DZIECI I RODZICE W BIBLIOTECE

Bo jakie początki, takie będzie wszystko.
Jan Amos Komeński

Zapraszamy do …

… wzbogacenia oferty biblioteki o nowatorskie zajęcia dla małych dzieci i ich rodziców.
Projekt zwiększa wiedzę bibliotekarek i bibliotekarzy na temat społecznych, poznawczych i emocjonalnych potrzeb dzieci, podnosi ich umiejętności pracy z dziećmi i rodzicami oraz uczy, jak zwracać uwagę na bezpieczeństwo dzieci w Internecie.

Projekt „Dzieci i rodzice w bibliotece" wyrósł z naszych działań na rzecz tworzenia zajęć edukacyjno-rozwojowych dla dzieci poniżej 6. roku życia i ich rodzin w środowiskach wiejskich, gdzie oferta dla najmłodszych jest ograniczona. Korzystamy w nim z doświadczeń programu "Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców", w którego dwóch edycjach od 2010 roku uczestniczyły 133 biblioteki, szacujemy, że skorzystało z nich około 5000 dzieci oraz 2000 rodziców i opiekunów w całej Polsce: więcej informacji na blogu projektu: http://biblioteczne-dladzieci.blogspot.com.

Jesteśmy przekonani, że proponowane w projekcie „Dzieci i rodzice w bibliotece" działania zwiększą szanse edukacyjne dzieci mieszkających na wsi i w małych miastach, pomogą zrozumieć rodzicom, dlaczego tak ważne jest aktywne bycie z dziećmi oraz wpłyną na wzrost integracji społecznej w gminach, gdzie działają biblioteki.

Projekt polega na…

wprowadzeniu do oferty biblioteki zajęć przeznaczonych dla małych dzieci – nawet od 3 miesięcy do 6 lat – i ich rodziców oraz opiekunów, ze szczególnym zaproszeniem dla ojców, dziadków.

W projekcie „Dzieci i rodzice w bibliotece" proponujemy różnorodne działania, które mogą się uzupełniać:

 1. Wykorzystanie projektów modelowych (Grupy Zabawowe w bibliotece; Biblioteczka dla najmłodszych; Warsztaty dla rodziców oraz Tata i dziadek w bibliotece) do przygotowania projektów do konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka".
 2. Udział w szkoleniu tematycznym przygotowującym do wprowadzenia do biblioteki różnorodnych zajęć dla dzieci, rodziców, ojców i dziadków.
 3. Skorzystanie z doradztwa specjalistycznego pomagającego we wdrażaniu nowych zajęć dla dzieci i rodziców w bibliotece.

Ad. 1. Projekty modelowe czyli inspiracje na portalu www.labib.pl

Chcemy, by projekty modelowe były dla Państwa inspiracją oraz dostarczały szczegółowych informacji do przygotowania wniosku o grant w ramach konkursu „Aktywna Biblioteka”. Oferujemy także wsparcie merytoryczne w zakresie ich przygotowania – poprzez konsultacje telefoniczne, on-line lub bezpośrednio w bibliotece.

Inspiracje dotyczą następujących tematów:

 • „Grupy Zabawowe w bibliotece” - zajęcia edukacyjne dla dzieci od urodzenia do 3 roku życia oraz ich rodziców (a także babć i dziadków).
 • „Biblioteczka dla najmłodszych” - wypożyczalnia książeczek i zabawek/gier edukacyjnych dla dzieci od urodzenia do 6 lat wraz z prostą „instrukcją obsługi” dla rodziców informującą, jak dana zabawka wpływa na rozwój dziecka i jak się nią z dzieckiem bawić.
 • „Warsztaty dla rodziców” – cykl spotkań w bibliotece dla rodziców prezentujących, jak mogą wykorzystywać codzienne, domowe sytuacje do stymulowania rozwoju dzieci oraz bezpiecznego korzystania przez dzieci z Internetu.
 • „Tata i dziadek w bibliotece”– zachęcenie ojców i dziadków do wspólnych działań na terenie biblioteki.

