BIBLIOTECZNE ZAJĘCIA
DLA DZIECI I RODZICÓW
  

 
 

„Bo jakie początki, takie będzie wszystko.”

Jan Amos Komeński

 
  
Radosne zajęcia
w Bibliotece w Sierakowicach

Zapraszamy do… 

wzbogacenia oferty biblioteki o nowatorskie działania dla małych dzieci i ich rodziców.
 
Pomysł wyrósł z naszych doświadczeń w tworzeniu zajęć edukacyjno – rozwojowych dla dzieci poniżej 6 roku życia i ich rodzin (głównie w środowiskach wiejskich, gdzie oferta dla najmłodszych jest ograniczona), a wzmocniony został poprzez sukcesy z I rundy „Bibliotecznych zajęć dla dzieci i rodziców”

Projekt polega na…

wprowadzeniu do oferty biblioteki zajęć przeznaczonych dla małych dzieci – nawet od 3 miesięcy do 10 lat – i ich rodziców oraz opiekunów. 
 
Realizacja projektu „Biblioteczki i Grupy Zabawowe w bibliotece” składa się z dwóch – wzajemnie się uzupełniających – elementów: prowadzenia zajęć w ramach Grupy Zabawowej oraz wypożyczalni w ramach Biblioteczki dla Najmłodszych.
 
 • Grupy Zabawowe – zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku od 3 miesięcy do 3-4 lat oraz ich rodziców. Zajęcia prowadzone są przez specjalnie przeszkoloną/ego Animatorkę/a, która/y podczas wspólnej zabawy z dziećmi i rodzicami pokazuje, jak prostymi sposobami można pomagać dzieciom w rozwoju. Zajęcia są prowadzone zazwyczaj raz w tygodniu i trwają około 2 godzin. 
   
 • Biblioteczka dla Najmłodszych – to wypożyczalnia książek i zabawek/gier edukacyjnych dla dzieci w dwóch przedziałach wiekowych: od urodzenia do 2 lat i od 3 do 5 lat. Każdy zestaw zawiera książkę, zabawkę lub grę edukacyjną. Do każdego zestawu dołączona jest prosta instrukcja obsługi dla rodziców zawierająca informacje, jakie umiejętności rozwija dany zestaw i jak należy z niego korzystać podczas zabawy z dziećmi.
Biblioteczka jest  rozwinięciem i dopełnieniem Grup Zabawowych – pozwala rodzicom na stymulowanie rozwoju dzieci także w domu, po powrocie z zajęć bibliotecznych. Tak przygotowane zestawy wyrabiają u dzieci i rodziców nawyk korzystania z zasobów bibliotecznych.
 
W ramach projektu przewidujemy wyposażenie biblioteki w podstawowe materiały do pracy z małymi dziećmi oraz w zestawy książek i zabawek/gier edukacyjnych wraz z instrukcjami.
 
Szkolenia przygotowujące do prowadzenia projektu będą wzbogacone o moduły dotyczące korzystania z zasobów portali internetowych oraz przygotowywania wniosków o dotacje na realizację projektów dla małych dzieci. 
 
Dodatkowo, 25 animatorek biorących udział w projekcie otrzyma możliwość udziału w nowatorskim szkoleniu on-line  „Jak słuchać małych dzieci“.
 
Zapraszamy do udziału 100 Animatorów/ek z 50 bibliotek - po 2 osoby z danej biblioteki. Ważne, by obie pracowały w tym samym budynku biblioteki, gdyż każda biblioteka otrzymuje 1 zestaw książek, gier i pomocy edukacyjnych. 

Uczestnicy naszych projektów widzą je tak:

„Mamy już rodziców, którzy odwiedzają Kącik Malucha bardzo regularnie. Kiedy dziecko bawi się, rodzic wypożycza książkę albo bawi się ze swoim synem lub córką. Jest to czas dla nas bibliotekarzy na promocję Kącika i Biblioteki. Kilkakrotnie zdarzyło się, że do Kącika przyszli rodzice z dziećmi, bo polecił im to inny rodzic, który nas odwiedza ze swoją pociechą.”
 
Biblioteka w Leśnej Podlaskiej
 
„Zauważyłyśmy, że dzieci bardzo chętnie bawią się przedmiotami, które nie są typowymi zabawkami, tak jak np. klamerki, sznurek, spinacze, dziurkacz, latarka, papierki, guziki, szary papier itp. Nie nudzą się nimi łatwo. Te przedmioty są bardzo inspirujące, rozwijają wyobraźnię dziecka. Można je wykorzystać na wiele sposobów.”
 
