LATAJĄCY ANIMATORZY
I LATAJĄCY SOCJOLOGOWIE  

 

Szukasz nowych inspiracji i pomysłów na działania?
Potrzebujesz konkretnych narzędzi pracy?
Chcesz dowiedzieć się jak lepiej poznać swoją społeczność?
Zaproś Latającego Animatora Kultury i/lub Latającego Socjologa
Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

Przylecimy do Twojej biblioteki!

 

Zapraszamy do… 

obrania kursu na nowe, twórcze rozwiązania! Biblioteki stają się centrami życia społeczności lokalnej. To świetny kierunek, ale też duże wyzwanie dla bibliotekarzy: „Stałam się animatorką kultury, edukatorką, badaczką. Zadaję sobie pytania: skąd brać pomysły na te wszystkie działania? Jak dotrzeć do grup, które jeszcze nie korzystają z biblioteki? Co robić, żeby pracować bardziej zespołowo? Czasami głowa aż pęka od myśli. Zaprosiłam Latającego Animatora i Latającego Socjologa do mojej biblioteki! Poczułam się pewniej, podpatrzyłam różne „sztuczki”, zobaczyłam jak można zachęcić do biblioteki tych, którzy wcześniej do niej nie zaglądali.”
 
(Anna, bibliotekarka z 10-letnim stażem) 
 
„Latający” w ciągu ostatniego roku pomogli wielu takim osobom jak Anna, odwiedzili ponad 45 instytucji kultury i organizacji, przeprowadzili ponad 700 godzin warsztatów i akcji, w które włączyło się ponad 600 osób.
 
Latający  Animatorzy
 
Prowadzimy warsztaty filmowe, fotograficzne, teatralne, muzyczne, taneczne i… pokazujemy, jak takie działania prowadzić samodzielnie. Pomagamy zaplanować działania sąsiedzkie, podpowiadamy, jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy biblioteki, pokazujemy, jak rozpocząć projekty międzypokoleniowe/aktywności angażujące przedstawicieli różnych pokoleń.
 
Latający Socjologowie
 
Podpowiadamy jak zostać badaczem swojej społeczności. Wspieramy w skutecznym zarządzaniu projektem, zespołem, komunikacji z odbiorcami. Pomagamy zauważyć i zrozumieć potrzeby różnych grup w miejscowości. 
 
Inspirujemy do nowych rozwiązań. Metody, które proponujemy są proste i przydatne w codziennej pracy. 
 

Projekt polega na…

W ramach projektu Latający Animatorzy Kultury i Latający Socjologowie przyjadą do biblioteki z wizytą na 3-6 dni. W trakcie swojego pobytu wspólnie z bibliotekarzami przeprowadzą działania społeczno-kulturalne np. spotkania sąsiedzkie, warsztaty fotograficzne, akcje plastyczne, działania teatralne, czy krótkie akcje badawcze. Każda biblioteka będzie mogła skorzystać ze wsparcia zarówno animatora, jak i socjologa lub tylko jednego z nich – w zależności od potrzeb.
 
Wizyty:
 
Spośród nadesłanych formularzy zgłoszeniowych wybierzemy 30 bibliotek. Przed odwiedzinami „Latających”, we współpracy z koordynatorką projektu i wybranym „Latającym” doradcą ustalicie plan działania w swojej bibliotece. Ważnym elementem każdego wyjazdu będą wasze pomysły i wasza aktywność. Zależy nam, żebyście byli zarówno uczestnikami, jaki i współautorami przeprowadzonych zajęć. Wtedy nauczycie się najwięcej!          
                                      
Socjolog on–line:
 
To konsultacje z doświadczonym socjologiem przez Internet. Socjolog będzie do Waszej dyspozycji w wyznaczonych dniach i godzinach. Odpowie na pytania, pomoże uporządkować informacje i podpowie, jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce.
 
Spotkanie podsumowujące:
 
Przedstawiciele wszystkich bibliotek, które zdecydowały się zaprosić „Latających” wezmą udział w spotkaniu podsumowującym, które odbędzie się w maju 2013 roku w Warszawie.
 
