C Henry Schmitt - Fotolia com

Praca, rodzina, finanse. Biblioteka dla dorosłych

To miłe mieć świadomość, że realizuje się projekt, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczności lokalnej i który spotyka się z tak szerokim zainteresowaniem. (…) satysfakcjonujące jest również przełamywanie stereotypu bibliotekarza, który zamknięty w ścianach biblioteki nie widzi niczego poza książkami i pokazywanie go jako osoby otwartej na potrzeby i sugestie społeczności lokalnej. To tworzy poniekąd z zawodu bibliotekarza misję.
Dorota Olejnik z Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki

Zapraszamy do współpracy

Pomożemy Ci odpowiedzieć na potrzeby informacyjne Twoich dorosłych czytelników dotyczące:

 • wyboru ścieżki zawodowej i podjęcia pracy,
 • zakładania własnej firmy,
 • godzenia życia zawodowego i rodzinnego,
 • zarządzania domowymi finansami.

Możesz wybrać jeden z tych obszarów lub kilka. Uczestnictwo w projekcie pomoże Ci przygotować bibliotekę i jej zespół do działań w tym zakresie.

Projekt polega na…

Wesprzemy zespół Twojej biblioteki w realizacji co najmniej jednego (1) projektu modelowego. Aby przygotować Cię do tego zadania, zorganizujemy spotkania konsultacyjne (2) oraz trzydniowe szkolenia tematyczne (3). Pomożemy Ci również w realizacji samego zadania: po szkoleniu otrzymasz doradztwo specjalistyczne (4).

Ad. 1. Projekty modelowe

Opisaliśmy sprawdzone aktywności prowadzone przez biblioteki publiczne dotyczące kariery zawodowej, własnego biznesu, łączenia pracy i życia rodzinnego oraz edukacji finansowej.

 • Projekt „kariera zawodowa” – skierowany do maturzystów, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, studentów i osób wchodzących na rynek pracy. Ma na celu dostarczenie młodym ludziom wiedzy i umiejętności, które są niezbędne przy podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu, kierunkach dalszego kształcenia czy wchodzeniu na rynek pracy.
 • Projekt „biznes” – skierowany do osób zastanawiających się nad założeniem działalności gospodarczej. Ma na celu przygotowanie ich do podjęcia takiej decyzji, a także dostarczenie wiedzy i umiejętności przydatnych przy zakładaniu i prowadzeniu małej firmy.
 • Projekt „praca i rodzina” – skierowany do osób pracujących zawodowo, matek i ojców wychowujących dzieci, a także rodziców spodziewających się dziecka. Ma na celu pomóc im pogodzić życie zawodowe i rodzinne, powrócić do pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka i odnaleźć się w nowej sytuacji (zawodowej, ekonomicznej, zdrowotnej, psychologicznej) związanej ze zmianą w życiu rodzinnym.
 • Projekt „edukacja ekonomiczna” – skierowany do dorosłych prowadzących lub współprowadzących gospodarstwo domowe. Ma na celu dostarczenie im wiedzy i umiejętności związanych z domowymi finansami, np. korzystaniem z bankowości elektronicznej, oszczędzaniem i pożyczaniem pieniędzy, robieniem zakupów przez Internet czy świadomym i bezpiecznym podejmowaniem decyzji związanych z zakupami.

Każdy z projektów modelowych zawiera trzy elementy:

 • organizację czytelniczo-multimedialnego działu tematycznego w bibliotece, oferującego użytkownikom – w formie drukowanej, multimedialnej i internetowej – poradniki, prasę, literaturę fachową, informacje, narzędzia związane z wybranym przez Ciebie projektem modelowym;
 • prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej – w formie tablicy w bibliotece, strony internetowej biblioteki, gazetki lub innego medium – w celu przekazywania użytkownikom ogłoszeń i informacji w danym obszarze tematycznym, a jednocześnie zachęcania ich do korzystania z usług oferowanych przez bibliotekę i posiadanych przez nią zasobów;
 • organizację spotkań, seminariów, warsztatów lub prezentacji w bibliotece dla grupy od kilkunastu lub kilkudziesięciu użytkowników z udziałem specjalistów lub praktyków danego obszaru tematycznego bądź prowadzonych wyłącznie przez bibliotekarzy. Wydarzenia te mogą być elementem cyklicznej promocji rozszerzonej oferty biblioteki lub jakiegoś jej elementu, np. nowej publikacji, nowego narzędzia w Internecie itp. (analogicznie jak w przypadku spotkań z autorem książki).