Ad. 2. Szkolenie tematyczne „Dzieci i rodzice w bibliotece”

Celem szkolenia jest przygotowanie do wprowadzenia w bibliotekach stałej oferty dla dzieci i rodziców. Poruszymy następujące zagadnienia:

 • potrzeby rozwojowe i sposoby uczenia się małych dzieci,
 • współpraca z rodzicami i społecznością lokalną,
 • prowadzenie Grupy Zabawowej i organizacja „Biblioteczki dla Najmłodszych”,
 • prowadzenie warsztatów dla rodziców,
 • jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w sieci,
 • prowadzenie zajęć dla ojców, dziadków i dzieci,
 • pomoc rodzicom w korzystaniu z nowych technologii.

Czas trwania szkolenia: 24 godziny (3 dni).
Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające ich udział w szkoleniach.

Miejsca szkoleń: W zależności od otrzymanych zgłoszeń, szkolenia będziemy organizować lokalnie (jeśli uczestnicy/ki będą pochodzić np. z kilku sąsiadujących ze sobą gmin), regionalnie (jeśli zgłosi się grupa uczestników/ek z danego województwa), bądź centralnie – w okolicach Warszawy (jeśli uczestnicy/ki będą z różnych części Polski).

Terminy: Szkolenia będą prowadzone od kwietnia do czerwca 2014 r.

Ad. 3. Doradztwo specjalistyczne

Poprzez doradztwo chcemy wspierać bibliotekarzy na etapie wprowadzania nowej oferty.
Aby skorzystać z doradztwa, trzeba ukończyć szkolenie tematyczne i podjąć decyzję o rozpoczęciu działań dla dzieci i rodziców.

Doradztwo będzie odbywać się telefonicznie, za pośrednictwem komunikatorów internetowych (przewidujemy średnio po 2 godziny dla każdej Biblioteki) oraz - w wybranych przypadkach - bezpośrednio w bibliotekach.

Dzięki projektowi …

Bibliotekarz/Bibliotekarka:

 • zyska świeżą energię i radość z pracy;
 • otrzyma możliwość wzbogacenia swojej wiedzy i umiejętności pracy z małymi dziećmi, ich rodzicami, babciami i dziadkami;
 • dowie się, jak korzystać z zasobów portali internetowych i nauczy korzystać z nich rodziców;
 • otrzyma wiedzę i materiały edukacyjne, które pozwolą na szerokie upowszechnienie nowych form pracy biblioteki;
 • może liczyć na doradztwo – nasi trenerzy i trenerki będą służyć wsparciem za pomocą wybranych narzędzi internetowych, a w szczególnych przypadkach będą też mogli odwiedzić bibliotekę na miejscu;
 • rozwinie umiejętności w zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym;
 • nawiąże nowe, cenne kontakty.

Biblioteka:

 • stanie się wyjątkowym miejscem w gminie wspierającym rozwój małych dzieci, zwłaszcza tam, gdzie nie ma dla nich dobrej oferty edukacyjnej;
 • będzie postrzegana jako miejsce otwarte na potrzeby edukacyjne najmłodszych obywateli;
 • zyska status wzoru do naśladowania dla innych placówek o takim samym lub podobnym profilu działalności;
 • nowy typ zajęć sprawi, że zwiększy się liczba stałych bywalców biblioteki, a najmłodsze pokolenie czytelników będzie ją kojarzyło jako przyjazną, bezpieczną przestrzeń, w której można uczyć się poprzez zabawę, zaspokajać ciekawość i poznawać innych ludzi;
 • otrzyma wiedzę, jak aplikować o zestawy książek i zabawek/gier edukacyjnych wraz z instrukcjami dla rodziców, podstawowe materiały do pracy z małymi dziećmi, pomagające w prowadzeniu spotkań Grupy Zabawowej, a także poradnik dla rodziców jak korzystać z portali internetowych poświęconych wychowywaniu małych dzieci wraz z informacją o najwartościowszych portalach;
 • nawiąże głębsze relacje z rodzicami, poszerzając dzięki temu krąg odbiorców swoich działań.

