BIBLIOTEKA – MIEJSCE DLA WSZYSTKICH

Wszystkie rzeczy są definiowane przez swoje nazwy. Wystarczy zmienić nazwę, a zmienia się obiekt.
Terry Pratchett, „Piramidy"

Zapraszamy do…

udziału w praktycznym i ciekawym projekcie „Biblioteka – miejsce dla wszystkich”, które pomoże Wam we współpracy z osobami starszymi i osobami niepełnosprawnymi. W czasie szkoleń zapoznamy Was ze specyfiką pracy z seniorami i osobami niepełnosprawnymi i przedstawimy różnorodne formy aktywności bibliotek skierowanych do tych grup. Przygotowaliśmy dla Was projekty modelowe – część z nich nie wymaga żadnych nakładów finansowych – doradzimy jak dobrze i skutecznie zrealizować je w Waszych miejscowościach.

Projekt składa się z…

Szkolenia tematycznego (1), konsultacji (2), doradztwa naszych ekspertów dotyczącego realizacji projektów modelowych (3). Przygotowaliśmy materiały promocyjne, które będziecie mogli wykorzystywać po to, aby pokazać, że biblioteki są otwarte dla wszystkich.

Ad. 1. Szkolenia tematyczne

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy i umożliwi Ci nowe spojrzenie na osoby starsze i osoby niepełnosprawne jako użytkowników bibliotek.

Prowadzone będzie przez parę trenerów: trenera/kę sprawnego/ą i trenera/kę niepełnosprawnego/ą, którzy z powodzeniem pracowali już z bibliotekarzami w Programie Rozwoju Bibliotek.

W czasie szkoleń dowiesz się więcej m.in. o:

 • postawach społecznych z jakimi spotykają się osoby starsze i osoby niepełnosprawne;
 • ograniczeniach sprawności osób starszych i osób niepełnosprawnych;
 • zagrożeniach i szansach jakie niosą ze sobą nowe technologie w kontekście współpracy z osobami starszymi i osobami niepełnosprawnymi;
 • zasadach komunikowania się z osobami starszymi i osobami niepełnosprawnymi;
 • już sprawdzonych sposobach aktywizacji i włączania w różne aktywności osób starszych i osób niepełnosprawnych
 • znaczeniu współpracy przy realizacji działań;
 • znaczenie i zasady prowadzenia wolontariatu.

Szkolenia trwają 3 dni (22 godzin szkoleniowych).

Ad. 2. Konsultacje

Propozycje działań dla osób starszych i dla osób niepełnosprawnych opracowaliśmy w formie czterech projektów modelowych i umieściliśmy je na portalu www.labib.pl. Każda z propozycji może zostać przez Ciebie zmodyfikowana. Co Wam proponujemy?

 • „Wieczór opowieści” / „Moja opowieść”
  Osoba starsza bądź osoba niepełnosprawna jest zachęcana, aby opowiedzieć historię ze swojego życia. To pomysł na indywidualne spotkanie słuchającego i odpowiadającego. To interakcja między nimi powoduje, że zostaje opowiedziana konkretna historia. Choć każdy słuchacz wysłucha tej samej opowieści z życia, to każdy dostanie ja na innym poziomie zaangażowania obu stron.
 • „Dostępna gmina – okiem mieszkańców”
  Wiedza o niskokosztowych sposobach dostosowywania przestrzeni publicznej do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych nie jest powszechna wśród przedstawicieli samorządów lokalnych. Projekt modelowy będzie polegał na spotkaniu decydentów i przedstawicieli osób starszych i osób niepełnosprawnych i wspólnym sprawdzeniu, czy instytucje istotne z punktu widzenia funkcjonowania gminy są dostępne dla wszystkich mieszkańców. Planuje się odwiedzenie trzech instytucji spośród np. urzędu gminy, biblioteki, domu kultury czy ośrodka pomocy społecznej.
 • „Niepełnosprawnik”
  Fundacja TUS uruchomiła Niepełnosprawnik (www.niepelnosprawnik.eu) - pierwszą w Polsce, innowacyjną internetową bazę informacji o dostępności obiektów użyteczności publicznej do potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych. Bibliotekarze mogą przyczynić się do powiększenia bazy i zorganizować sieć wolontariuszy, którzy zgodnie z metodologią dostarczoną przez Fundację TUS dokonają audytów (badania) wybranych miejsc użyteczności publicznej i uzupełnią istniejącą bazę.
 • „Senior w bibliotece”
  Sprawdzone przykłady inicjatyw angażujących do działania osoby starsze (UTW, kluby seniora, kursy komputerowe itp.).