Projekty modelowe mogą być dostosowywane do możliwości danej biblioteki i potrzeb mieszkańców, a ich elementy można łączyć.

Ad. 2. Konsultacje

Zanim podejmiesz ostateczną decyzję o udziale w naszym projekcie, zachęcamy Cię do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym, na którym dowiesz się więcej o projektach modelowych. (Pobierz grafik i sprawdź, gdzie i kiedy odbędą się spotkania). Nie jest to obowiązkowe, ale bardzo polecamy. Bliższe poznanie tematyki projektów modelowych pomoże Ci również przygotować wniosek o przyznanie grantu w ramach konkursu „Aktywna Biblioteka”.

Ad. 3. Szkolenia tematyczne

Udział w szkoleniu ma Ci przybliżyć zagadnienia, których dotyczą projekty modelowe, są to kwestie dotyczące:

 • kariery zawodowej,
 • własnego biznesu,
 • łączenia pracy i życia rodzinnego oraz
 • edukacji finansowej.

Każda osoba będzie mogła wybrać tematykę dwóch projektów modelowych, zajęcia będą prowadzone w dwóch podgrupach. Ponadto dowiesz się, jak zorganizować multimedialny dział tematyczny, jak prowadzić działalność informacyjno-promocyjną, jak organizować spotkania i warsztaty i jak zaangażować mieszkańców do projektowania nowej, poszerzonej oferty bibliotecznej. Otrzymasz m.in. przewodnik po projektach modelowych zawierający informacje merytoryczne i wiele praktycznych wskazówek. Rekomendujemy, aby w szkoleniu uczestniczyły co najmniej dwie osoby z danej biblioteki, bo wtedy łatwiej jest realizować nowy projekt. Zachęcamy, aby na szkolenie zapisało się kilka osób z Twojej biblioteki.

Ad. 4. Doradztwo specjalistyczne

Doradztwo specjalistyczne odbędzie się po szkoleniu tematycznym. Będą mieć do niego dostęp wszystkie biblioteki uczestniczące w szkoleniu, jak również – w miarę wolnych miejsc - biblioteki, które nie brały w nim udziału. Celem doradztwa jest:

 • pogłębienie Twojej wiedzy związanej z wybranym projektem modelowym,
 • rozwinięcie umiejętności w zakresie zarządzania projektem,
 • pomoc w zaangażowaniu mieszkańców w przygotowanie nowej oferty Twojej biblioteki,
 • wzmocnienie Twojego potencjału osobistego.

Dzięki naszemu doradztwu w Twojej bibliotece odbędą się przemyślane i potrzebne aktywności.

Każda biblioteka będzie mogła skorzystać z trzech sześciogodzinnych dni doradztwa u siebie w bibliotece (doradca FISE przyjedzie do biblioteki), a także sześciu godzin pracy zdalnej doradcy (telefon, Skype, e-mail). Proponujemy, aby doradztwo wyglądało tak:

 • jeden dzień w okresie przygotowania do realizacji projektu (po szkoleniu),
 • jeden dzień po rozpoczęciu świadczenia przez bibliotekę nowej usługi oraz
 • jeden dzień po wdrożeniu ewentualnych korekt w świadczonej usłudze lub w miarę potrzeby.

Będziemy otwarci na dostosowanie tego cyklu do indywidualnych potrzeb Twojej biblioteki.

Dzięki projektowi…

 • Jako bibliotekarka/bibliotekarz otrzymasz szansę na rozwinięcie swojego potencjału zawodowego – być może poznasz zupełnie nowe zagadnienia, a może poszerzysz już posiadaną wiedzę i umiejętności? Będziesz mieć także okazję do rozwinięcia praktycznych umiejętności zarządzania projektem. Otrzymasz wsparcie trenera i doradcy, który pomoże Ci profesjonalnie i zgodnie z własnymi możliwościami wzbogacić ofertę biblioteki.
 • Twoja biblioteka poszerzy swoją ofertę o tematy bardzo ważne dla mieszkańców. Będzie to okazja, aby przyciągnąć do niej osoby dorosłe, a tym samym wzmocnić jej pozycję i znaczenie w środowisku lokalnym. To duże wyzwanie, ale warto go podjąć, a udział w projekcie będzie okazją, aby tego dokonać pod okiem trenerów i doradców.
 • Mieszkańcy będą mogli pójść do biblioteki, która oferuje usługi dotyczące życiowych spraw -  rynku pracy, przedsiębiorczości, godzenia życia zawodowego i rodzinnego czy domowych finansów. Są to usługi stanowiące odpowiedź na różne potrzeby mieszkańców.