Księga Dobrych Pomysłów:
 
Specjalnie dla Was i z Waszą pomocą stworzymy scenariusze działań, które pozwolą korzystać ze zdobytej wiedzy także po wizycie „Latających”. 
 

Uczestnicy naszych projektów widzą je tak:

„Pani Alicja ma wielki dar” – napisała o Latającej Animatorce Julita z Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach - „potrafi przekazać swoją wiedzę i jednocześnie zaciekawić uczestników fotografią. Po jej wizycie chcemy rozpocząć takie warsztaty, gdyż zainteresowanie fotografią przez te 3 dni było ogromne. Teraz już wiemy, jak się do tego zabrać.”
 
„Sebastian nauczył nas, że należy wciągać ludzi do naszych działań. Nie trzeba czekać, aż sami się zainteresują. Pozytywnie nas doładowywał, gdy pojawiały się wątpliwości, czy wszytko się uda” – powiedziała Urszula ze stowarzyszenia „Koło Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni” o współpracy z Latającym Animatorem.
 
„Agata wsparła nasz projekt nie narzucając nam swoich pomysłów. Dała nam kilka propozycji na to, jak urozmaicić nasze działania i zachęciła do swobodnego wyboru atrakcji”  - Hanna z biblioteki w Świerklańcu dzieli się swoją refleksją na temat działań Latającej Animatorki.
 

Dzięki projektowi zyskują...

Bibliotekarka / bibliotekarz:

 • podczas  działań z „Latającymi” będziesz mógł czerpać bezpośrednio z wiedzy i doświadczenia ekspertów,
 • poznasz metody pracy animatora kultury,
 • zdobędziesz proste i użyteczne sposoby na to jak rozpoznawać potrzeby mieszkańców,
 • pogłębisz swoją wiedzą o możliwościach wykorzystania mediów cyfrowych w działaniach społeczno-kulturalnych,
 • weźmiesz udział w inspirującym spotkaniu z innymi twórczymi bibliotekarzami,
 • otrzymasz Księgę Dobrych Pomysłów pełną gotowych scenariuszy działań animacyjnych i badawczych,
 • dostaniesz solidną dawkę dobrej energii i motywacji.

Biblioteka:

 • wzmocni swoją rolę jako centrum życia społeczności lokalnej,
 • pozyska nowych partnerów i nawiąże kontakt z nowymi grupami w swojej miejscowości,
 • zyska plan działania aktywizujący różne grupy odbiorców,
 • wzbogaci ofertę kulturalną w społeczności ,
 • przyciągnie nowych użytkowników.

Odbiorcy:

 • otrzymają szansę udziału w spotkaniach sąsiedzkich, warsztatach fotograficznych, akcjach plastycznych, działaniach teatralnych,
 • zdobędą okazją do wyrażania swoich potrzeb w badaniach socjologicznych,
 • zetkną się z nowymi, ciekawymi formami zajęć.

Przed przystąpieniem do projektu musisz wiedzieć…

 • Realizacja projektu wymaga samodzielności i kontaktu telefonicznego oraz mailowego z koordynatorką programu.
 • Ważnym elementem całego programu jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Zachęcimy Was do dzielenia się zdobytą wiedzą z koleżankami i kolegami z innych bibliotek oraz fili, a także do zamieszczania relacji z prowadzonych działań na stronach internetowych biblioteki, blogach, w serwisach społecznościowych
 • Udział w tym projekcie daje Wam szansę na ogromną satysfakcję ze współpracy z doświadczonymi animatorami i socjologami, którzy swoimi pomysłami mogą zainspirować do podejmowania odważnych, nowatorskich przedsięwzięć. 
 • Jeśli jeszcze nie wiesz jak wykorzystać potencjał „Latających” zadzwoń do koordynatorki sieci, wspólne zastanowimy się jakie działanie jest Wam potrzebne.
 • Z każdą biblioteką podpiszemy porozumienie o współpracy, w którym zostanie wyznaczona osoba odpowiedzialna za działania z „Latającymi” ze strony biblioteki. Przed wysłaniem zgłoszenia zastanówcie się, kto mógłby się podjąć tego zadania.