W ramach konsultacji będziesz mógł:

 • Omówić z naszym ekspertem poszczególne projekty modelowe i wspólnie zastanowić się, jak zaadaptować je do warunków lokalnych i/lub dostosować je do szczególnych potrzeb;
 • Dowiedzieć się, jak napisać wniosek do konkursu „Aktywna Biblioteka” dotyczący usług dla osób starszych i osób niepełnosprawnych;
 • Przedyskutować z ekspertem własne pomysły na działania adresowane do osób starszych i osób niepełnosprawnych;
 • Przedyskutować sposoby dostosowywania przestrzeni publicznej do potrzeb osób starszych i osób niepełnosprawnych;
 • Dowiedzieć się, jak można skutecznie zaangażować wolontariuszy do planowanych działań;
 • Porozmawiać, jak nawiązać partnerską współpracę z innymi instytucjami lokalnymi przy realizacji projektów modelowych bądź własnych pomysłów na włączenie osób starszych i osób niepełnosprawnych do działań biblioteki.

Ad. 3. Doradztwo specjalistyczne

Kiedy przystąpicie do realizacji projektów modelowych, będziemy Was fachowo wspierać.  Doradztwo będzie dotyczyć następujących obszarów:

 • dostępność obiektów dla osób starszych i niepełnosprawnych np. wskazówki w zakresie sposobu mierzenia drzwi, analizy pozyskanych danych, przedyskutowania rozwiązań mogących polepszyć sytuację;
 • zarządzanie projektem np. ustalenia zasad współpracy z wolontariuszami, sposobu wydatkowania pieniędzy, zasad współpracy z partnerami;
 • ewaluacja działań np. wspólne zastanowienie się nad wskaźnikami pozwalającymi uznać, czy podjęte działania zakończyły się sukcesem;
 • specyficzne potrzeby osób starszych i osób niepełnosprawnych, np. dostosowanie konkretnego działania do zdolności komunikacyjnych osób niedosłyszących.


Przekażemy Wam ulotki promujące współpracę między bibliotekami a innymi instytucjami. Pierwszeństwo w dostępie do doradztwa będą miały osoby, które wzięły udział w szkoleniu tematycznym bądź realizują działania na rzecz osób starszych i/lub osób niepełnosprawnych.

Dzięki projektowi…

 • Dowiecie się, jak skutecznie włączać osoby starsze i osoby niepełnosprawne w działania biblioteki. Dzięki temu biblioteki staną się miejscem bardziej przyjaznym wszystkim potencjalnym użytkownikom, a ich znaczenie w społeczności lokalnej wzrośnie.
 • Biblioteka będzie miejscem, w którym coraz częściej spotykać się będą osoby z różnych grup społecznych.
 • Jednym z tematów projektu będzie dostosowywanie wspólnej przestrzeni do potrzeb różnych grup społecznych. Z tej wiedzy będą mogły skorzystać różne instytucje w Waszej gminie.

Przed przystąpieniem do projektu musisz wiedzieć…

 • że chcesz włączyć w codzienne życie swojej biblioteki osoby starsze i osoby niepełnosprawne.
 • że jesteś otwarty na nowe spojrzenie na potrzeby, ale i prawa osób z tych grup.
 • że chcesz poświęcić swój czas na udział w szkoleniu (22 godziny w ciągu 3 dni szkoleniowych).

 
FUNDACJA TUS

Misją Fundacji TUS jest dostarczanie osobom z niepełnosprawnościami narzędzi do samodzielnego życia.
Fundacja TUS powstała w 1993 roku i ma wieloletnie doświadczenie we wspieraniu osób niepełnosprawnych. Początkowo, do 2004 roku, Fundacja prowadziła specjalistyczny transport dla osób niepełnosprawnych - pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. W 2005 roku Fundacja TUS zajęła się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami w wejściu na otwarty rynek pracy. Do dzisiaj prowadzone jest Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych.

Od 2008 roku Fundacja prowadzi audyty miejsc publicznych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Dane o dostępności miejsc publicznych dostępne są w Niepełnosprawniku -  jedynej tego rodzaju bazie danych w Polsce. Niepełnosprawnik pomaga osobom z niepełnosprawnościami znaleźć usługi blisko domu i obecny jest w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu.

Fundacja TUS ma duże doświadczenie badawcze. Prowadziła badania dotyczące potrzeb użytkowników specjalistycznego transportu dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzone zostały także badania mające zdiagnozować skuteczność świadczonych usług, prowadzonych na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych przez publiczne agendy zatrudnienia. Fundacja zajmuje się także monitorowaniem programów społecznych skierowanych do osób niepełnosprawnych.

www.tus.org.pl

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!

Małgorzata Peretiatkowicz
tel.: 22 852-01-82
mail: mpc@tus.org.pl

Szczegółowe informacje:
www.tus.org.pl
www.biblioteki.org
www.labib.pl