Biblioteka w Sierakowicach
 
„Każde zajęcia są inne. Nawet jeśli kąciki tematyczne są takie, jak w ubiegłym tygodniu dzieci czekają na coś nowego. Nie ukrywamy, że materiały, które otrzymaliśmy od Fundacji bardzo urozmaiciły nasze zajęcia. Bardzo często, mimo trudności lokalowych, wykorzystujemy spadochron, za którym dzieci wprost przepadają (nauka kolorów czy kierunków jest z nim o wiele przyjemniejsza). Podczas pewnych zajęć dzieci bawiły się otrzymanymi zabawkami: klockami, hula-hop, koralikami etc. Jeden z chłopców zbudował zamek, podeszła do niego mała dziewczynka i położyła hula hop tak, że powstała fosa wokół zamku. I tak zaczęła się przygoda dzieci z układaniem dekoracji i na bieżąco wymyślaną przez nie bajką…”
 
„W oddziale dla dzieci zostało zorganizowane spotkanie dla przedszkolaków - okazało się że dzieci, które wróciły z przedszkola do domu, zaczęły prosić rodziców, aby wybrali się z nimi do biblioteki wypożyczyć worek (zestaw) bo „zabraknie”. Po oddaniu worka każde dziecko opowiada swoje przeżycia. Większość dzieci pyta co będzie dalej, jeśli wszystkie worki już wypożyczą!”
 

Dzięki projektowi zyskują...

Bibliotekarka/Bibliotekarz:

 • przejdziesz profesjonalne 25-godzinne szkolenie przygotowujące do pracy z dziećmi i rodzicami,
 • dowiesz się, jak korzystać z zasobów portali internetowych oraz przygotowywać wnioski o dotacje na realizację projektów dla małych dzieci,
 • otrzymasz wiedzę i materiały edukacyjne, które pozwolą Ci na szerokie upowszechnienie nowych form pracy biblioteki,
 • możesz liczyć na wsparcie mentora – nasi trenerzy i trenerki prowadzą konsultacje drogą mailową, a w szczególnych przypadkach na miejscu w bibliotece,
 • rozwiniesz umiejętności w zakresie współpracy z dorosłymi i dziećmi,
 • nawiążesz nowe, cenne kontakty,
 • zyskasz świeżą energię i radość z pracy,
 • jeśli wykażesz się aktywnością i inicjatywą, możesz liczyć na udział w szkoleniu on line  „Jak słuchać małych dzieci“ (mamy 25 miejsc!).

Biblioteka:

 • otrzyma zestawy książek i zabawek/gier edukacyjnych wraz z instrukcjami dla rodziców, podstawowe materiały do pracy z małymi dziećmi, pomagające w prowadzeniu spotkań Grupy Zabawowej, a także poradnik dla rodziców jak korzystać z portali internetowych poświęconych wychowywaniu małych dzieci wraz z informacją o najwartościowszych portalach,
 • stanie się wyjątkowym miejscem w gminie wspierającym rozwój małych dzieci, zwłaszcza tam, gdzie nie ma dla nich dobrej oferty edukacyjnej,
 • będzie postrzegana jako miejsce otwarte na potrzeby edukacyjne najmłodszych,
 • zyska status wzoru do naśladowania dla innych placówek o takim samym lub podobnym profilu działalności,
 • nawiąże głębsze relacje z rodzicami, poszerzając dzięki temu krąg odbiorców swoich działań,
 • nowy typ zajęć sprawi, że zwiększy się liczba stałych bywalców biblioteki, a najmłodsze pokolenie czytelników będzie ją kojarzyło jako przyjazną, bezpieczną przestrzeń, w której można uczyć się poprzez zabawę, zaspokajać ciekawość i poznawać innych ludzi. 

Odbiorcy:

 • dzieci staną się czytelnikami otwartymi na zdobywanie wiedzy i wszechstronne korzystanie z zasobów biblioteki,
 • mieszkańcy gminy przekonają się, że małe dzieci uczą się od chwili narodzin,
 • rodzice zobaczą, jak zapewnić swoim pociechom dobry start edukacyjny.

Przed przystąpieniem do projektu musisz wiedzieć...

Harmonogram działań w projekcie:
 
 • Rekrutacja bibliotek do projektu – między lipcem a wrześniem 2012 roku.
 • Szkolenia dla bibliotek – listopad - grudzień 2012 roku. Chcemy przeszkolić po 2 animatorki/ów z każdej biblioteki. 
 • Prowadzenie działań dla dzieci i rodziców w bibliotekach – systematycznie, od stycznia do czerwca 2013 roku.
Informacje o szkoleniu:
 
 • Miejsce: w zależności od otrzymanych zgłoszeń, szkolenia będziemy organizować lokalnie (jeśli uczestnicy/ki będą pochodzić np. z kilku sąsiadujących ze sobą gmin), regionalnie (jeśli zgłosi się grupa uczestników/ek z danego województwa), bądź centralnie – w okolicach Warszawy (jeśli uczestnicy/ki będą z różnych części Polski).
 • Termin: szkolenia będą prowadzone między listopadem a grudniem 2012 roku. 
 • Koszt: szkolenia są bezpłatne, zwracamy również koszty przejazdów.
 