FAQ

Czy biblioteka może zaprosić Latającego Animatora i Latającego Socjologa?
 
Tak, łącznie każda biblioteka może zaprosić animatora lub socjologa, lub animatora i socjologa na 6 dni. To od potrzeb bibliotek zależy, jak ten czas zostanie wykorzystany.
 
Jak wybrać odpowiednią osobę, która przyjedzie do biblioteki?
 
Koordynatorka programu Latający Animatorzy Kultury i Latający Socjologowie dzięki m.in. rozmowom telefonicznym pomoże wybrać odpowiednią osobę z sieci Latających Animatorów Kultury i Latających Socjologów.
 
Jaki jest koszt wizyty „Latających”?
 
Biblioteka nie ponosi żadnych kosztów w związku z wizytą „Latających”. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" zapewnia środki na transport, zakwaterowanie i wyżywienie animatora lub socjologa podczas wizyty. Towarzystwo zapewnia również środki na zakup podstawowych materiałów warsztatowych.
 
Czy uczestnictwo bibliotekarki/bibliotekarza w warsztatach prowadzonych przez animatorów i socjologów jest obowiązkowe?
 
Tak. Zależy nam, by pracownicy bibliotek byli nie tylko organizatorami warsztatów, ale przede wszystkim ich współautorami i aktywnymi uczestnikami. Bibliotekarze/bibliotekarki wraz z "Latającymi" przygotowują plan warsztatów, dbają o promocję, włączają się w działania prowadzone w bibliotece oraz dbają o przekazanie doświadczeń i wiedzy z warsztatów filiom współpracującym z biblioteką.
 
Kto może wziąć udział w działaniach prowadzonych przez Latających Animatorów Kultury i Latających Socjologów?
 
Działania mogą być skierowane do różnych grup, z którymi współpracuje biblioteka (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy). Warsztaty prowadzone przez „Latających” mogą również pomóc dotrzeć do osób, które jeszcze nie korzystają z oferty biblioteki. Możliwe jest też zorganizowanie warsztatów dla pracowników i współpracowników biblioteki.
 
Czy biblioteka, w której nie ma osobnej przestrzeni warsztatowej, może zaprosić „Latających”?
 
Tak. Działania „Latających” są szyte na miarę potrzeb i możliwości biblioteki. Warsztaty „Latających” będą dostosowane do przestrzeni, którą dysponuje biblioteka.  

Aby wziąć udział w projekcie warto pamiętać, że...

 • W ramach programu 30 bibliotek skorzysta ze wsparcia „Latających”.
 • Działania prowadzone we współpracy z „Latającymi” mogą być skierowane do różnych grup: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów czy grup międzypokoleniowych.
 • Wizyty „Latających” muszą odbyć się do końca maja 2013 roku.

TOWARZYSTWO INICJATYW TWÓRCZYCH „ę” TO:

 • kulturalne, artystyczne i społeczne działania na rzecz aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej świadomego współtworzenia, wzmacniania więzi społecznych i postaw obywatelskich - realizowane zarówno w Warszawie, jak i na terenie całej Polski;
 • młoda, a jednocześnie doświadczona, dynamiczna i prężnie działająca organizacja skupiająca animatorów kultury, trenerów, socjologów i artystów;
 • żywa realizacja misji: "Chcemy tworzyć świat, w którym ludzie z pasją działają dla siebie i innych".

http://e.org.pl

 

 
Kontakt:
Karolina Pluta
 
tel. (22) 396 55 16/19
tel. kom.: 516 543 707
e- mail: karolina.pluta@e.org.pl
Skype: karolina.pluta.e
 
 
Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!
 
 
Więcej informacji:
 
www.e.org.pl/latajacyanimatorzy/