Odbiorcy:

 • dzieci staną się czytelnikami otwartymi na zdobywanie wiedzy i wszechstronne korzystanie z zasobów biblioteki;
 • mieszkańcy gminy przekonają się, że małe dzieci uczą się od chwili narodzin;
 • rodzice zobaczą, jak zapewnić swoim pociechom dobry start edukacyjny.

Społeczność lokalna oraz instytucje działające w otoczeniu biblioteki:

 • instytucje gminne będą miały szanse na pogłębioną współpracę z biblioteką w zakresie działań dla małych dzieci, zwłaszcza tam, gdzie nie ma dla dzieci dobrej oferty edukacyjnej;
 • mieszkańcy gminy zwiększą swoją świadomość w zakresie rozwoju i edukacji małych dzieci.

Przed przystąpieniem do projektu musisz wiedzieć…

… że najlepsze efekty osiągniecie, jeśli biblioteka skorzysta ze wszystkich propozycji projektu. Udział we wszystkich elementach projektu pozwoli na znaczące podniesienie kwalifikacji osób uczestniczących w zakresie pracy z dziećmi, rodzicami i środowiskiem lokalnym. Proponujemy skorzystanie z:

 • konsultacji merytorycznych (drogą internetową lub telefoniczną) w zakresie przygotowania wniosków na konkurs "Aktywna Biblioteka". Przewidujemy także spotkania z grupami bibliotek w ustalonych wcześniej miejscach i terminach.
 • szkolenia „Dzieci i rodzice w bibliotece”.
 • doradztwa specjalistycznego pomagającego w prowadzeniu zajęć dla dzieci w bibliotece. Aby skorzystać z doradztwa trzeba ukończyć szkolenie tematyczne i podjąć decyzję o rozpoczęciu działań dla dzieci i ich rodziców czy opiekunów.

Projekt będzie realizowany do września 2014 roku.

Aby wziąć udział w projekcie…

Nasza propozycja przeznaczona jest dla bibliotek, które mogą wygospodarować u siebie przestrzeń (około 15 m²) na zajęcia dla małych dzieci i ich rodziców. To nie musi być miejsce przeznaczone wyłącznie na ten cel – w czasie kiedy nie przychodzą dzieci, mogą tam odbywać się inne zajęcia. Nie musi to także być koniecznie miejsce w samej bibliotece – zajęcia można organizować w zaprzyjaźnionej świetlicy czy innej instytucji gminnej.


FUNDACJA ROZWOJU DZIECI IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO


 

Fundacja Komeńskiego od 2003 roku realizuje programy edukacyjne skierowane do społeczności wiejskich nastawione na wyrównywanie szans edukacyjnych najmłodszych obywateli (od urodzenia do 10 roku życia). W ramach tych programów współpracujemy z władzami samorządami, instytucjami gminnymi (szkoły, przedszkola, ośrodki pomocy społecznej, domy kultury, biblioteki), organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną. Poprzez szkolenia, programy i konsultacje pomagamy gminom we wprowadzaniu i finansowaniu nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych dla małych dzieci. Wszystkie programy prowadzimy we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i/lub organizacjami pozarządowymi. Aktualnie współpracujemy z ponad 100 gminami wiejskimi i 130 organizacjami pozarządowymi z 15 województw.
www.frd.org.pl

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!

 

Katarzyna Paterek
tel.: 22 881 15 80
mail: kpaterek@frd.org.pl
Skype: kasi_skajp

Szczegółowe informacje:

www.frd.org.pl, http://biblioteczne-dladzieci.blogspot.com/
www.biblioteki.org
www.labib.pl