Zakładamy, że po szkoleniach Animatorzy/ki będą prowadzili/ły zajęcia dla dzieci i rodziców w bibliotekach lub zaprzyjaźnionych lokalnych instytucjach. Fundacja Komeńskiego poprzez systematyczny kontakt z animatorami/kami będzie na bieżąco pomagać w rozwiązywaniu problemów merytorycznych i organizacyjnych.

FAQ

Czy osoby realizujące projekt muszą wziąć udział w szkoleniu?
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą przejść 25-godzinne szkolenie przygotowujące do pracy z dziećmi i rodzicami. Bez ukończenia całego szkolenia nie można organizować „Bibliotecznych zajęć dla dzieci i rodziców”. 
 
Czy szkolenia są bezpłatne? 
 
Tak. Zwracamy koszty wyżywienia i zakwaterowania oraz przejazdów na szkolenia na podstawie okazania biletów II klasy PKP lub PKS, ewentualnie autem do wysokości cen ww. biletów na tej samej trasie. 
 
Jakie przygotowanie/kompetencje powinny mieć osoby uczestniczące w szkoleniu? 
 
Powinny to być osoby, które lubią pracować z dziećmi i z dorosłymi, otwarte, łatwo nawiązujące kontakty, energiczne i twórcze. Nie jest wymagane konkretne wykształcenie.
 
Przez jak długi czas trzeba prowadzić zajęcia dla dzieci i rodziców w bibliotece?
 
Zależy nam, by biblioteki na stałe wpisały Grupy Zabawowe i Biblioteczkę dla Najmłodszych do swojej oferty, natomiast w ramach projektu „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców” zajęcia powinny być prowadzone od stycznia do czerwca 2013 roku. Spotkania Grupy Zabawowej powinny odbywać się systematycznie, co najmniej raz w tygodniu i trwać 2-2,5 godziny. Wypożyczalnia książek i zabawek dla najmłodszych powinna być dostępna w godzinach pracy biblioteki. 
 
Czy do projektu trzeba zgłosić 2 osoby z biblioteki?
 
Tak. Do udziału w projekcie zapraszamy po 2 osoby z jednej biblioteki. Bardzo ważne, by obie osoby pracowały w tym samym budynku biblioteki, gdyż każda biblioteka otrzymuje 1 zestaw książek, gier i pomocy edukacyjnych.
 

Aby wziąć udział w projekcie…

Nasza propozycja przeznaczona jest dla bibliotek, które mogą wygospodarować u siebie przestrzeń (około 15 m²) na zajęcia dla małych dzieci i ich rodziców. To nie musi być miejsce przeznaczone wyłącznie na ten cel – w czasie kiedy nie przychodzą dzieci, mogą tam odbywać się inne zajęcia. Nie musi to także być koniecznie miejsce w samej bibliotece – zajęcia można organizować w zaprzyjaźnionej świetlicy czy innej instytucji gminnej.
 
Ponadto będziemy zachęcać biblioteki do podpisania porozumień o partnerskiej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego

Działamy od 2003 roku. Naszym celem jest stworzenie dzieciom możliwie najlepszych warunków do budowania poczucia własnej wartości, rozbudzania ciekawości, rozwijania samodzielności i umiejętności współpracy.

Szczególnie dbamy o dobro tych dzieci, które mają mniejsze szanse na udany start w dorosłe życie: 
z małych miejscowości, ze środowisk zaniedbanych ekonomicznie i kulturowo.
 
Działamy na poziomie ogólnopolskim i lokalnym. Na poziomie ogólnopolskim poprzez raporty, badania, konferencje i wydawnictwa promujemy potrzeby edukacyjne małych dzieci. Na poziomie lokalnym poprzez szkolenia, programy i konsultacje pomagamy gminom we wprowadzaniu i finansowaniu nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych dla małych dzieci. 
 
Dzięki współpracy z polskimi i światowymi ekspertami w zakresie wczesnej edukacji mamy dostęp do najnowszych osiągnięć pedagogicznych i rozwiązań organizacyjnych, które przeszczepiamy na grunt Polski. 
 
www.frd.org.pl
 
Kontakt: 
Katarzyna Paterek
tel. (22) 881 15 80
e-mail: kpaterek@frd.org.pl
Skype: kasi_skajp
 
 
Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!