim ich długoletnie doświadczenie zawodowe, postanowiliśmy zintensyfikować działania w zakresie edukacji zdrowotnej w społecznościach skupionych wokół bibliotek.
 
Jest to zbieżne z naszymi celami statutowymi, zakładającymi popularyzację zdobyczy naukowych, wdrażanie ich w praktykę także we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami.
 
www.ptp.na1.pl 
 
Kontakt: 
Danuta Kunecka
tel.: (91) 48 00 972
tel. kom.: 504-582-770
e-mail: dankak@autograf.pl
 
Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!