Przed przystąpieniem do projektu…

 • Zastanów się, który z projektów modelowych jest najbliższy Tobie i Twojemu zespołowi. Warto zadbać o to, aby każda z osób uczestniczących w nowych działaniach była do nich przekonana i otwarta. Przedstaw zespołowi każdy z projektów modelowych (ich opisy znajdziesz na www.labib.pl, wpisując w pasek wyszukiwarki „FISE”) i wspólnie zastanówcie się, który będzie najbardziej adekwatny do Waszych zainteresowań, możliwości biblioteki i potrzeb mieszkańców.
 • Decydując się na udział w projekcie, weź również pod uwagę czas, jaki będzie potrzebny na przygotowanie i realizację projektu modelowego. (Przez „przygotowanie” mamy na myśli czas po szkoleniu tematycznym, a więc mniej więcej od kwietnia lub maja br.). Wiemy, że bibliotekarze mają „wiele na głowie”, a nowy projekt nie powinien być w konflikcie z dotychczasową działalnością biblioteki. Naszym celem jest dostarczenie Wam takiego wsparcia, abyście mogli jak najlepiej pogodzić te dwie sfery. Pewne zaangażowanie ze strony bibliotekarzy w nowy temat będzie niezbędne, zwłaszcza że osoby dorosłe to dość wymagający odbiorca.
 • Bardzo pomocne w podjęciu decyzji będzie uczestnictwo w jednym ze spotkań konsultacyjnych, na które gorąco zapraszamy. (Sprawdź terminy i miejsca spotkań). Będzie można zadać pytania przedstawicielom FISE i otrzymać dodatkowe informacje. Uczestnictwo w spotkaniu konsultacyjnym nie zobowiązuje do wzięcia udziału w projekcie.


Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych jest niezależną organizacją non-profit, działającą od 1990 roku. Jej misją jest działanie w sposób systemowy na rzecz wzrostu zatrudnienia.

Działania Fundacji koncentrują się wokół problematyki bezrobocia, rynku pracy i zatrudnienia. Dotychczas zrealizowaliśmy ponad 150 projektów, przeszkoliliśmy blisko 8 tysięcy pracowników publicznych i prywatnych instytucji rynku pracy, wydaliśmy kilkadziesiąt publikacji z zakresu usług rynku pracy, prowadzimy portal www.bezrobocie.org.pl (w najbliższym czasie: www.rynekpracy.org) poświęcony tym zagadnieniom.

Mamy także doświadczenia w pracy z bibliotekarzami. W latach 2012-2013 w ramach PRB zrealizowaliśmy projekt „Praca. Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy”, a obecnie jako partner FRSI uczestniczymy w realizacji projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”. Projekty te, poza przygotowaniem bibliotek do działań na rzecz rynku pracy, zaowocowały powstaniem serwisu www.praca-enter.pl.

Stale poszukujemy nowych narzędzi aktywizacji zawodowej. Od 2005 roku animujemy dyskusje w środowisku organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej na temat rozwoju sektora ekonomii społecznej w Polsce: organizujemy debaty, targi, konferencje, szkolenia, wydaliśmy kilkadziesiąt opracowań z tego zakresu, prowadzimy portal www.ekonomiaspoleczna.pl i sekretariat Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej.

Działamy z poszanowaniem zasad partnerstwa, z zachowaniem norm etycznych, w poczuciu odpowiedzialności za jakość i skutki realizowanych działań oraz z dbałością o środowisko naturalne.

www.fise.org.pl

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!


 
Sławomir Cabajewski
tel.: (22) 537 02 00-02
e-mail: scabajewski@fise.org.pl
Skype: scabajewskiAnna Kozik
tel.: (22) 537 02 00-02
e-mail: akozik@fise.org.pl
Skype: anna.kozik789


Szczegółowe informacje:
www.fise.org.pl
www.biblioteki.org
www.labib.pl